Wydział Lekarski

Plan ćwiczeń z biochemii w semestrze zimowym 2019/2020
Regulamin zajęć z biochemii dla Wydziału Lekarskiego 2019/2020
Spis audytoriów, wykładów oraz lista podręczników z biochemii na 2019/2020
Sylabus z biochemii dla kierunku lekarskiego
Sylabus z fakultetu : Biochemiczne podłoże wybranych stanów patologicznych
 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Regulamin zajęć z biochemii dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 2019/2020
Plan ćwiczeń, wykładów i audtroriów z biochemii w semestrze zimowym dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 2019/2020

Sylabus z biochemii dla kierunku dentystycznego

 

Uwaga Studenci II Roku Wydziału Lekarskiego!

Reaktywacja drugiego poprawkowego terminu z biochemii odbędzie się 25 września (środa) o godzinie 10.00  w Katedrze Biochemii.

Informacje o drugim terminie  egzaminu z biochemii

Regulamin Bezpieczeństwa BHP w roku akademickim 2018/2019

 

WYDZIAŁ LEKARSKI

koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. Andrzej Gamian andrzej.gamian@umed.wroc.pl 

Plan ćwiczeń z biochemii w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 - Harmonogram zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu Biochemia - Regulamin wewnętrzny obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

Tematyka wykładów i audytoriów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 

Wykaz obowiązujących podręczników i piśmiennictwa w roku akademickim 2018/2019 - Książki i czasopisma

Sylabus przedmiotu "Biochemia" 2018/2019

Sylabus przedmiotu "Biochemiczne podłoże wybranych stanów patologicznych" 2018/2019 

Harmonogram przedmiotu "Biochemia fakultet" 2018/2019

 

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

koordynator przedmiotu: Dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw. irena.kustrzeba-wojcicka@umed.wroc.pl 

Regulamin zajęć dla II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego na rok akademicki 2018/2019

Plan zajęć w semestrze letnim roku akademickim 2018/2019 - Harmonogram zajęć, ich tematyka i terminy sprawdzianów\

Tematyka wykładów oraz obowiązujące piśmiennictwo w semestrze letnim w roku akademickim 2018-2019

BHP 2018/2019

Sylabus przedmiotu "Biochemia"  2018/2019