Maciej Ornat wśród stypendystów Ministra Zdrowia
(18.4.2018)

Ministerstwo Zdrowia na prośbę uczelni oraz naszego studenta ponownie rozpatrzyło wniosek dotyczący przyznania Stypendium Ministra Zdrowia. Odwołanie rozpatrzono pozytywnie, dzięki czemu Maciej Ornat dołączył do grona wyróżnionych laureatów.

Dziekani wydziałów lekarskich spotkali się we Wrocławiu
(17.4.2018)

Zmiany związane z Ustawą 2.0, organizacja Lekarskiego Egzaminu Końcowego czy zmiany w zasadach ewalucji jednostek to niektóre tematy podjęte w czasie odbywającego się we Wrocławiu Konwentu Dziekanów Wydziałów Lekarskich.

MINIATURA – „małe granty” ruszają po raz drugi
(17.4.2018)

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Druga edycja tzw. małych grantów została ogłoszona 17 kwietnia 2018 r. przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym
(17.4.2018)

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zaprasza do 3. edycji konkursu na pracę dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego. Udział mogą brać prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.

Kolejny nasz student we władzach IFMSA-Poland
(17.4.2018)

Podczas ostatniego Zgromadzeniu Delegatów IFMSA-Poland (13-15.04) Koordynatorem Narodowym ds. Zdrowia Publicznego został nasz dotychczas oddziałowy Koordynator ds. Zdrowia Publicznego - Mateusz Nowak.

Szkolenie specjalizacyjne - informacje dla studentów k. lekarskiego
(13.4.2018)

Akademickie Biuro Karier zaprasza studentów 6. roku kierunku lekarskiego na I spotkanie informacyjne dotyczące specjalizacji lekarskich. Przedstawione będą tryby i warunki rekrutacji oraz odbywania specjalizacji. Spotkanie poprowadzi Kierownik Oddziału Wyższych Kadr Medycznych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Laur Medyczny PAN
(13.4.2018)

Publikujący studenci mają szansę powalczyć o Laur Medyczny im. Doktora Władysława Mayzla. Wyróżnienie przyznaje Wydział Medyczny Polskiej Akademii Nauk. Wnioski na uczelni składać można do 27 kwietnia.

Wyjazd dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
(11.4.2018)

Już po raz drugi zaprosimy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na wyjazd szkoleniowo-integracyjny. W tym roku planowana jest wycieczka do Polanicy Zdroju od 18 do 20 maja.

I Mistrzostwa Brazylijskiego Ju-Jitsu Lekarzy NoGi we Wrocławiu
(10.4.2018)

12 maja odbedą się I Mistrzostwa Brazylijskiego Ju-Jitsu Lekarzy. Do startu zaproszeni są studenci Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego oraz absolwenci. Impreza organizowana jest przy wspolpracy z Dolnośląską Izba Lekarską.

W sprawie wypowiedzi publicznych
(10.4.2018)

Komisja ds. etyki w nauce Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich opracowała stanowisko w sprawie wypowiedzi publicznych uczonych w sprawach ważnych dla społeczeństwa i państwa.