Katedra Biochemii Lekarskiej - koordynatorzy i adiunkci dydaktyczni

   
 
   

PRZEDMIOT: BIOCHEMIA DLA KIERUNKU: LEKARSKI

 

koordynator przedmiotu: Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, prof. nadzw.
tel. 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umed.wroc.pl

adiunkt dydaktyczny: Dr Kamilla Stach
tel.: 71 784 15 60
e-mail: kamilla.stach@umed.wroc.pl
 

PRZEDMIOT: BIOCHEMIA DLA KIERUNKU: STOMATOLOGIA  

koordynator przedmiotu: Dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
tel.: 71 784 13 72
e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umed.wroc.pl

 

adiunkt dydaktyczny: Dr Kamilla Stach
tel.: 71 784 15 60
e-mail: kamilla.stach@umed.wroc.pl

 

PRZEDMIOT: BIOCHEMIA ED DLA KIERUNKU: LEKARSKI  
koordynator przedmiotu: Dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umed.wroc.pl 
 
adiunkt dydaktyczny: Dr Izabela Berdowska
tel.: 71 784 13 92
e-mail: izabela.berdowska@umed.wroc.pl

 

PRZEDMIOT: BIOCHEMIA ED DLA KIERUNKU: STOMATOLOGIA

koordynator przedmiotu: Dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umed.wroc.pl 

 

adiunkt dydaktyczny: Dr Izabela Berdowska
tel.: 71 784 13 92
e-mail: izabela.berdowska@umed.wroc.pl

 

 

PRZEDMIOT: BIOCHEMIA KLINICZNA

 

koordynator przedmiotu: Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, prof. nadzw.
tel.: 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umed.wroc.pl

 

PRZEDMIOT: DIAGNOSTYKA  
koordynator przedmiotu: Dr Iwona Bednarz-Misa
tel.: 71 784 13 77
e-mail: iwona.bednarz-misa@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2

 

adiunkt dydaktyczny: Dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2

 

PRZEDMIOT: DIAGNOSTICS  

koordynator przedmiotu: Dr Izabela Berdowska
tel.: 71 784 13 92
e-mail: izabela.berdowska@umed.wroc.pl

adiunkt dydaktyczny: Dr Izabela Berdowska
tel.: 71 784 13 92
e-mail: izabela.berdowska@umed.wroc.pl

 

 

PRZEDMIOT: FAKULTET Z BIOCHEMII

 

koordynator przedmiotu: Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, prof. nadzw.
tel. 71 784 13 70
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umed.wroc.pl

adiunkt dydaktyczny: Dr Kamilla Stach
e-mail: kamilla.stach@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 15 60

 

 

PRZEDMIOT: SELECTED ISSUES IN CLINICAL BIOCHEMISTRY

 

koordynator przedmiotu: Dr Mariusz Aleksander Bromke
tel.: 71 786 13 87
e-mail: mariusz.bromke@umed.wroc.pl

 
   
PRZEDMIOT: NOWE TRENDY MEDYCYNY LABORATORYJNEJ  

koordynator przedmiotu: Dr Iwona Bednarz-Misa
tel.: 71 784 13 77
e-mail: iwona.bednarz-misa@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2

adiunkt dydaktyczny: Dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2

 
THE NEW TRENDS IN LABORATORY DIAGNOSTICS   
koordynator przedmiotu: Dr Iwona Bednarz-Misa
tel.: 71 784 13 77
e-mail: iwona.bednarz-misa@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2

adiunkt dydaktyczny: Dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2

 
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
16.09.2020