Wizyta Profesora Youling L. Xiong w ramach programu VISITING PROFESSORS
(29.4.2015)
Godziny dziekańskie - 6 maj 2015 r.
(21.4.2015)

W związku z organizowaną przez Samorząd Studentów coroczną imprezą studencką „Medikalia 2015” ogłaszam w dniu 6 maja 2015 roku od godziny 13.00 godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Godziny rektorskie oraz dzień rektorski
(10.3.2015)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w związku z organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu V Międzynarodową Konferencją Młodych Naukowców oraz XX Ogólnopolską Konferencją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych w celu umożliwienia studentom naszej Uczelni udziału w ww. konferencjach ogłaszam godziny rektorskie od godz. 13.00 w dniu 9 kwietnia 2015 roku oraz dzień rektorski w dniu 10 kwietnia 2015 roku.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Godziny rektorskie 12 marca 2015 roku
(4.3.2015)

Uprzejmie informuję, że w związku z uroczystością Promocji Doktorów Nauk Medycznych i Farmaceutycznych, której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 12 marca 2015 r. (czwartek) ogłaszam od godz. 8.00 do 14.00 godziny rektorskie.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Zaproszenie na bezpłatne kursy z obsługi komputera ECDL
(26.2.2015)

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na bezpłatne kursy z obsługi komputera ECDL START (poziom podstawowy) lub ECDL CORE (poziom rozszerzony).
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie obsługi komputera. 

Oferta współpracy z USP Life Sciences
(12.2.2015)

W związku z realizacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu projektu Brokerzy Innowacji, chciałabym zaprosić Państwa do zgłaszania chęci współpracy z USP Life Sciences.

Harmonogram auditów wewnętrznych na rok 2015 r
(2.2.2015)
Dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców
(30.1.2015)
Uprzejmie zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą rozpoczynającego się procesu rekrutacyjnego uczestników na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką w czołowych ośrodkach akademickich na świecie, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.
 
Komisja Dydaktyczna - pismo Dziekana WL
(29.1.2015)

Szanowni Państwo
Kierownicy jednostek prowadzących dydaktykę
na kierunku lekarskim
Osoby odpowiedzialne za nauczanie przedmiotu

W związku z planowanym w marcu 2015 roku posiedzeniem Komisji Dydaktycznej Wydziału Lekarskiego oraz zgodnie z Uchwałą Nr 1138 Senatu Uczelni, w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia, uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 28 lutego 2015 roku wniosków dotyczących rezygnacji z prowadzenia lub zmian w dotychczasowych oraz propozycji wprowadzenia nowych przedmiotów fakultatywnych dla kierunku lekarskiego w roku akademickim 2015/2016.

Egzamin testowy z Pediatrii dla studentów VI roku
(9.1.2015)

Uprzejmie informujemy, że egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Sląskich we Wrocławiu odbędzie się 24.01.2015r. w godz. 10:00-12:00 w trzech salach wykładowych.
Więcej informacji dostepnych jest na stronie Katedry pod tym adresem.