Dzień Rektorski na Immatrykulację
(23.10.2017)

W związku z organizowaną 27 października 2017 (piątek) uroczystością immatrykulacji studentów I roku Wydziału Lekarskiego, rektor prof. Marek Ziętek ogłasza Dzień Rektorski dla studentów I roku WL.

Prof. Dzięgiel redaktorem w International Journal of Oncology
(23.10.2017)

Prof. Piotr Dzięgiel dołączył do redakcji  prestiżowego pisma International Journal of Oncology. Jest on równocześnie jedynym Polakiem znajdującym się w gronie jego współtwórców.

DFN na naszej uczelni podsumowany
(20.10.2017)

Wykonano ogrom pracy, która przyniosła duże efekty dla promocji naszej uczelni - tak najkrócej opisać można słowa, które osoby odpowiadające na Dolnośląski Festiwal Nauki usłyszały od prorektora prof. Piotra Ponikowskiego.

Spis aparatury badawczej
(18.10.2017)

Wszystko spisane i informacja dostępna na kliknięcie. Uruchomiony został elektroniczny spis posiadanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu aparatury badawczej. Jest dostępny pod linkiem.

Umowa o współpracy z IPN
(9.10.2017)

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Konsorcjum GRID w skład którego wchodzi Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Prof. Gamian specjalistą w zespole MNiSW
(9.10.2017)

Prof. Andrzej Gamian już pracuje w zespole Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do połowy 2019 roku będzie członkiem zespołu decydującego o projektach, które miałyby być finansowane przez Ministerstwo. 

5 lat naszej historii
(6.10.2017)

Pracownicy katedr i zakładów naukowych, ich osiągnięcia, najważniejsze wydarzenia z lat 2011-2015 znaleźć można w najnowszej publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Nauczyciele symulacji poszukiwani
(29.9.2017)

Ogłoszony konkurs dotyczy nauczycieli symulacji niskiej wierności. Skierowany jest do wszystkich nauczycieli UMW prowadzących zajęcia dydaktyczne dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa. 

Chór "Medici Cantantes" rozpoczyna rekrutację
(27.9.2017)

Chór Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu “Medici Cantantes” ogłasza nabór na nowy sezon artystyczny 2017/2018. Chętni do włączenia się i sprawdzenia swoiego głosu mogą to zrobić podczas październikowych przesłuchań.

Umowa z Universidade Katyavala Bwila w Bengueli
(14.9.2017)

Podpisane przez Prorektora ds. Rozwoju Uczelni porozumienie dotyczyć będzie wymiany naukowej oraz osobowej. Delegacja naszej uczelni gościła w Angolii na początku września. Poza uczelnią, odwiedziała także miejscowy szpital.