Ważna informacja dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
(4.4.2014)

Uprzejmie informuję, że egzamin testowy z przedmiotu Choroby wewnętrzne dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 12. 06. 2014 roku. Zadania testowe zostały przygotowane na podstawie zagadnień, które były przedmiotem seminariów, ćwiczeń i wykładów z kardiologii, pulmonologii, gastrologii, endokrynologii, hematologii, reumatologii, angiologii, nefrologii i chorób zawodowych oraz podręcznika pod redakcją A. Szczeklika pt. „Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2013” wydanego przez „Medycynę Praktyczną”.

Nagrody JM Rektora
(3.4.2014)

Uprzejmie  informujemy, że zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Zygmunta Grzebieniaka, w roku bieżącym obowiązuje następująca punktacja do składania wniosków o nagrody JM Rektora:

Nagrody naukowe indywidualne Iº     60 pkt.
Nagrody naukowe indywidualne IIº    45 pkt.
Nagrody zespołowe  70 pkt.

Cykl prac powinien wynosić minimum 3 prace.

Ponadto przypominamy, że wnioski są przyjmowane do dnia  30 kwietnia 2014 r.

Nowe arkusze ocen nauczycieli
(27.3.2014)
Rusza kolejna edycja kursu dla Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
(7.2.2014)

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Katedra i Zakład Higieny organizuje kolejną edycję kursu „Środowisko Morza Bałtyckiego” (Baltic Sea Environment BSE) dla studentów naszej uczelni. Kurs realizowany jest w ramach współpracy z Programem Uniwersytetu Bałtyckiego (Baltic University Programme) koordynowanego przez Uniwersytet w Uppsali.
 
Kurs jest adresowany do studentów lat II-VI. Program kursu obejmuje zajęcia w postaci wykładów, seminariów przygotowanych zarówno przez wykładowców jak i studentów.
 

Kategoryzacja
(28.1.2014)
Zmiana terminu fakultetu
(13.1.2014)

Fakultet prowadzony przez Katedrę Radiologii: "Nowoczesna diagnostyka obrazowa ośrodkowego układu nerwowego" dla VI Roku Wydziału Lekarskiego, w dniu 15.01.2014 r. odbędzie się wyjątkowo o godz. 15:30.

Godziny dziekańskie
(9.1.2014)

W związku z Ogólnopolską Konferencją Przeszłość i Przyszłość Diagnostyki Laboratoryjnej: diagnostyka molekularna i genetyczna ogłaszam w dniu 17 stycznia 2014 r. od godz. 9.00 do godz. 17.00 godziny dziekańskie dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, prof. nadzw.

Ostrzeżenie przed próbą kradzieży kont pocztowych
(13.12.2013)

Użytkowniku usługi poczty elektronicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiuostatnio coraz częściej występują próby kradzieży kont pocztowych. Aby temu zapobiec, zapoznaj się z poniższymi zasadami:

1. Pamiętaj, że administrator poczty nigdy nie poprosi Cię o hasło do Twojego konta. Jeśli otrzymasz list z taką prośbą, oznacza to, że NIE POCHODZI ON OD OSK, innymi słowy - jest sfałszowany, więc NIGDY na niego nie odpowiadaj.

Egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego
(6.12.2013)

Po uzgodnieniach dokonanych na zebraniach dydaktycznych w 2013 r. (na uprzednio wyrażane prośby studentów), że egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, odbędzie się w dniu 21 grudnia 2013 r. w godz. 10:00-12:00 w sali wykładowej dawnej Kliniki Okulistyki (ul. Chałubińskiego 2).

Absolwentówka na Wydziale Lekarskim
(12.11.2013)

8 listopada 2013 roku Sala Audytoryjna w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej w kompleksie Hali Stulecia, gościła tegorocznych absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na uroczystość wręczenia dyplomów lekarza liczne przybyli  absolwenci wraz ze swoimi bliskimi i znajomymi. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek oraz Prorektor ds. Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Jacek Szepietowski.