Informacje wspólne

Wytyczne w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
Opis wejść do budynku, przydzielonych poszczególnym grupom ćwiczeniowym  - poprawiony 8.10.2020
Regulamin Bezpieczeństwa BHP 
Regulamin przedmiotu Biochemia w roku akademickim 2020/2021
Plan ćwiczeń - poprawiony 8.10.2020
Instrukcja do BBB

Instrukcje do ćwiczeń:
- ćw. 1 - pirogronian
- ćw. 2 - transaminacja

KIERUNEK LEKARSKI

Osoba odpowiedzialna za przedmiot : Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, prof.nadzw.; email: malgorzata.krzystek-korpacka@umed.wroc.pl

 

     Harmonogram
     Sylabus 2020/2021
     Sylabus 2020/2021 - z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość

    

KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof.nadzw.;                            email: irena.kustrzeba-wojcicka@umed.wroc.pl

    
    Harmonogram
    Sylabus 2020/2021
    Sylabus 2020/2021 - z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość
 

 

 

 

 

15.10.2020