Sekcja Toku Studiów nieczynna 10 i 11 grudnia
(8.12.2014)

W dniach 10 (środa) i 11 (czwartek) grudnia b.r.
Sekcja Toku Studiów w Dziekanacie Lekarskim,
z uwagi na wdrażanie nowego systemu obsługi
Dziekanatu będzie nieczynna.
 
Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej
(3.12.2014)

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego dotyczące wyborów w grupie studenci:

Zmiana terminu egzaminu testowego z pediatrii
(28.11.2014)

Uwaga !!! Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego

Na pisemną prośbę studentów VI roku Wydziału Lekarskiego wyrażoną w dniu 06 listopada 2014r.
uprzejmie informujemy, ze egzamin testowy z pediatrii odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014r.

Adiunkt ds. dydaktyki
II KiK Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
dr n. med. Andrzej Stawarski

Koordynator Uczelniany Nauczania Pediatrii
Kierownik II KiK Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej
(21.11.2014)

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego dotyczące wyborów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Komunikat nr 21 Wydziałowej Komisji Wyborczej
(14.11.2014)

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w terminie wyznaczonym na zgłaszanie kandydatów (uchwała Senatu z dnia 29 października 2014 r.) nie zgłoszono żadnej osoby w wybo-rach uzupełniających do Rady Wydziału Lekarskiego - w grupie pracowników niebędących na-uczycielami akademickimi. W związku z tym, na podstawie §37 ust. 2 Szczegółowego regula-minu wyborów (uchwała nr 1105 Senatu z dnia 20 grudnia 2011 r.) kandydatury mogą być zgłaszane na zebraniu wyborczym.

Informacja dla nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
(13.11.2014)
Godziny dziekańskie 31 października 2014 r.
(29.10.2014)

Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza w dniu 31 października 2014 r. godziny dziekańskie od godz. 12.00 dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz English Division UMW.

Dziekan
Wydziału Lekarskiego UMW
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Ankieta SONA
(23.10.2014)

Szanowni Państwo
PT Kierownicy Katedr,
PT Adiunkci Dydaktyczni.

Uprzejmie przypominam o obowiązku wypełnienia przez studentów odbywających zajęcia w Państwa Katedrach ankiety SONA (zgodnie z Uchwalą Senatu AM we Wrocławiu nr 1160 z dnia 28 maja 2012 roku). W oczekiwaniu na wdrożenie e-Dziekanatu, w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 proszę o przeprowadzenie podczas ostatnich zajęć jedynie papierowej wersji ankiety SONA, a następnie przekazanie sprawozdania podpisanego przez Kierownika Katedry oraz Adiunkta Dydaktycznego do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego.

Ubezpieczenia NNW i OC dla studentów Wydziału Lekarskiego
(23.10.2014)

Zgłoszenia do ubezpieczenia NNW i OC można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego od 23.10.2014 r. do 28.11.2014 r.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia

Dzień Rektorski
(22.10.2014)

Dla studentów I roku studiów na Wydziale Lekarskim dzień 24.10.2014 r. (piątek) ogłaszam Dniem Rektorskim - wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rektor
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek