Egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku wydziału Lekarskiego
(20.10.2014)

Uprzejmie informujemy, po uzgodnieniach dokonanych na zebraniu dydaktycznym w dniu 19 września 2014r., że egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, odbędzie się w dniu 17 stycznia 2015r. w godz. 10:00-13:00 w sali wykładowej Katedry Mikrobiologii, sali wykładowej Katedry Anatomii Prawidłowej oraz w sali wykładowej dawnej Kliniki Okulistyki (ul. Chałubińskiego 2).

Informacja dla I roku
(26.9.2014)

Gratulujemy wyboru i dostania się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu!

Ponieważ chcemy aby rozpoczęcie studiów było łatwiejsze organizujemy dla Was spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30.09.2014 o godzinie 10:00 w sali wykładowej Katedry Mikrobiologii (ul. ul. T. Chałubińskiego 4). Na spotkaniu poznacie opiekuna roku, adiunktów katedr prowadzących zajęcia na pierwszym roku oraz największe organizacje studenckie Uniwersytetu.

Informacja w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów
(10.9.2014)

Ze względu na planowaną – od 1 października 2014 r. – zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – obecnie trwają pracę nad dostosowaniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do nowych przepisów.

Informacja o terminach składania wniosków o:

 1) stypendium socjalnego;
 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

zostanie podana po dostosowaniu regulaminu Uczelni do nowych przepisów.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi"
(23.6.2014)

Już od jedenastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.
 
Oceniając doskonale dotychczasową współpracę z Pana Uczelnią, wyrażam nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu adresowana do adeptów nauk, cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem.
 

Uwaga studenci V Roku Wydziału Lekarskiego!
(4.6.2014)

Uprzejmie informuję, że egzamin testowy z przedmiotu Choroby wewnętrzne w dniu 12. 06. 2014 roku rozpocznie się o godzinie 8.30 na wszystkich 3 salach wykładowych.  
Wcześniejsze o 30 minut rozpoczęcie egzaminu zostało wymuszone przez nieplanowane wcześniej, dodatkowe posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego, które rozpocznie się na jednej z sal o godz. 11.00 w dniu 12. 06. 2014.
 
Na egzamin należy przyjść z indeksem oraz przynieść miękki ołówek B i gumkę.
 
Prof. dr hab. Maria Boratyńska
koordynator nauczania przedmiotu Choroby Wewnętrzne

Godziny dziekańskie
(5.5.2014)

W związku z odbywającym się pochodem Juwenaliowym ogłaszam w dniu 8 maja 2014 roku od godziny 10.30 do 13.30 godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Lekarskiego.
 
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Nagroda Polskiej Akademii Nauk "Iuvenes Wratislaviae"
(5.5.2014)

Trzeci konkurs o Nagrodę Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk "Iuvenes Wratislaviae" przyznawaną młodym wrocławianom za wybitne osiągnięcie naukowe lub artystyczne.

Nagroda jest indywidualna i dedykowana dla osób powyżej 37. roku życia, posiadający stopień doktora i pracujących na stałe na terenie Dolnego Śląska.

W roku 2014 wysokość nagrody wynosi 10 000 zł.

Wnioski zgłoszeniowe przygotowane zgodnie z Regulaminem Nagrody, będą przyjmowane przez sekretariat PAN we Wrocławiu w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Ważna informacja dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego
(4.4.2014)

Uprzejmie informuję, że egzamin testowy z przedmiotu Choroby wewnętrzne dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 12. 06. 2014 roku. Zadania testowe zostały przygotowane na podstawie zagadnień, które były przedmiotem seminariów, ćwiczeń i wykładów z kardiologii, pulmonologii, gastrologii, endokrynologii, hematologii, reumatologii, angiologii, nefrologii i chorób zawodowych oraz podręcznika pod redakcją A. Szczeklika pt. „Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2013” wydanego przez „Medycynę Praktyczną”.

Nagrody JM Rektora
(3.4.2014)

Uprzejmie  informujemy, że zgodnie z pismem Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Zygmunta Grzebieniaka, w roku bieżącym obowiązuje następująca punktacja do składania wniosków o nagrody JM Rektora:

Nagrody naukowe indywidualne Iº     60 pkt.
Nagrody naukowe indywidualne IIº    45 pkt.
Nagrody zespołowe  70 pkt.

Cykl prac powinien wynosić minimum 3 prace.

Ponadto przypominamy, że wnioski są przyjmowane do dnia  30 kwietnia 2014 r.

Nowe arkusze ocen nauczycieli
(27.3.2014)