Bieg Uniwersytetu Medycznego - trwają zapisy
(26.8.2015)

3 października na starcie staną obok siebie pracownicy naukowi, studenci, lekarze i byli pacjenci związani z wrocławskimi klinikami. Nie trzeba być wyczynowcem, by pobiec z nami - zachęcają organizatorzy.

Szkolenia lekarzy w ramach służby przygotowawczej w 2016 roku
(30.7.2015)

Informuję, że trwają prace związane z planowaniem realizacji służby przygotowawczej w 2016 r. w poszczególnych korpusach. W ramach szkolenia na potrzeby korpusu oficerów planuje się m.in. przeszkolenie ochotników w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy, specjalność wojskowa ogólna.

Uruchomienie szkolenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie styczeń - lipiec 2016 r. będzie możliwe przy zapewnieniu niezbędnej liczby ochotników.

Termin dodatkowego egzaminu z przedmiotu Choroby wewnętrzne
(15.7.2015)

Uprzejmie informuję, że dodatkowy pierwszy termin egzaminu testowego z przedmiotu Choroby wewnętrzne dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego  odbędzie się w Audytorium Jana Pawła II (USK ul. Borowska 213) w dniu 17. 08. 2015 o godzinie 10.00.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci powracający ze stypendium Erasmusa oraz studenci, którzy z ważnych losowych przyczyn nie mogli zdawać egzaminu w planowym terminie w czerwcu 2015.

Prof. dr hab. Maria Boratyńska
koordynator nauczania przedmiotu choroby wewnętrzne

Wizyta Profesora Youling L. Xiong w ramach programu VISITING PROFESSORS
(29.4.2015)
Godziny dziekańskie - 6 maj 2015 r.
(21.4.2015)

W związku z organizowaną przez Samorząd Studentów coroczną imprezą studencką „Medikalia 2015” ogłaszam w dniu 6 maja 2015 roku od godziny 13.00 godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Godziny rektorskie oraz dzień rektorski
(10.3.2015)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w związku z organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu V Międzynarodową Konferencją Młodych Naukowców oraz XX Ogólnopolską Konferencją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych w celu umożliwienia studentom naszej Uczelni udziału w ww. konferencjach ogłaszam godziny rektorskie od godz. 13.00 w dniu 9 kwietnia 2015 roku oraz dzień rektorski w dniu 10 kwietnia 2015 roku.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Godziny rektorskie 12 marca 2015 roku
(4.3.2015)

Uprzejmie informuję, że w związku z uroczystością Promocji Doktorów Nauk Medycznych i Farmaceutycznych, której organizatorem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 12 marca 2015 r. (czwartek) ogłaszam od godz. 8.00 do 14.00 godziny rektorskie.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek

Zaproszenie na bezpłatne kursy z obsługi komputera ECDL
(26.2.2015)

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na bezpłatne kursy z obsługi komputera ECDL START (poziom podstawowy) lub ECDL CORE (poziom rozszerzony).
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie obsługi komputera. 

Oferta współpracy z USP Life Sciences
(12.2.2015)

W związku z realizacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu projektu Brokerzy Innowacji, chciałabym zaprosić Państwa do zgłaszania chęci współpracy z USP Life Sciences.

Harmonogram auditów wewnętrznych na rok 2015 r
(2.2.2015)