Informacja dla I roku
(26.9.2014)

Gratulujemy wyboru i dostania się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu!

Ponieważ chcemy aby rozpoczęcie studiów było łatwiejsze organizujemy dla Was spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30.09.2014 o godzinie 10:00 w sali wykładowej Katedry Mikrobiologii (ul. ul. T. Chałubińskiego 4). Na spotkaniu poznacie opiekuna roku, adiunktów katedr prowadzących zajęcia na pierwszym roku oraz największe organizacje studenckie Uniwersytetu.

Informacja w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów
(10.9.2014)

Ze względu na planowaną – od 1 października 2014 r. – zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – obecnie trwają pracę nad dostosowaniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowych przepisów.

Informacja o terminach składania wniosków o:

 1) stypendium socjalnego;
 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

zostanie podana po dostosowaniu regulaminu Uczelni do nowych przepisów.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi"
(23.6.2014)

Już od jedenastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.
 
Oceniając doskonale dotychczasową współpracę z Pana Uczelnią, wyrażam nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu adresowana do adeptów nauk, cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem.
 

Uwaga studenci V Roku Wydziału Lekarskiego!
(4.6.2014)

Uprzejmie informuję, że egzamin testowy z przedmiotu Choroby wewnętrzne w dniu 12. 06. 2014 roku rozpocznie się o godzinie 8.30 na wszystkich 3 salach wykładowych.  
Wcześniejsze o 30 minut rozpoczęcie egzaminu zostało wymuszone przez nieplanowane wcześniej, dodatkowe posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego, które rozpocznie się na jednej z sal o godz. 11.00 w dniu 12. 06. 2014.
 
Na egzamin należy przyjść z indeksem oraz przynieść miękki ołówek B i gumkę.
 
Prof. dr hab. Maria Boratyńska
koordynator nauczania przedmiotu Choroby Wewnętrzne

Godziny dziekańskie
(5.5.2014)

W związku z odbywającym się pochodem Juwenaliowym ogłaszam w dniu 8 maja 2014 roku od godziny 10.30 do 13.30 godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Lekarskiego.
 
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Nagroda Polskiej Akademii Nauk "Iuvenes Wratislaviae"
(5.5.2014)

Trzeci konkurs o Nagrodę Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk "Iuvenes Wratislaviae" przyznawaną młodym wrocławianom za wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne.

Nagroda jest indywidualna i dedykowana dla osób powyżej 37. roku życia, posiadający stopień doktora i pracujących na stałe na terenie Dolnego Śląska.

W roku 2014 wysokość nagrody wynosi 10 000 zł.

Wnioski zgłoszeniowe przygotowane zgodnie z Regulaminem Nagrody, będą przyjmowane przez sekretariat PAN we Wrocławiu w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Ważna informacja dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
(4.4.2014)

Uprzejmie informuję, że egzamin testowy z przedmiotu Choroby wewnętrzne dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 12. 06. 2014 roku. Zadania testowe zostały przygotowane na podstawie zagadnień, które były przedmiotem seminariów, ćwiczeń i wykładów z kardiologii, pulmonologii, gastrologii, endokrynologii, hematologii, reumatologii, angiologii, nefrologii i chorób zawodowych oraz podręcznika pod redakcją A. Szczeklika pt. „Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2013” wydanego przez „Medycynę Praktyczną”.

Nagrody JM Rektora
(3.4.2014)

Uprzejmie  informujemy, że zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Zygmunta Grzebieniaka, w roku bieżącym obowiązuje następująca punktacja do składania wniosków o nagrody JM Rektora:

Nagrody naukowe indywidualne Iº     60 pkt.
Nagrody naukowe indywidualne IIº    45 pkt.
Nagrody zespołowe  70 pkt.

Cykl prac powinien wynosić minimum 3 prace.

Ponadto przypominamy, że wnioski są przyjmowane do dnia  30 kwietnia 2014 r.

Nowe arkusze ocen nauczycieli
(27.3.2014)
Rusza kolejna edycja kursu dla Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
(7.2.2014)

W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Katedra i Zakład Higieny organizuje kolejną edycję kursu „Środowisko Morza Bałtyckiego” (Baltic Sea Environment BSE) dla studentów naszej uczelni. Kurs realizowany jest w ramach współpracy z Programem Uniwersytetu Bałtyckiego (Baltic University Programme) koordynowanego przez Uniwersytet w Uppsali.
 
Kurs jest adresowany do studentów lat II-VI. Program kursu obejmuje zajęcia w postaci wykładów, seminariów przygotowanych zarówno przez wykładowców jak i studentów.