Prof. Tomasz Grodzicki doktorem honoris causa UMW
(6.10.2019)

W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 prof. Tomasz Grodzicki Prorektor ds. Collegium Medicum otrzymał nawyższe wyróżnienie akademickie - dołączył do grona doktorów honoris causa naszej Uczelni.

Dolnośląscy liderzy medycyny - szansa na dofinansowanie
(2.10.2019)

Rusza kolejny nabór uczestników w ramach projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej UMW ".

Dni Wstępne 2019
(1.10.2019)

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego pierwszoroczni studenci spotkali się z opiekunami roku, przedstawicielami uczelni i organizacji studenckich. Dzięki temu łatwiej będzie im stawiać pierwsze kroki na UMW.

Kandydaci na interdyscyplinarne studia doktoranckie wyłonieni
(27.9.2019)

ProHUM to program polegający na utworzeniu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich organizowanych wspólnie przez dwie uczelnie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Kolejny etap ustalania składu Rad Dyscyplin
(20.9.2019)

Komisja do spraw ustalenia składu rad dyscyplin, na podstawie złożonych przez kandydatów oświadczeń, zatwierdziła częściowe składy. W dyscyplinie nauki medyczne listy rankingowe zostały uzupełnione o kolejne osoby.

Spotkania wstępne z opiekunami roku
(20.9.2019)

Zbliżają się dni wstępne, podczas których nowo przyjęci studenci spotkają się z opiekunem swojego roku oraz przedstawicielami Samorządu Studentów. Warto sprawdzić terminy i miejca spotkań, w niektórych z nich nastąpiły zmiany.

Międzynarodowy sondaż- jak młodzi widzą przyszłość
(16.9.2019)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w „Międzynarodowym sondażu osób młodych na temat ich poglądów na przyszłość”. Ma on na celu m.in. wymianę informacji i nauki w ramach European Network on Regional Labour Market Monitoring.

RID - dodatkowe środki do wykorzystania
(13.9.2019)

Pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystać ze środków finansowych dostępnych w projekcie "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu".

Zmarł prof. Krzysztof Wrabec
(12.9.2019)

11 września 2019 roku zmarł prof. dr hab. Krzysztof Wrabec, wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Kardiologii UMW. Uroczystość pogrzebową zaplanowano 18 września od godz. 12.30 na Cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Ustalanie składu Rad Dyscyplin
(5.9.2019)

Rozpoczęła pracę komisja, której zadaniem będzie ustalenie - zgodnie z zapisami Statutu UMW - składu Rad Dyscyplin. Wszelkie informacje dotyczące procedury, a także listy rankingowe umieszczone zostaną na specjalnej stronie internetowej.