Zaproszenie na bezpłatne kursy z obsługi komputera ECDL
(26.2.2015)

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na bezpłatne kursy z obsługi komputera ECDL START (poziom podstawowy) lub ECDL CORE (poziom rozszerzony).
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie obsługi komputera. 

Oferta współpracy z USP Life Sciences
(12.2.2015)

W związku z realizacją na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu projektu Brokerzy Innowacji, chciałabym zaprosić Państwa do zgłaszania chęci współpracy z USP Life Sciences.

Harmonogram auditów wewnętrznych na rok 2015 r
(2.2.2015)
Dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców
(30.1.2015)
Uprzejmie zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą rozpoczynającego się procesu rekrutacyjnego uczestników na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką w czołowych ośrodkach akademickich na świecie, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.
 
Komisja Dydaktyczna - pismo Dziekana WL
(29.1.2015)

Szanowni Państwo
Kierownicy jednostek prowadzących dydaktykę
na kierunku lekarskim
Osoby odpowiedzialne za nauczanie przedmiotu

W związku z planowanym w marcu 2015 roku posiedzeniem Komisji Dydaktycznej Wydziału Lekarskiego oraz zgodnie z Uchwałą Nr 1138 Senatu Uczelni, w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia, uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 28 lutego 2015 roku wniosków dotyczących rezygnacji z prowadzenia lub zmian w dotychczasowych oraz propozycji wprowadzenia nowych przedmiotów fakultatywnych dla kierunku lekarskiego w roku akademickim 2015/2016.

Egzamin testowy z Pediatrii dla studentów VI roku
(9.1.2015)

Uprzejmie informujemy, że egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Sląskich we Wrocławiu odbędzie się 24.01.2015r. w godz. 10:00-12:00 w trzech salach wykładowych.
Więcej informacji dostepnych jest na stronie Katedry pod tym adresem.

Godziny otwarcia
(23.12.2014)

Informuję, iż w dniach 24 grudnia 2014 r. (środa), 02 stycznia (piątek) i 05 stycznia (poniedziałek) 2015  r.
Dziekanat Wydziału Lekarskiego będzie nieczynny.

Sekcja Toku Studiów nieczynna 10 i 11 grudnia
(8.12.2014)

W dniach 10 (środa) i 11 (czwartek) grudnia b.r.
Sekcja Toku Studiów w Dziekanacie Lekarskim,
z uwagi na wdrażanie nowego systemu obsługi
Dziekanatu będzie nieczynna.
 
Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej
(3.12.2014)

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego dotyczące wyborów w grupie studenci:

Zmiana terminu egzaminu testowego z pediatrii
(28.11.2014)

Uwaga !!! Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego

Na pisemną prośbę studentów VI roku Wydziału Lekarskiego wyrażoną w dniu 06 listopada 2014r.
uprzejmie informujemy, ze egzamin testowy z pediatrii odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014r.

Adiunkt ds. dydaktyki
II KiK Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
dr n. med. Andrzej Stawarski

Koordynator Uczelniany Nauczania Pediatrii
Kierownik II KiK Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak