Zakład Anatomii Prawidłowej - pracownicy

Sekretariat
mgr Agnieszka Perlicka-Łukaszun
tel./faks: 71 784 00 79, tel.: 71 784 13 30
e- mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umed.wroc.pl

Emerytowani profesorowie
prof. dr hab. Alicja Kędzia
prof. dr hab. Zbigniew Rajchel
prof. dr hab. Bohdan Gworys

Adiunkci
dr n.med. Zygmunt Domagała (p.o. Kierownika Zakładu, koordynator ds. DFN, opiekun 1 roku WLED)
tel.: 71 784 13 41, 71 784 13 31
e-mail: zygmunt.domagala@umed.wroc.pl

dr Paweł Dąbrowski (zastępca Kierownika Zakładu ds. naukowych)
tel.: 71 784 13 38
e-mail: pawel.dabrowski@umed.wroc.pl

dr n.med. Michał Porwolik (opiekun I roku Wydziału Lekarskiego)
tel.: 71 784 13 48
e-mail: michalporwolik@wp.pl

dr n.med. Sławomir Woźniak
tel.: 71 784 13 42
e-mail: slawomir.wozniak@umed.wroc.pl

dr n.med. Jowita Woźniak
tel.: 71 784 1345
e-mail: jowita.wozniak@umed.wroc.pl

Starsi wykładowcy
dr n.med. Marek Syrycki (zastępca Kierownika Zakładu ds. dydaktycznych, opiekun I roku ED Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego)
tel.: 71 784 13 51
e-mail: marek.syrycki@umed.wroc.pl

dr Bożena Kurc-Darak (adiunkt dydaktyczny)
tel.: 71 784 13 49
e-mail: bozena.kurc-darak@umed.wroc.pl

dr n. med. Mirosław Trzaska
tel.: 71 784 13 33

Asystenci
dr Piotr Chmielewski
tel.: 71 784 13 45
e-mail: piotr.chmielewski@umed.wroc.pl

dr fizj. Anna Rohan-Fugiel
tel.: 71 784 13 40
e-mail: anna.rohan-fugiel@umed.wroc.pl

mgr Aleksandra Karykowska
tel.: 71 784 13 49
e-mail: aleksandra.kotylak@umed.wroc.pl

lek. med. Agnieszka Pinkowska
tel.: 71 784 13 45
e-mail: agnieszka.pinkowska@umed.wroc.pl

dr n.med. Marcin Ziajkiewicz
tel.: 71 784 13 36

lek. Patrycja Sputa-Grzegrzółka
tel.: 71 784 13 36

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Alina Proniewicz
tel.: 71 784 13 44

Krzysztof Wójcicki
tel.: 71 784 13 35

Mirosław Łukaszun
tel.: 71 784 13 35

Laboranci
mgr Renata Stachowiak
tel.: 71 784 13 46

Zbigniew Staszewski
tel.: 71 784 13 46

Anna Golińska
tel.: 71 784 13 46
 
 
Pracownie działające przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej

Pracownia Anatomii Mikroskopowej
Kierownik
dr Zygmunt Domagała
(Badania procesu angiogenezy i limfangiogenezy w tkankach i narządach człowieka)

Pracownia Anatomii Okresu Prenatalnego
Kierownik

dr Michał Porwolik
(Badania rozwoju struktur morfologicznych człowieka w okresie prenatalnym)

Pracownia Multimedialnych Prezentacji Anatomicznych
Kierownik

dr Marek Syrycki
(Produkcja i opracowanie wszelkiego rodzaju prezentacji anatomicznych dla potrzeb dydaktyki)

Pracownia Osteohistologii i Paleoanatomii
Kierownik

dr Paweł Dąbrowski
(Badania zmienności cech anatomicznych struktur kostnych szkieletu ludzkiego w kontekście zmian rozwojowych i patologicznych od pradziejów do okresu wczesnonowożytnego)

Pracownia Tanatopraksji
Kierownik
dr Zygmunt Domagała
(przygotowanie materiału anatomicznego do zajęć dydaktycznych)

Pracownia Anatomii Ultrasonograficznej
Kierownik
dr Mirosław Trzaska
(ultrasonograficzne projekty naukowe)

23.04.2018