Rada Wydziału Lekarskiego

Przewodniczący

 1. prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

 Prodziekani

 1. dr hab. Bohdan Gworys prof. nadzw.
 2. prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 3. dr hab. Lidia Łysenko
 4. dr hab. Marzenna Podhorska – Okołów prof. nadzw.

 Profesorowie zwyczajni

 1. prof. dr hab. Ludmiła Borodulin – Nadzieja
 2. prof. dr hab. Andrzej Boznański
 3. prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
 4. prof. dr hab. Marian St. Gabryś
 5. prof. dr hab. Andrzej Gamian
 6. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
 7. prof. dr hab. Barbara Iwańczak
 8. prof. dr hab. Marek Jutel
 9. prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik – Prastowska
 10. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 11. prof. dr hab. Andrzej Kübler
 12. prof. dr hab. Jerzy Liebhart
 13. prof. dr hab. Krystyna Michalak
 14. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
 15. prof. dr hab. Bernard Panaszek
 16. prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek
 17. prof. dr hab. Anna Skoczyńska
 18. prof. dr hab. Adam Szeląg
 19. prof. dr hab. Maciej Zabel
 20. prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

 
Profesorowie tytularni na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 1. prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 2. prof. dr hab. Grażyna Gościniak
 3. prof. dr hab. Grzegorz Mazur
 4. prof. dr hab. Wojciech Mędrala
 5. prof. dr hab. Witold Pilecki
 6. prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz - Rok
 7. prof. dr hab. Mariusz Zimmer

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 1. dr hab. Anil Kumar Agrawal
 2. dr hab. Grażyna Durek
 3. dr hab. Jan Godziński
 4. dr hab. Lidia Hirnle
 5. dr hab. Barbara Królak-Olejnik
 6. dr hab. Krystyna Pawlas
 7. dr hab. Beata Ponikowska
 8. dr hab. Rafał Poręba
 9. dr hab. Jolanta Saczko
 10. dr hab. Beata Magdalena Sobieszczańska
 11. dr hab. Paweł Surowiak
 12. dr hab. Jerzy Świerkot
 13. dr hab. Anna Wolańczyk - Mędrala

 Doktorzy habilitowani

 1. dr hab. Jarosław Barański
 2. dr hab. Marek Cegielski
 3. dr hab. Arkadiusz Derkacz
 4. dr hab. Paweł Domosławski
 5. dr hab. Mirosława Ferens - Sieczkowska
 6. dr hab. Jerzy Florjański
 7. dr hab. Waldemar Goździk
 8. dr hab. Zenon Halaba
 9. dr hab. Anna Janocha
 10. dr hab. Tomasz Jurek
 11. dr hab. Dariusz Kałka
 12. dr hab. Irena Kustrzeba - Wójcicka
 13. dr hab. Jan Magdalan
 14. dr hab. Marita Nittner – Marszalska
 15. dr hab. Maria Rutkowska
 16. dr hab. Paweł Sedlaczek
 17. dr hab. Andrzej Teisseyre
 18. dr hab. Grzegorz Terlecki
 19. dr hab. Małgorzata Trocha
 20. dr hab. Olga Wesołowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Ewa Cieślar-Marczak
 2. dr Piotr Czopnik
 3. dr Rafał Dobek
 4. dr Małgorzata Fleischer
 5. dr Beata Kaczmarek-Wdowiak
 6. dr Wiesława Karnas-Kalemba
 7. dr Krystyna Laszki-Szcząchor
 8. dr Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
 9. dr Grzegorz Marek
 10. dr Małgorzata Micał-Strąk
 11. dr Marek Murawski
 12. dr Tomasz Pietraszkiewicz
 13. dr Tomasz Pytrus
 14. dr Jolanta Rusiecka-Ziółkowska
 15. dr Lesław Rusiecki
 16. dr Adam Skalski
 17. lek. Aleksander Stal
 18. dr Marcin Stańda
 19. dr Andrzej Stawarski
 20. dr Teresa Szawrowicz-Pełka
 21. dr Robert Tarnawa
 22. dr Marek Tomiałowicz
 23. dr JakubTrnka
 24. dr Anna Tumińska

Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich

 1. lek. Mateusz Głód
 2. lek. Michał Kazanowski

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Joanna Kwiatkowska
 2. mgr inż. Małgorzata Pieśniewska
 3. mgr inż. Liliana Sieradzka
 4. dr Anna Wojakowska

 
Przedstawiciele studentów

 1. Natasza Blek
 2. Michał Błażej
 3. Wojciech Czak
 4. Jakub Dulanowski
 5. Przemysław Dzierżek
 6. Amelia Głowaczewska
 7. Justyna Góral
 8. Magdalena Jaworska
 9. Mikołaj Machaj
 10. Julian Maciaszek
 11. Agnieszka Matula
 12. Fryderyk Menzel
 13. Mateusz Mizgalski
 14. Jarosław Nawrot
 15. Urszula Ostromęcka
 16. Maciej Pisarek
 17. Agnieszka Pluta
 18. Marta Półtoranos
 19. Marta Pysz
 20. Mateusz Skiba
 21. Krystian Toczewski
 22. Filip Tyliszczak
 23. Michał Wrotyński
 24. Marcin Ziała

 
Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym
Przedstawiciel ZNP
dr Tatiana Szymczak
 
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
dr Halina Paluszyńska
 
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”80
dr Grzegorz Myszczyszyn
 
Przedstawiciel OAZZ
dr Bogusław Pałczyński
 
Kierownicy zaproszeni na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Piotr Wiland
Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
 
dr Dariusz Białas
p.o. Kierownika Zakładu Pedagogiki Zdrowia Katedry Pedagogiki
 
dr Łukasz Szleszkowski
p.o. Kierownika Zakładu Prawa Medycznego
 
prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska
p.o. Kierownika I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
 
dr Krzysztof Dudek
p.o. Kierownika Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej
 
dr Żanetta Kaczmarek
p.o. Kierownika Katedry Pedagogiki i Zakładu Dydaktyki Szkoły Wyższej
 
Zaproszeni na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego
dr hab. Vladimir Bobek

Emerytowani profesorowie Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Teresa Banaś
prof. dr hab. Zbigniew Domosławski
prof. dr hab. Elżbieta Gajewska
prof. dr hab. Kryspina Grzybek – Hryncewicz
prof. dr hab. Antonina Harłozińska – Szmyrka
prof. dr hab. Franciszek Iwańczak
prof. dr hab. Józef Jagielski
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko
prof. dr hab. Adam Jankowski
prof. dr hab. Stanisław Jankowski
prof. dr hab. Zbigniew Jethon
prof. dr hab. Danuta Kabacińska – Knapik
prof. dr hab. Andrzej Karmowski
prof. dr hab. Alicja Kędzia
prof. dr hab. Maryla Krasnowska
prof. dr hab. Janina Kwiatkowska – Korczak
prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz
prof. dr hab. Józef Małolepszy
prof. dr hab. Stanisław Miękisz
prof. dr hab. Janusz Patkowski
prof. dr hab. Anna Przondo - Mordarska
prof. dr hab. Zbigniew Rajchel
prof. dr hab. Janina Ruczkowska-Struzik
prof. dr hab. Jacek Szechiński
prof. dr hab. Barbara Świątek
prof. dr hab. Mieczysław Ujec
prof. dr hab. Edmund Waszyński
prof. dr hab. Marian Wolny
prof. dr hab. Janusz Woytoń
prof. dr hab. Maria Wrzyszcz
prof. dr hab. Józef Zając
dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, prof. nadzw.
dr hab. Marian Gryboś prof. nadzw.
dr hab. Maria Kraus-Filarska prof. nadzw.
dr hab. Tadeusz Łukieńczuk, prof. nadzw.