Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 23 10, faks: 71 733 23 09
kai@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
dr hab. Waldemar Goździk
tel.: 71 733 23 10
waldemar.gozdzik@umed.wroc.pl
 

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 23 10, faks: 71 733 23 09
kai@umed.wroc.pl
 
Kierownik I Kliniki
dr hab. Waldemar Goździk
tel.: 71 733 23 10
waldemar.gozdzik@umed.wroc.pl
 

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

klinika została zliwkidowana z dniem 1 stycznia 2017 r. zarz. Rektora UMW nr 122/XV R/2016.
 

04.01.2017