Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

 
ul. Chałubińskiego 10,
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: WL-4@umed.wroc.pl
 
 
Kierownik Katedry i Zakładu
Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, prof.nadzw.                   
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umed.wroc.pl
   

 

15.09.2020