WYKAZY PUBLIKACJI DLA DZIEDZINY NAUKI MEDYCZNE

Publikacje z IF

Publikacje bez IF

 

Dorobek naukowy
20182017 ,  2016 ,  2015 ,  2014 ,  2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000 , 1999 , 1998 , 1997 , 1996 , 1995 , 1994 , 1993 , 1992 , 1991 , 1990 , 1989 - 1980

2018

Michel O, Kulbacka J, Saczko J, Mączyńska J,  Błasiak P, Rossowska J, Rzechonek A: Electroporation with cisplatin against metastatic pancreatic cancer: in vitro study on human primary cell culture.
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2018/7364539/ 

Zaremba-Czogalla M, Hryniewicz-Jankowska A, Taboła R, Nienartowicz M, Stach K, Wierzbicki J, Cirocchi R, Ziółkowski P, Tabaczar S, Augoff K: A novel regulatory function of CDKN1A/p21 in TNFα-induced matrix metalloproteinase 9-dependent migration and invasion of triple-negative breast cancer cells.
IF: 3.937
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898656818300718

Kuzan A,  Chwiłkowska A,  Maksymowicz K, Bronowicka-Szydełko A, Stach K, Pezowicz C, Gamian A: Advanced glycation end products as a source of artifacts in immunoenzymatic methods.
IF: 2.186
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10719-017-9805-4

Skrzypiec-Spring M, Haczkiewicz K, Sapa A,  Piasecki T, Kwiatkowska J, Ceremuga I,  Woźniak M,  Biczysko W, Kobierzycki Ch, Dzięgiel P, Podhorska-Okołów M,  Szeląg A: Carvedilol inhibits matrix metalloproteinase-2 activation in experimental autoimmune myocarditis: possibilities of cardioprotective application.
IF: 3.000
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28854816 
 
Berdowska I, Zieliński B, Saczko J, Sopel M, Gamian A, Fecka I: Modulatory impact of selected ellagitannins on the viability of human breast cancer cells.
IF: 3.144
Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464617307764

Kozuń M, Kobielarz M, Chwiłkowska A, Pezowicz C: The impact of development of atherosclerosis on delamination resistance of the thoracic aortic wall.
IF: 3.110
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751616118300110?via%...

Nowakowska D, Raszewski Z, Ziętek M, Saczko J, Kulbacka J, Więckiewicz W: The setting time of polyether impression materials after contact with conventional and experimental gingival margin displacement agents.
IF: 1.452
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jopr.12471/epdf

Chachaj A, Puła B, Chabowski M, Grzegrzółka J, Szahidewicz-Krupska E, Karczewski M, Janczak D, Dzięgiel P, Podhorska-Okołów M, Mazur G, Gamian A, Szuba A: Role of the lymphatic system in the pathogenesis of hypertension in humans
IF: 1.551
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/lrb.2017.0051

Szewczyk A, Gehl J, Daczewska M, Saczko J, Krog Frandsen S, Kulbacka J: Calcium electroporation for treatment of sarcoma in preclinical studies.
IF: 5.168
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=v...
 
Seweryn E, Królewicz E, Stach K, Kustrzeba-Wójcicka I: Właściwości odżywcze i alergizujące jaj kurzych
IF: 0.690
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=169294

Zawadzki M, Krzystek-Korpacka M, Gamian A, Witkiewicz W: Serum cytokines in early prediction of anastomotic leakage following low anterior resection
IF: 0.493
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
https://www.termedia.pl/Serum-cytokines-in-early-prediction-of-anastomot...

 


2017

Choromańska A, Kulbacka J,  Harasym J,  Dubińska-Magiera M,  Saczko J.: Anticancer activity of oat β-glucan in combination with electroporation on human cancer cells.
IF: 0.745
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2017/Nr%202/616.pdf
 
Wieczyńska W, Weżgowiec J, Więckiewicz W, Czarny A, Kulbacka J,  Nowakowska D, Gancarz R,  Wilk KA: Antimicrobial activity, cytotoxicity and total phenolic content of different extracts of propolis from the West Pomeranian region in Poland.
IF: 0.745
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 http://www.ptfarm.pl/pub/File/Acta_Poloniae/2017/Nr%202/715.pdf
 
Kulbacka J, Choromańska A, Rossowska J, Weżgowiec J, Saczko J, Rols MP: Cell membrane transport mechanisms: ion channels and electrical properties of cell membranes.
IF: 1.209
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000

Saczko J, Michel O, Chwiłkowska A, Sawicka E, Mączyńska J, Kulbacka J: Estrogen receptors in cell membranes: regulation and signaling.
IF: 1.209
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28980042 

Lamch L, Tsirigotis-Maniecka M, Kulbacka J, Wilk KA: Synthesis of new zinc(II) phthalocyanine conjugates with block copolymers for cancer therapy.
IF: 1.031
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url: http://www.arkat-usa.org/get-file/58826/

Lewandowska P,  Bednarz-Misa I, Mierzchała-Pasierb M, Serek P: Odpowiedź zapalna i immunologiczna po resekcji raka jelita grubego metodą otwartą i minimalnie inwazyjną.
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : choroby nowotworowe ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.68-73
ISBN 978-83-65917-02-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 
Fleszar MG: Metody chromatograficzne w analizie wybranych metabolitów przemian tlenku azotu.
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.20-25
ISBN 978-83-65917-42-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 
Serek P, Mierzchała-Pasierb M, Lewandowska P, Bednarz-Misa I: Pałeczki z rodzaju Salmonella - czynniki wirulencji i ich rola w mechanizmach interakcji bakterii z komórkami gospodarza.
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.85-90
ISBN 978-83-65917-42-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Serek P, Bednarz-Misa I, Krzystek-Korpacka M, Lewandowska P, Mierzchała-Pasierb M: Rola glikozaminoglikanów i proteoglikanów w sepsie.
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.79-84
ISBN 978-83-65917-42-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Fleszar MG: Hepcydyna i jej znacznie w chorobie Alzheimera oraz metody jej ekstrakcji
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część V ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.13-18
ISBN 978-83-65917-00-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000

Kobielarz M, Kozuń M, Kuzan A, Maksymowicz K, Witkiewicz W, Pezowicz C.: The intima with early atherosclerotic lesions is load-bearing component of human thoracic aorta.
IF: 1.031
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0208521617300219

Kuropka P, Dobrzyński M, Gamian A, Gostomska-Pampuch K, Kuryszko J, Całkosiński I: Effect of glucocorticoids on ultrastructure of myocardial muscle in the course of experimentally induced acute myocardial ischemia.
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/2108497/
 
Matusiewicz M, Neubauer K, Lewandowska P, Gamian A, Krzystek-Korpacka M: Reduced transferrin levels in active inflammatory bowel disease.
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9541370/

Wiśniewski J, Fleszar MG, Piechowicz J, Krzystek-Korpacka M, Chachaj A, Szuba A, Lorenc-Kukuła K, Masłowski L, Witkiewicz W, Gamian A: A novel mass spectrometry-based method for simultaneous determination of asymmetric and symmetric dimethylarginine, l-arginine and l-citrulline optimized for LC-MS-TOF and LC-MS/MS.
IF: 1.613
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bmc.3994/epdf
 
Katzenellenbogen E, Staniszewska M, Kocharova NA, Mieszała M, Korzeniowska-Kowal A, Górska S, Knirel YA, Gamian A: Re-classification within the serogroups O3 and O8 of Citrobacter strains
IF: 2.644
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-017-1078-3

Drąg-Zalesińska M, Drąg M, Poręba M, Borska S, Kulbacka J, Saczko J: Anticancer properties of ester derivatives of betulin in human metastatic melanoma cells (Me-45)
Cancer Cell.Int. 2017 Vol.17; art.4 [7 s.]
IF: 2.740
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://cancerci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12935-016-0369-3

Krzystek-Korpacka M, Zawadzki M, Neubauer K, Bednarz-Misa I, Górska S,  Wiśniewski J, Witkiewicz W, Gamian A: Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon
Cancer Immunol.Immunother. 2017 Vol.66 no.2; s.171-179
IF: 4.711
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00262-016-1933-3

Kuzan A, Chwiłkowska A, Pezowicz C, Witkiewicz W, Gamian A, Maksymowicz K, Kobielarz M: The content of collagen type II in human arteries is correlated with the stage of atherosclerosis and calcification foci
Cardiovasc.Pathol. 2017 Vol.28; s.21-27
IF: 2.359
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054880716302216
 
Kulbacka J, Satkauskas S: Transport across natural and modified biological membranes and its implications in physiology and therapy
Cham : Springer International Publishing AG, 2017; IX, 140 s.
(Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology; Vol.227)
ISBN 978-3-319-56895-9
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 
Pucek A, Niezgoda N, Kulbacka J, Wawrzeńczyk C, Wilk KA: Phosphatidylcholine with conjugated linoleic acid in fabrication of novel lipid nanocarriers
Colloid Surf.A-Physicochem.Eng.Asp. 2017 Vol.532; s.377-388
IF: 2.714
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
 
 Krzystek-Korpacka M, Górska S, Diakowska D, Kapturkiewicz B, Podkowik M, Gamian A, Bednarz-Misa I: Midkine is up-regulated in both cancerous and inflamed bowel, reflecting lymph node metastasis in colorectal cancer and clinical activity of ulcerative colitis
Cytokine 2017 Vol.89; s.68-75
IF: 3.488
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043466616305257
 
Zawadzki M, Krzystek-Korpacka M, Rząca M, Czarnecki R, Obuszko Z, Witkiewicz W: Introduction of robotic surgery into a community hospital setting: a prospective comparison of robotic and open colorectal resection for cancer
Dig.Surg. 2017 Vol.34 no.6; s.489-494
IF: 1.664
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

Siomkajło M, Rybka J, Mierzchała-Pasierb M, Gamian A, Stankiewicz-Olczyk S, Bolanowski M, Daroszewski J: Specific plasma amino acid disturbances associated with metabolic syndrome
Endocrine 2017 Vol.58 no.3; s.553-562
IF: 3.131
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12020-017-1460-9
 
Taboła R, Zaremba-Czogalla M, Baczyńska D, Cirocchi R, Stach K, Grabowski K, Augoff K: Fibroblast activating protein-α expression in squamous cell carcinoma of the esophagus in primary and irradiated tumors: the use of archival FFPE material for molecular techniques
IF: 2.306
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://ejh.it/index.php/ejh/article/view/2793/2680

Kuzan A, Michel O, Gamian A: Glycation of matrix proteins in the artery inhibits migration of smooth muscle cells from the media to the intima
Folia Biol.(Praha) 2017 Vol.63 no.3; s.105-114
IF: 0.939
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://fb.cuni.cz/file/5845/fb2017a0016.pdf
 
Gostomska-Pampuch K, Ostrowska A, Kuropka P, Dobrzyński M, Ziółkowski P, Kowalczyk A, Łukaszewicz E, Gamian A, Całkosiński I: Protective effects of levamisole, acetylsalicylic acid, and α-tocopherol against dioxin toxicity measured as the expression of AhR and COX-2 in a chicken embryo model.
Histochem.Cell Biol. 2017 Vol.147 no.4; s.523-536
IF: 2.553
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://link.springer.com/article/10.1007/s00418-016-1528-2?wt_mc=Intern...
 
Całkosiński I, Gostomska-Pampuch K, Majda J, Leśków A, Janeczek M, Melnyk OP, Gamian A: The influence of α-tocopherol on serum biochemical markers during experimentally induced pleuritis in rats exposed to dioxin
Inflammation 2017 Vol.40 no.3; s.913-926
IF: 2.955
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10753-017-0536-2
 
Zawadzki M, Krzystek-Korpacka M, Gamian A, Witkiewicz W: Comparison of inflammatory responses following robotic and open colorectal surgery: a prospective study
Int.J.Colorectal Dis. 2017 Vol.32 no.3; s.399-407
IF: 2.426
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00384-016-2697-0
 
Bronowicka-Szydełko A, Kuzan A, Serek P, Gostomska-Pampuch P: Comparison of the effectiveness of slot dot-blot and ELISA methods in marking compounds occurring in blood serum in trace amounts
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_20...
 
Serek P, Dudek B, Lewandowska P, Bronowicka-Szydełko A: Salmonella Typhimurium outer membrane proteins - comparison of isolation methods
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_20...
42/669
 
Sadok I, Gamian A, Staniszewska MM: Chromatographic analysis of tryptophan metabolites
IF: 2.557
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jssc.201700184/full

Bazylińska U, Pietkiewicz J, Rossowska J,  Chodaczek G, Gamian A, Wilk KA: Polyelectrolyte oil-core nanocarriers for localized and sustained delivery of daunorubicin to colon carcinoma MC38 cells: the case of polysaccharide multilayer film in relation to PEG-ylated shell
IF: 3.238
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
 
Sterczała B, Saczko J,  Dominiak M: Augmentacja dziąsła i leczenie mnogich recesji w żuchwie z zastosowaniem hodowli pierwotnej fibroblastów. Opis przypadku
Mag.Stomatol. 2017 R.27 nr 10; s.70-74
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 
Nowakowska D, Saczko J, Kulbacka J, Więckiewicz W: Chemical retraction agents - in vivo and in vitro studies into their physico-chemical properties, biocompatibility with gingival margin tissues and compatibility with elastomer impression materials
IF: 2.661
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000

Gleńsk M, Czapińska E, Woźniak M, Ceremuga I, Włodarczyk M, Terlecki G, Ziółkowski P, Seweryn E: Triterpenoid acids as important antiproliferative constituents of European elderberry fruits
Nutr.Cancer 2017 Vol.69 no.4; s.643-651
IF: 2.447
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01635581.2017.1295085
 
Agrawal S, Woźniak M, Łuc M, Walaszek K, Pielka E, Szeja W, Pastuch-Gawołek G, Gamian A, Ziółkowski P: Insulin and novel thioglycosides exert suppressive effect on human breast and colon carcinoma cells
IF: 5.168
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
http://www.oncotarget.com/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=v...

Szczuka I, Gamian A, Terlecki G: 3-Bromopirogronian jako potencjalny farmaceutyk w świetle danych eksperymentalnych
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2017 Vol.71; s.988-996
IF: 0.690
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=156860
 
Ostrowska A, Gostomska-Pampuch K, Leśków A, Kuropka P, Gamian E, Ziółkowski P, Kowalczyk A,  Łukaszewicz E, Gamian A, Całkosiński I: Expression of advanced glycation end-products and NFκB in chick embryos exposed to dioxins and treated with acetylsalicylic acid and α-tocopherol
IF: 1.908
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000

Kulbacka J, Paczuska J, Rembiałkowska N, Saczko J, Kiełbowicz Z, Kinda W, Liszka B, Kotulska M, Kos B, Miklavcic D, Tozon N, Cemazar M: Electrochemotherapy combined with standard and CO2 laser surgeries in canine oral melanoma
Slov.Vet.Res. 2017 Vol.54 no.4; s.181-186
IF: 0.250
https://www.slovetres.si/index.php/SVR/article/view/322/82

Wawrzyńczyk D, Kulbacka J, Bazylińska U: Optical, colloidal and biological properties of up-converting nanoparticles embedded in polyester nanocarriers
W:Third International Conference on Applications of Optics and Photonics [Faro, Portugal, May 08-12, 2017] ; ed. Manuel Filipe P.C.M. Martins Costa; Bellingham, Washington : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2017; art.104530K [5 s.]; doi: 10.1117/12.2271694
(Proceedings of SPIE; Vol.10453)
ISBN 978-151061383-6; Publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 
Matusiewicz M,  Neubauer K, Bednarz-Misa I, Górska S, Krzystek-Korpacka M: Systemic interleukin-9 in inflammatory bowel disease: association with mucosal healing in ulcerative colitis
World J.Gastroenterol. 2017 Vol.23 no.22; s.4039-4046
IF: 3.365
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i22/4039.htm

 


2016
I.Mażol, Z. Sroka, A. Sowa, A. Ostrowska, A. Dryś, A. Gamian.: Antiradical and antimicrobial activity of phenolic fractions obtained from honeys.
Acta Pol.Pharm. 2016 Vol.73 no.2; s.379-388
IF: 0.745
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180430

A. Kuzan.: Thymosin β as an actin-binding protein with a variety of functions.
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.6; s.1331-1336
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.advances.umed.wroc.pl/pdf/2016/25/6/1331.pdf

 J. Wiśniewski, O. Wesołowska, K. Środa-Pomianek, M. Paprocka, A. Bielawska-Pohl, A. Krawczenko, N. Duarte, MJU. Ferreira, D. Duś, K. Michalak.: Euphorbia species-derived diterpenes and coumarins as multidrug resistance modulators in human colon carcinoma cells.
Anticancer Res. 2016 Vol.36 no.5; s.2259-2264
IF: 1.937
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Euphorbia+species-derived+dite....
 
M. Lipińska-Gediga, M. Mierzchała-Pasierb, G. Durek.: Procalcitonin kinetics - prognostic and diagnostic significance in septic patients.
Arch.Med.Sci. 2016 Vol.12 no.1; s.112-119
IF: 1.969
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4754372/pdf/AMS-12-26845.pdf
 
A. Zielichowska, M. Daczewska, J. Saczko, O. Michel, J. Kulbacka.: Applications of calcium electroporation to effective apoptosis induction in fibrosarcoma cells and stimulation of normal muscle cells.
Bioelectrochemistry 2016 Vol.109; s.70-78
IF: 3.346
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Applications+of+calcium+electr...
 
J. Kulbacka, A. Pucek, M. Kotulska, M. Dubińska-Magiera, J. Rossowska, MP. Rols, KA.Wilk: Electroporation and lipid nanoparticles with cyanine IR-780 and flavonoids as efficient vectors to enhanced drug delivery in colon cancer.
Bioelectrochemistry 2016 Vol.110; s.19-31
IF: 3.346
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Electroporation+and+lipid+nano....

 A.Sowa, G. Zgórka, A. Szykuła, R. Franiczek, B. Żbikowska, A.Gamian, Z. Sroka.: Analysis of polyphenolic compounds in extracts from leaves of some Malus domestica cultivars: antiradical and antimicrobial analysis of these extracts.
BioMed Res.Int. 2016 Vol.2016; art.ID 6705431 [12 s.]
IF: 2.476
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

A. Kałuża, A. Jarząb, A.Gamian, EM. Kratz, M. Zimmer, M.Ferens-Sieczkowska.: Preliminary MALDI-TOF-MS analysis of seminal plasma N-glycome of infertile men
IF: 2.096
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preliminary+MALDI-TOF-MS+analy...

J. Pietkiewicz, J. Boratyński, A. Gamian, J. Leszek.: Stres oksydacyjny, końcowe produkty zaawansowanej glikacji i zaburzenia naczyniowe w chorobie Alzheimera.
W:Choroba Alzheimera - wybrane zagadnienia biologiczne i kliniczne ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2016; s.119-131
ISBN 978-83-62182-57-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 
U. Bazylińska, J. Saczko.: Nanoemulsion-templated polylelectrolyte multifunctionalnanocapsules for DNA entrapment and bioimaging
IF: 3.887
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nanoemulsion-templated+polylel...

 U. Bazylińska, W. Zieliński, J. Kulbacka, M. Samoć, KA. Wilk.: New diamidequat-type surfactants in fabrication of long-sustained theranostic nanocapsules: colloidal stability, drug delivery and bioimaging.
IF: 3.887
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=New+diamidequat-type+surfactan...

M. Krzystek-Korpacka, K. Hotowy, E. Czapińska, M. Podkowik, J. Bania, A. Gamian, I. Bednarz-Misa.: Serum availability affects expression of common housekeeping genes in colon adenocarcinoma cell lines: implications for quantitative real-time PCR studies.
Cytotechnology 2016 Vol.68 no.6; s.2503-2517
IF: 1.857
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101321/pdf/10616_2016_Arti...
 
J. Weżgowiec, J.Kulbacka, M. Kotulska.: Electroporation in modern oncology.
W:Electrically active materials for medical devices ; [ed. by] Syed A. M. Tofail, Joanna Bauer; London : Imperial College Press, 2016; s.473-490
ISBN 978-1-78326-986-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 
M. Matusiewicz.: Extracellular matrix remodeling.
W:Encyclopedia of cancer : living edition ; ed. Manfred Schwab; Berlin ; Heidelberg : Springer, 2016; s.1-5
ISBN 978-3-642-27841-9
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 
O. Michel, J. Piłat, K. Bieżuńska-Kusiak, A. Rzechonek, P. Błasiak, A. Zielichowska, J. Saczko.: Hodowle pierwotne jako biomimetyczny model badawczy w terapii nowotworów
W:III Konferencja Tech-Med "Materiały biologicznie aktywne".
Świeradów Zdrój, 8-10.04.2016. Referaty plenarne; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016; s.37-51
ISBN 978-83-7493-900-3
 
I. Całkosiński, J. Majda, G. Terlecki, K. Gostomska-Pampuch, K. Małolepsza-Jarmołowska, S. Sobolewska, A. Całkosińska, A. Kumala, A. Gamian.: Dynamic analysis of changes of protein levels and selected biochemical indices in rat serum in the course of experimental pleurisy.
IF: 2.955
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 
J. Kulbacka, M. Kulbacki, J. Segen, G. Chodaczek, M.Dubińska-Magiera, J.Saczko.: Cellular nuclei differentiation evaluated by automated analysis of CLSM images
W:Intelligent information and database systems
: 8th Asian Conference, ACIIDS 2016. Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016. Proceedings. Part 2 ; eds Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Hamido Fujita, Tzung-Pei Hong; Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2016; s.407-416
(Lecture Notes in Artificial Intelligence; Vol.9622)
ISBN 978-3-662-49389-2
publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 
N.Madetko, A. Wojciechowska, K. Bieżuńska-Kusiak, J. Saczko, J. Zalewski.: Evaluation of apoptotic signals in human cancer malignant melanoma Me45 and ovarian carcinoma SKOV3 cell death after chemotherapeutic reaction with cisplatin.
J.Biother. 2016 Vol.2; art.e3 [7 s.]

 J. Kulbacka, A. Pucek, KA. Wilk, M. Dubińska-Magiera, J. Rossowska, M. Kulbacki, M. Kotulska.: The effect of millisecond pulsed electric fields (msPEF) on intracellular drug transport with negatively charged large nanocarriers made of solid lipid nanoparticles (SLN): in vitro study.
J.Membr.Biol. 2016 Vol.249 no.5; s.645-661
IF: 1.696
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5045845/pdf/232_2016_Articl...

J. Pietkiewicz, KA. Wilk, U. Bazylińska.: In vitro studies of serum albumin interaction with poly(d,l-lactide)nanospheres loaded by hydrophobic cargo.
J.Pharm.Biomed.Anal. 2016 Vol.117; s.426-435
IF: 3.255
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=In+vitro+studies+of+serum+albu...(d%2Cl-lactide)nanospheres+loaded+by+hydrophobic+cargo
 
Ł. Lamch, J. Kulbacka, J. Pietkiewicz, J. Rossowska, M. Dubińska-Magiera, A. Choromańska, KA. Wilk.: Preparation and characterization of new zinc(II) phthalocyanine - containing poly(L-lactide)-b-poly(ethylene glycol) copolymer micelles for photodynamic therapy.
J.Photochem.Photobiol.B-Biol. 2016 Vol.160; s.185-197
IF: 2.673
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preparation+and+characterizati...(II)+phthalocyanine+-+containing+poly(L-lactide)-b-poly(ethylene+glycol)+copolymer+micelles+for+photodynamic+therapy

J. Saczko, J. Piłat, A.Choromańska, N. Rembiałkowska, J. Bar, I. Kamińska, J. Zalewski, J. Kulbacka.: The effectiveness of chemotherapy and electrochemotherapy on ovarian cell lines in vitro.
Neoplasma 2016 Vol.63 no.3; s.450-455
IF: 1.871
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 
A. Skalec, M. Dobrzyński, K. Herman, M. Kowalczyk-Zając, A. Czajczyńska-Waszkiewicz, K. Kirstein, M. Szklarz, K. Fita, A. Chrószcz, M. Janeczek, I. Całkosiński, O. Parulska, P. Malec, G. Terlecki, A. Kumala.: Dioxin influence on the masticatory apparatus in clinical and experimental research.
Pol.J.Environ.Stud. 2016 Vol.25 no.6A; s.49-57
IF: 0.793
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 
J. Piłat, M. Ługowski, J. Saczko, A. Choromańska, A. Chwiłkowska, T. Banaś, J. Kulbacka.: Mechanizmy przekazywania sygnału powiązane z reaktywnymi formami azotu i tlenu w apoptozie.
Pol.Merkur.Lek. 2016 T.40 nr 239; s.277-282
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
 
O. Wysocka, J. Kulbacka, J. Saczko.: Adjuvant, neoadjuvant, and experimental regimens in overcoming pancreatic ductal adenocarcinoma
Przegl.Gastroenterol. 2016 T.11 nr 3; s.155-162
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5047971/pdf/PG-11-28046.pdf
 
J.  Piłat, O. Michel, J. Saczko.: Elektroporacja jako sposób dostarczania związków cytostatycznych do komórek nowotworowych.
W:Puzzel 2016 - V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych. Wrocław [16-17 kwietnia] 2016 : praca zbiorowa ; pod red. Oskara Uchańskiego; Wrocław : Oskar Uchański, 2016; s.231-237
ISBN 978-83-937278-3-4
81/669
 
B. Misiak, J. Wiśniewski, MG. Fleszar, D. Frydecka.: Alterations in L-arginine metabolism in first-episode schizophrenia patients: further evidence for early metabolic dysregulation [letter to the editor]
Schizophr.Res. 2016 Vol.178 no.1-3; s.56-57
IF: 3.986
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alterations+in+L-arginine+meta...

U. Bazylińska, D. Wawrzyńczyk, J. Kulbacka, R. Frąckowiak, B. Cichy, A. Bednarkiewicz, M. Samoć, KA. Wilk.: Polymeric nanocapsules with upconverting nanocrystals cargo make ideal fluorescent bioprobes.
IF: 4.259
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4942829/pdf/srep29746.pdf

 


2015

E. Siwak, M. Jewgiński, I. Kustrzeba-Wójcicka.: Biological activity of surfactins - a case of a biosurfactant produced by Bacillus subtilis PCM 1949
IF: 1.187
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biological+activity+of+surfact...
 
M. Kobielarz, A. Chwiłkowska, A. Turek, K.Maksymowicz, M. Marciniak.: Influence of selective digestion of elastin and collagen on mechanical properties of human aortas
Acta Bioeng.Biomech. 2015 Vol.17 no.2; s.55-62
IF: 0.767
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
90/669
 
Aleksandra Kuzan, Anna Smulczyńska-Demel, Agnieszka Chwiłkowska, Jolanta Saczko, Andrzej Frydrychowski, Marzena Dominiak.: An estimation of the biological properties of fish collagen in an experimental in vitro study
Adv.Clin.Exp.Med. 2015 Vol.24 no.3; s.385-392
IF: 1.127
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
91/669
 
Krzysztof Szczepanowicz, Urszula Bazylińska, Jadwiga Pietkiewicz, Lilianna Szyk-Warszyńska, Kazimiera A. Wilk, Piotr Warszyński.: Biocompatible long-sustained release oil-core polyelectrolyte nanocarriers: from controlling physical state and stability to biological impact
Adv.Colloid Interface Sci. 2015 Vol.222; s.678-691
IF: 7.813
Pkt. MNiSW/KBN: 45.000
92/669
 
Ireneusz Całkosiński, Katarzyna Płoneczka-Janeczko, Magda Ostapska, Krzysztof Dudek, Andrzej Gamian, Krzysztof Rypuła.: Microbiological analysis of necrosols collected from urban cemeteries in Poland
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.ID 169573 [7 s.]
IF: 2.134
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
93/669
 
Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Dorota Diakowska, Bartosz Kapturkiewicz, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Nampt/PBEF/visfatin upregulation in colorectal tumors, mirrored in normal tissue and whole blood of colorectal cancer patients, is associated with metastasis, hypoxia, IL1β, and anemia
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.ID 523930 [12 s.]
IF: 2.134
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
94/669
 
Jolanta Zalejska-Fiolka, Tomasz Wielkoszyński, Wojciech Rokicki jr, Natalia Dąbrowska, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Aleksandra Kasperczyk, Aleksander Owczarek, Urszula Błaszczyk, Sławomir Kasperczyk, Barbara Stawiarska-Pięta, Ewa Birkner, Andrzej Gamian.: The influence of α-lipoic acid and garlic administration on biomarkers of oxidative stress and inflammation in rabbits exposed to oxidized nutrition oils
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.ID 827879 [11 s.]
IF: 2.134
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
95/669
 
Jolanta Saczko, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Magda Dubińska-Magiera, Iwona Bednarz-Misa, Julia Bar, Anna Marcinkowska, Julita Kulbacka.: Oxidative modification induced by photodynamic therapy with PhotofrinII and 2-methoxyestradiol in human ovarian clear carcinoma (OvBH-1) and human breast adenocarcinoma (MCF-7) cells
Biomed.Pharmacother. 2015 Vol.71; s.30-36
IF: 2.326
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
96/669
 
Małgorzata Drąg-Zalesińska, Teresa Wysocka, Sylwia Borska, Marcin Drąg, Marcin Poręba, Anna Choromańska, Julita Kulbacka, Jolanta Saczko.: The new esters derivatives of betulin and betulinic acid in epidermoid squamous carcinoma treatment - in vitro studies
Biomed.Pharmacother. 2015 Vol.72; s.91-97
IF: 2.326
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
97/669
 
Anna Zielichowska, Jolanta Saczko, Arnold Garbiec, Magda Dubińska-Magiera, Joanna Rossowska, Paweł Surowiak, Anna Choromańska, Małgorzata Daczewska, Julita Kulbacka, Hermann Lage.: The photodynamic effect of far-red range phthalocyanines (AlPc and Pc green) supported by electropermeabilization in human gastric adenocarcinoma cells of sensitive and resistant type
Biomed.Pharmacother. 2015 Vol.69; s.145-152
IF: 2.326
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
98/669
 
D[orota] Polak-Jonkisz, D[anuta] Zwolińska, L[eszek] Purzyc.: The PMA action via metabolism of uremic erythrocytes [letter to the editor]
Clin.Hemorheol.Microcirc. 2015 Vol.59 no.3; s.283-285
IF: 1.815
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
99/669
 
Mateusz Kędzior, Rafał Seredyński, Urszula Godzik, Dagmara Tomczyk, Jan Gutowicz, Ewa Terlecka, Ireneusz Całkosiński, Grzegorz Terlecki.: Inhibition of cathepsin B activity by 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
Environ.Sci.Pollut.Res. 2015 Vol.22 no.1; s.733-737
IF: 2.760
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
100/669
 
Anna Choromańska, Julita Kulbacka, Nina Rembiałkowska, Justyna Piłat, Remigiusz Olędzki, Joanna Harasym, Jolanta Saczko.: Anticancer properties of low molecular weight oat beta-glucan - an in vitro study
Int.J.Biol.Macromol. 2015 Vol.80; s.23-28
IF: 3.138
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
101/669
 
Beata Olejnik, Anna Jarząb, Ewa M[aria] Kratz, Mariusz Zimmer, Andrzej Gamian, Mirosława Ferens-Sieczkowska.: Terminal mannose residues in seminal plasma glycoproteins of infertile men compared to fertile donors
Int.J.Mol.Sci. 2015 Vol.16 no.7; s.14933-14950
IF: 3.257
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
102/669
 
Krzysztof Gomułka, Emilia Siwak, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala.: Objawy uboczne działania inhibitorów ACE w praktyce alergologicznej
Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol.Fam.Med. 2015 Vol.21 no.1; s.42-47
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
103/669
 
Julita Kulbacka, Marek Kulbacki, Jakub Segen, Anna Choromańska, Jolanta Saczko, Magda Dubińska-Magiera, Małgorzata Kotulska.: Automated analysis of images from confocal laser scanning microscopy applied to observation of calcium channel subunits in nerve cell model line subjected electroporation and calcium
W:Intelligent information and database systems : 7th Asian Conference, ACIIDS 2015. Bali, Indonesia, March 23-25, 2015. Proceedings. Part 2 ; eds Ngoc Thanh Nguyen, Bogdan Trawiński, Raymond Kosala; Cham [etc.] : Springer International Publishing, 2015; s.297-306
(Lecture Notes in Artificial Intelligence; Vol.9012)
ISBN 978-3-319-15704-7
publikacja uwzględniona w Web of Science
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
104/669
 
Aleksandra Kuzan.: Wpływ AGE na rozwój miażdżycy - działanie pro- czy anty- aterogenne?
W:IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych - Puzzel 2015 : praca zbiorowa ; pod red. Oskara Uchańskiego; Wrocław : Oskar Uchański, 2015; s.323-331
ISBN 978-83-937278-2-7
105/669
 
Anna Zielichowska, Małgorzata Daczewska, Julita Kulbacka, Magdalena Dubińska-Magiera, Aleksandra Kuzan, Olga Wysocka.: Wpływ elektroporacji milisekundowej na szczurze komórki z mięśnia sercowego
W:IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych - Puzzel 2015 : praca zbiorowa ; pod red. Oskara Uchańskiego; Wrocław : Oskar Uchański, 2015; s.340-344
ISBN 978-83-937278-2-7
106/669
 
W[ojciech] Mędrala, W[ojciech] Barg, A[nna] Radlińska, A[nna] Skotny, E[milia] Siwak, E[wa] Zbrojewicz, G[rażyna] Nadobna, M[arita] Nittner-Marszalska, A[nna] Wolańczyk-Mędrala.: Aspirin does not preferentially potentiate Ige-dependent basophil CD63 upregulation in patients with food-dependent exercise-induced anaphylaxis
J.Investig.Allergol.Clin.Immunol. 2015 Vol.25 no.1; s.68-70
IF: 2.131
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
107/669
 
Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Aleksandra Antosiak, Michał Mazur, Zbigniew Rybak, Agnieszka Rusak, Małgorzata Osękowska, Agata Poniedziałek, Andrzej Gamian, Bogumiła Szponar.: Influence of Cu-Ti thin film surface properties on antimicrobial activity and viability of living cells
Mater.Sci.Eng.C 2015 Vol.56; s.48-56
IF: 3.420
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
108/669
 
Anna Choromańska, Julita Kulbacka, Nina Rembiałkowska, Justyna Piłat, Małgorzata Drąg-Zalesińska, Teresa Wysocka, Arnold Garbiec, Małgorzata Kotulska, Jolanta Saczko.: Effects of electrophotodynamic therapy in vitro on human melanoma cells - melanotic (MeWo) and amelanotic (C32)
Melanoma Res. 2015 Vol.25 no.3; s.210-214
IF: 2.219
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
109/669
 
Julita Kulbacka.: Nanosecond pulsed electric fields (nsPEFs) impact and enhanced Photofrin II delivery in photodynamic reaction in cancer and normal cells
Photodiagn.Photodyn.Ther. 2015 Vol.12 no.4; s.621-629
IF: 2.412
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
110/669
 
Agnieszka Korzeniowska-Kowal, Agata Kochman, Elżbieta Gamian, Anna Lis-Nawara, Tomasz Lipiński, Ewa Seweryn, Piotr Ziółkowski, Andrzej Gamian.: Antibodies against Escherichia coli O24 and O56 O-specific polysaccharides recognize epitopes in human glandular epithelium and nervous tissue
PLoS One 2015 Vol.10 no.6; art.e0129492 [12 s.]
IF: 3.057
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
111/669
 
Piotr Kuropka, Maciej Dobrzyński, Katarzyna Herman, Olga Parulska, Małgorzata Kowalczyk-Zając, Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, Katarzyna Fita, Aleksandra Kumala, Andrzej Gamian, Ireneusz Całkosiński.: The assessment of the receptors for advanced glycation and products in the odontogenic organ of rat offspring originating from rat females exposed to 2,3,7,8-TCDD - preliminary study
Pol.J.Environ.Stud. 2015 Vol.24 no.6A; s.183-187
Ninth Research and Training Conference on "Environment and oral health". Nałęczów, 22-23 April 2015
IF: 0.790
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
112/669
 
Ireneusz Całkosiński, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Katarzyna Dzierzba, Justyna Bazan, Maciej Dobrzyński, Jacek Majda, Andrzej Gamian.: Effect of tocopherol on biochemical blood parameters in pleuritis-induced rats treated with 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
Toxicol.Ind.Health 2015 Vol.31 no.6; s.510-522
IF: 1.688
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000

 


2014
 
Anna Kofla-Dłubacz, Małgorzata Matusiewicz, Elżbieta Krzesiek, Leszek Noga, Barbara Iwańczak.: Metalloproteinase-3 and -9 as novel markers in the evaluation of ulcerative colitis activity in children
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.1; s.103-110
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
114/669
 
Barbara Salmonowicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Anna Noczyńska.: Trace elements, magnesium, and the efficacy of antioxidant systems in children with type 1 diabetes mellitus and in their siblings
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.2; s.259-268
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
115/669
 
Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena Kobielarz.: Zawartość cholesterolu we fragmentach tętnic - studium 34 przypadków
Ann.Acad.Med.Siles. 2014 Vol.68 no.1; s.23-27
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
116/669
 
Ireneusz Całkosiński, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Justyna Bazan, Maciej Dobrzyński, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Katarzyna Dzierzba.: Influence of dioxin intoxication on the human system and possibilities of limiting its negative effects on the environment and living organisms
Ann.Agric.Environ.Med. 2014 Vol.21 no.3; s.518-524
IF: 1.126
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
117/669
 
Danuta Nowakowska, Jolanta Saczko, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Anna Choromańska, Magda Dubińska-Magiera, Marek Ziętek, Julita Kulbacka.: The influence of retraction agents on cytoskeleton reorganization and oxidative stress in primary human gingival fibroblasts (HGFs)
Arch.Oral Biol. 2014 Vol.59 no.3; s.341-348
IF: 1.735
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
118/669
 
Julita Kulbacka, Małgorzata Daczewska, Magda Dubińska-Magiera, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Paweł Surowiak, Marek Kulbacki, Małgorzata Kotulska, Jolanta Saczko.: Doxorubicin delivery enhanced by electroporation to gastrointestinal adenocarcinoma cells with P-gp overexpression
Bioelectrochemistry 2014 Vol.100; s.96-104
IF: 4.172
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
119/669
 
Jolanta Saczko, Iwona Kamińska, Małgorzata Kotulska, Julia Bar, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Joanna Rossowska, Danuta Nowakowska, Julita Kulbacka.: Combination of therapy with 5-fluorouracil and cisplatin with electroporation in human ovarian carcinoma model in vitro
Biomed.Pharmacother. 2014 Vol.68 no.5; s.573-580
IF: 2.023
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
120/669
 
Irena Kustrzeba-Wójcicka, Emilia Siwak, Grzegorz Terlecki, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala.: Alternaria alternata and its allergens: a comprehensive review
Clin.Rev.Allergy Immunol. 2014 Vol.47 no.3; s.354-365
IF: 5.463
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
121/669
 
Urszula Bazylińska, Julita Kulbacka, Kazimiera A. Wilk.: Dicephalic ionic surfactants in fabrication of biocompatiblenanoemulsions: factors influencing droplet size and stability
Colloid Surf.A-Physicochem.Eng.Asp. 2014 Vol.460; s.312-320
ECIS 2013 - 27th Conference of the European Colloid and Interface Society. Sofia, (Bulgaria), September 01-06, 2013
IF: 2.752
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
122/669
 
Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Matrix metalloproteinase-9: its interplay with angiogenic factors in inflammatory bowel diseases
Dis.Markers 2014; art.ID 643645 [8 s.]
IF: 1.562
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url: https://www.hindawi.com/journals/dm/2014/643645/
DOI: 10.1155/2014/643645
123/669
 
Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Jadwiga Pietkiewicz, Andrzej Gamian.: Diagnostyka miażdżycy - badania biochemiczne, a techniki obrazowania
Dokonania Młodych Naukowców 2014 nr 2; s.243-247
124/669
 
Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Jolanta Saczko, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska.: Metody oznaczania oraz obrazowania zmian stężenia jonów wapnia w komórce
Dokonania Młodych Naukowców 2014 nr 2; s.262-265
125/669
 
Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Jadwiga Pietkiewicz, Paweł Serek, Arleta Dołowacka, Karolina Janik, Andrzej Gamian.: Obecność produktów glikacji (AGE) w preparatach dla niemowląt i małych dzieci jako jedna z kluczowych przyczyn otyłości u dzieci
Dokonania Młodych Naukowców 2014 nr 4 cz.1; s.383-388
126/669
 
Paweł Serek, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Paulina Lewandowska, Beata Greb-Markiewicz, Iwona Bednarz-Misa.: Potencjalne komponenty szczepionek przeciwko Salmonella enterica
Dokonania Młodych Naukowców 2014 nr 2; s.286-291
127/669
 
Nina Rembiałkowska, Małgorzata Kotulska, Julita Kulbacka, Anna Choromańska, Jolanta Saczko.: Wpływ chemioterapii wspomaganej elektroporacją na ludzkiego gruczolakoraka gruczołu sutkowego
Dokonania Młodych Naukowców 2014 nr 2; s.282-285
128/669
 
Anna Zielichowska, Jolanta Saczko, Anna Choromańska, Nina Rembiałkowska, Małgorzata Daczewska.: Wpływ reakcji fotodynamicznej (PDR) na ludzkie linie komórkowe raka jelita grubego wrażliwego i opornego na doksorubicynę
Dokonania Młodych Naukowców 2014 nr 2; s.255-258
129/669
 
Magda Dubińska-Magiera, Jadwiga Jabłońska, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Teresa Jagla, Małgorzata Daczewska.: Contribution of small heat shock proteins to muscle development and function
FEBS Lett. 2014 Vol.588 no.4; s.517-530
IF: 3.169
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
130/669
 
A. Gonera, J. Wawryka, A. Sobkowicz, K[atarzyna] Bieżuńska-Kusiak, M. Dubińska-Magiera, A. Krajewski, A[nna] Choromańska.: SKOV-3 and Me45 cell response to cisplatin-based chemotherapy: an in vitro study
Folia Biol.(Praha) 2014 Vol.60 no.5; s.213-219
IF: 1.000
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
131/669
 
Ireneusz Ceremuga, Ewa Seweryn, Iwona Bednarz-Misa, Jadwiga Pietkiewicz, Katarzyna Jermakow, Teresa Banaś, Andrzej Gamian.: Enolase-like protein present on the outer membrane of Pseudomonas aeruginosa binds plasminogen
Folia Microbiol. 2014 Vol.59 no.5; s.391-397
IF: 1.000
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
132/669
 
Damian Wojcieszak, Danuta Kaczmarek, Aleksandra Antosiak, Michał Mazur, Zbigniew Rybak, Małgorzata Batycka, Jarosław Domaradzki, Agata Poniedziałek, Aleksandra Czeczot, Małgorzata Zbojna, Andrzej Gamian, Bogumiła Szponar.: Analiza właściwości strukturalnych i fizykochemicznych powierzchni w powiązaniu z aktywnoścvią biologiczną cienkich warstw Cu-Ti
W:II Konferencja Tech-Med "Materiały biologicznie aktywne". Świeradów Zdrój, 10-12.10.2014. Referaty plenarne; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014; s.61-69
ISBN 978-83-7493-848-8
133/669
 
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Jacek Bania, Andrzej Gamian.: Expression stability of common housekeeping genes is differently affected by bowel inflammation and cancer: implications for finding suitable normalizers for inflammatory bowel disease studies
Inflamm.Bowel Dis. 2014 Vol.20 no.7; s.1147-1156
IF: 4.464
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
134/669
 
W[ojciech] Mędrala, K. Cieślik, W[ojciech] Barg, A[nna] Skotny, E[milia] Siwak, A[nna] Wolańczyk-Mędrala.: Naproxen increases the severity of food-dependent exercise-induced anaphylaxis: a case report
J.Investig.Allergol.Clin.Immunol. 2014 Vol.24 no.6; s.461-462
IF: 2.596
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
135/669
 
I[wona] Bednarz-Misa, P[aweł] Serek, B. Dudek, A. Pawlak, G. Bugla-Płoskońska, A[ndrzej] Gamian.: Application of zwitterionic detergent to the solubilization of Klebsiella pneumoniae outer membrane proteins for two-dimensional gel electrophoresis
J.Microbiol.Methods 2014 Vol.107; s.74-79
IF: 2.026
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
136/669
 
Danuta Nowakowska, Zbigniew Raszewski, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Włodzimierz Więckiewicz.: Polymerization time compatibility index of polyvinyl siloxane impression materials with conventional and experimental gingival margin displacement agents
J.Prosthet.Dent. 2014 Vol.112 no.1; s.168-175
IF: 1.753
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
137/669
 
Urszula Bazylińska, Sławomir Drozdek, Marcin Nyk, Julita Kulbacka, Marek Samoć, Kazimiera A. Wilk.: Core/Shell quantum dots encapsulated in biocompatible oil-core nanocarriers as two-photon fluorescent markers for bioimaging
Langmuir 2014 Vol.30 no.49; s.14931-14943
IF: 4.457
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
138/669
 
Ewa Seweryn, Michał Gleńsk, Kamila Środa-Pomianek, Ireneusz Ceremuga, Maciej Włodarczyk, Andrzej Gamian.: Cytotoxic effects of four aescin types on human colon adenocarcinoma cell lines
Nat.Prod.Commun. 2014 Vol.9 no.3; s.387-390
IF: 0.906
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
139/669
 
Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena Kobielarz, Wojciech Witkiewicz.: Zawartość osteopontyny w tętnicach a kalcyfikacja i stopień miażdżycy
W:Od biotechnologii do ochrony środowiska. T.2 : praca zbiorowa [CD-ROM] ; pod red. Krystyny Walińskiej; Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014; s.239-250
ISBN 978-83-7842-117-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
140/669
 
Marta Woźniak, Katarzyna Hotowy, Elżbieta Czapińska, Kamila Duś-Szachniewicz, Izabela Szczuka, Elżbieta Gamian, Andrzej Gamian, Grzegorz Terlecki, Piotr Ziółkowski.: Early induction of stress-associated Src activator/Homo sapiens chromosome 9 open reading frame 10 protein following photodynamic therapy
Photodiagn.Photodyn.Ther. 2014 Vol.11 no.1; s.27-33
IF: 2.014
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
141/669
 
Łukasz Lamch, Urszula Bazylińska, Julita Kulbacka, Jadwiga Pietkiewicz, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Kazimiera A. Wilk.: Polymeric micelles for enhanced Photofrin II delivery, cytotoxicity and pro-apoptotic activity in human breast and ovarian cancer cells
Photodiagn.Photodyn.Ther. 2014 Vol.11 no.4; s.570-585
IF: 2.014
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
142/669
 
Emilia Siwak, Anna Skotny, Ewa Zbrojewicz, Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Mędrala, Irena Kustrzeba-Wójcicka.: Alergeny roztoczy
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2014 Vol.68; s.369-374
IF: 0.573
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url: http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=1098023
143/669
 
Kamila Duś-Szachniewicz, Paweł Ostasiewicz, Marta Woźniak, Andrzej Gamian.: Zastosowanie hodowli komórkowych, płynów ustrojowych i tkanek w onkoproteomice
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2014 Vol.68; s.1312-1324
IF: 0.573
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url: http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=1129117
144/669
 
Maciej Dobrzyński, Justyna Bazan, Andrzej Gamian, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Olga Parulska, Ireneusz Całkosiński.: Zastosowanie tokoferolu i kwasu acetylosalicylowego w ochronie tkanki kostnej przed skutkami doświadczalnego zatrucia 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-p-dioksyną (TCDD)
Rocz.Ochr.Śr. 2014 T.16 nr 1; s.300-322
IF: 0.442
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
145/669
 
Paweł Serek, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Iwona Bednarz-Misa, Paulina Lewandowska, Grażyna Durek.: Charakterystyka i rola interleukiny 18 w diagnostyce klinicznej
W:Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. 6. Nauki przyrodnicze (medycyna, żywienie człowieka). Materiały konferencyjne [DVD] ; red. Marcin Kuczera; Kraków : CreativeTime, 2014; s.183-187
ISBN 978-83-63058-38-8
Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki". V edycja, Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
146/669
 
Nina Rembiałkowska, Julita Kulbacka, Magda Dubińska-Magiera, Anna Choromańska, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Jolanta Saczko.: Wpływ doksorubicyny na komórki nowotworowe gruczołu sutkowego
W:Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. 6. Nauki przyrodnicze (medycyna, żywienie człowieka). Materiały konferencyjne [DVD] ; red. Marcin Kuczera; Kraków : CreativeTime, 2014; s.171-173
ISBN 978-83-63058-38-8
Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki". V edycja, Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
147/669
 
Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Magda Dubińska-Magiera, Marta Fullen.: Wpływ wapnia i elektroporacji na cytoszkielet ludzkich komórek gruczolakoraka gruczołu piersiowego MCF-7/WT
W:Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki. 6. Nauki przyrodnicze (medycyna, żywienie człowieka). Materiały konferencyjne [DVD] ; red. Marcin Kuczera; Kraków : CreativeTime, 2014; s.91-92
ISBN 978-83-63058-38-8
Materiały Konferencji Młodych Naukowców "Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki". V edycja, Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
148/669
 
Katarzyna Anna Dzierzba ; promotor pracy: Andrzej Gamian ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Badanie właściwości biologicznych glicylowanych struktur węglowodanowych [praca doktorska]
Wrocław, 2014; 222 k.


 2013

N. Madetko, A. Wojciechowska, K Bieżuńska-Kusiak: Evaluation of caspase -3 and -7 expression in human malignant melanoma ME45 and ovarian cancer SKOV-3 after chemotherapy with cisplatin - in vitro study. W:11th Students' Conference. Będlewo, 3-6 October 2013; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.341-346
(Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; nr 18. Seria: Konferencje; nr 18)
 
K. Bieżuńska-Kusiak: The influence of increased influx of calcium delivered by electroporation into expression of subunits Alpha 1G and alpha 1H (T-type voltage-gated channels) in adenocarcinoma cell lines: MCF-7/WT (wild type) and MCF-7/DX (resistant type)
W:11th Students' Conference. Będlewo, 3-6 October 2013; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.301-306
(Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; nr 18. Seria: Konferencje; nr 18)

M. Krzystek-Korpacka, E. Patryn,  K. Hotowy, E. Czapińska, J. Majda, I. Kustrzeba-Wójcicka, A. Noczyńska, A. Gamian: Paraoxonase-1 activity in overweight and obese children and adolescents: association with obesity-related inflammation and oxidative stress
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23709379

A. Poła, D. Mosiądz, J. Saczko, T. Modrzycka, K. Michalak: The influence of phenothiazine derivatives on intracellular accumulation of cationic cyanine dye DiOC6(3) in LoVo-DX cells
IF: 1.872
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://ar.iiarjournals.org/content/33/3/857.long
 
M. Toporkiewicz, M. Grzybek, J. Meissner, I. Michalczyk, PM. Dubielecka, J. Korycka,  E. Seweryn, AF Sikorski: Release of an ~55 kDa fragment containing the actin-binding domain of b-spectrin by caspase-8 during FND-induced apoptosis depends on the presence of protein 4.1
IF: 3.043
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5047971/pdf/PG-11-28046.pdf 

P. Mamczur, A. Gamian, J. Kołodziej, P. Dzięgiel, D. Rakus: Nuclear localization of aldolase A correlates with cell proliferation
IF: 5.297
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://ac.els-cdn.com/S0167488913002863/1-s2.0-S0167488913002863-main.p...
 
W. Malinka, P. Świątek, M. Śliwińska, B. Szponar, A. Gamian, Z. Karczmarzyk, A. Fruziński: Synthesis of novel isothiazolopyridines and their in vitro evaluation against Mycobacterium and Propionibacterium acnes
Bioorg.Med.Chem. 2013 Vol.21 no.17; s.5282-5291
IF: 2.951
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://ac.els-cdn.com/S0968089613005580/1-s2.0-S0968089613005580-main.p...

M. Krzystek-Korpacka, D. Diakowska, B. Kapturkiewicz, M. Bębenek, A. Gamian.: Profiles of circulating inflammatory cytokines in colorectal cancer (CRC), high cancer risk conditions, and health are distinct. Possible implications for CRC screening and surveillance
IF: 5.016
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
https://ac.els-cdn.com/S0304383513004199/1-s2.0-S0304383513004199-main.p...
 
E. Katzenellenbogen, NA.Kocharova, AS. Shashkov, S. Górska-Frączek, M. Bogulska, A.Gamian, YA. Knirel.: Structure of the O-polysaccharide of Edwardsiella tarda PCM 1150 containing an amide of D-glucuronic acid with L-alanine.
IF: 1.966
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://ac.els-cdn.com/S0008621512005083/1-s2.0-S0008621512005083-main.p...

E. Katzenellenbogen, NA. Kocharova, AS. Shashkov, S. Górska-Frączek, A. Gamian, YA. Knirel: Structure of the O-polysaccharide of Edwardsiella tarda PCM 1156
IF: 1.966
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://ac.els-cdn.com/S0008621513001134/1-s2.0-S0008621513001134-main.p...

E. Katzenellenbogen, NA. Kocharova, J. Pietkiewicz, A. Gamian, AS. Shashkov, YA. Knirel.: Studies on the O-antigen of Hafnia alvei PCM 1224 structurally and serologically related to the O-antigen of H. alvei 481-L
IF: 1.966
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://ac.els-cdn.com/S0008621512004697/1-s2.0-S0008621512004697-main.p...

S. Górska-Frączek, C. Sandstrom, L. Kenne, M.Paściak, E. Brzozowska, M. Strus, P. Heczko, A. Gamian.: The structure and immunoreactivity of exopolysaccharide isolated from Lactobacillus johnsonii strain 151
IF: 1.966
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://ac.els-cdn.com/S0008621513001894/1-s2.0-S0008621513001894-main.p...
 
J. Kulbacka, M. Kotulska, N. Rembiałkowska, A. Choromańska, I. Kamińska, A. Garbiec, J. Rossowska, M. Daczewska, B. Jachimska, J. Saczko.: Cellular stress induced by photodynamic reaction with CoTPPS and MnTMPyPCl5 in combination with electroporation in human colon adenocarcinoma cell lines (LoVo and LoVoDX).
Cell Stress Chaperones 2013 Vol.18 no.6; s.719-731
IF: 2.537
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3789880/pdf/12192_2013_Arti...

M. Ciszek-Lenda, B. Nowak, M. Srottek, M. Walczewska, S. Górska-Frączek, A. Gamian, J. Marcinkiewicz.: Further studies on immunomodulatory effects of exopolysaccharide isolated from Lactobacillus rhamnosus KL37C
IF: 0.358
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
file:///D:/Pobrane/CEJOI_Art_21446-10.pdf

D. Polak-Jonkisz, L. Purzyc, M. Szczepańska, I. Makulska.: Erythrocyte caspase-3 levels in children with chronic kidney disease.
IF: 2.229
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
https://ac.els-cdn.com/S0009912012005760/1-s2.0-S0009912012005760-main.p...

M. Kotulska, J. Kulbacka, J.Saczko.: Advances in photodynamic therapy assisted by electroporation
IF: 3.487
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116111
 
M. Krzystek-Korpacka, D. Diakowska, K. Neubauer, A.Gamian.: Circulating midkine in malignant and non-malignant colorectal diseases
IF: 2.874
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://ac.els-cdn.com/S1043466613006029/1-s2.0-S1043466613006029-main.p...
 
J. Pietkiewicz, I. Bednarz-Misa, I. Ceremuga, K. Jermakow, A. Gamian.: Surface enolase of intact Klebsiella pneumoniae cells maintains catalytic activity in contrast to enolase-like protein of Pseudomonas aeruginosa. W:DiagMol2013 : XIV Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology" in memory of Professor Hilary Koprowski. Warsaw, Poland, 19 October 2013; Warszawa : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2013; s.98-102
ISBN 978-83-7583-510-6
 
N. Rembiałkowska, J. Kulbacka, A. Choromańska, J. Saczko.: Elektrochemioterapia w leczeniu nowotworów gruczołu sutkowego
W:Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze. T.1 ; red. Marcin Kuczera; Kraków : CreativeTime, 2013; s.200-207
ISBN 978-83-63058-34-0
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
A. Choromańska, J. Kulbacka, N. Rembiałkowska, J. Saczko.: Wpływ czynników reakcji fotodynamicznej łączonej z elektroporacją na linie komórkowe ludzkiego czerniaka
W:Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze. T.1 ; red. Marcin Kuczera; Kraków : CreativeTime, 2013; s.27-33
ISBN 978-83-63058-34-0
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

M. Brzychczy-Włoch, S. Górska, E. Brzozowska, A. Gamian, PB. Heczko, M. Bulanda.: Identification of high immunoreactive proteins from Streptococcus agalactiae isolates recognized by human serum antibodies
IF: 2.046
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
 
I. Berdowska, B. Zieliński, I. Fecka, J. Kulbacka, J. Saczko, A.Gamian.: Cytotoxic impact of phenolics from Lamiaceae species on human breast cancer cells
IF: 3.259
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
https://ac.els-cdn.com/S0308814613004354/1-s2.0-S0308814613004354-main.p...

I. Całkosiński, J. Rosińczuk-Tonderys, J. Bazan, K. Dzierzba, M. Całkosińska, J. Majda, M. Dobrzyński, A. Bronowicka-Szydełko.: The influence of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) on hematological parameters during experimentally induced pleuritis in rats
IF: 1.921
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3591537/pdf/10753_2012_Arti...

P. Serek, I. Bednarz-Misa, B. Dudek, G. Bugla-Płoskońska, J. Szulc, A. Gamian.: Izolacja białek błony zewnętrznej (OMPs) Klebsiella pneumoniae.
W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.133-138
ISBN 978-83-7493-760-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
J. Pietkiewicz, A. Bronowicka-Szydełko, D. Gajecki, D. Niżyński, M. Frydel, C. Daroszewski, A.Gamian.: Klasyfikacja związków glikacji na podstawie ich właściwości fluorescencyjnych.
W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.157-162
ISBN 978-83-7493-760-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
A. Bronowicka-Szydełko, J. Pietkiewicz, M. Frydel, C. Daroszewski, D. Gajecki, D. Niżyński, A. Gamian.: Klasyfikacja związków glikacji ze względu na ich zdolności do tworzenia wiązań krzyżowo-sieciujących.
W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.151-156
ISBN 978-83-7493-760-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

JA. Wawryka, A. Gonera, KP. Kawecki, AK. Sobkowicz, K. Bieżuńska-Kusiak.: Ocena ekspresji receptora kwasu foliowego w warunkach in vitro do celowanej chemioterapii.
W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.167-172
ISBN 978-83-7493-760-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

K. Dzierzba, J.Pietkiewicz, A. Gamian.: Reakcje fosforylacji przebiegające w sposób nieenzymatyczny.
W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.69-74
ISBN 978-83-7493-760-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
JA. Szulc, I.Bednarz-Misa, M. Mierzchała-Pasierb, P. Serek, A. Gamian.: Udział białek OMP bakterii Gram-ujemnych w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym.
W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013; s.145-150
ISBN 978-83-7493-760-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
J. Pietkiewicz, K. Dzierzba, A. Bronowicka-Szydełko, M. Staniszewska, A. Bartyś, A.Gamian.: Preparation of bovine serum albumin monomer for conjugation experiments by using different types of chromatography media.
J.Liq.Chromatogr.Relat.Technol. 2013 Vol.36 no.5; s.658-670
IF: 0.638
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
 
J. Weżgowiec, MB. Deryło, J. Teissie, J. Orio, MP Rols, J. Kulbacka, J. Saczko, M. Kotulska.: Electric field-assisted delivery of photofrin to human breast carcinoma cells.
IF: 2.174
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 
A. Choromańska, J. Kulbacka, J. Saczko.: Terapia fotodynamiczna - założenia, mechanizm, aplikacje kliniczne
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
http://www.czytelniamedyczna.pl/4376,terapia-fotodynamiczna-zalozenia-me...
 
J. Weżgowiec, M. Kotulska, J. Saczko, MB. Deryło, J. Teissie, MP Rols, J. Orio, A. Garbiec, J. Kulbacka.: Cyanines in photodynamic reaction assistedby reversible electroporation - in vitro study on human breast carcinoma cells
IF: 2.524
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
https://ac.els-cdn.com/S1572100013000525/1-s2.0-S1572100013000525-main.p...
 
K. Hotowy, M. Woźniak, K. Duś, E. Czapińska, B. Osiecka, M. Krzystek-Korpacka, A. Bronowicz, J. Wiśniewski, A. Gamian, G. Terlecki, P. Ziółkowski.: Immunocytochemical studies on the nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate following 5-aminolevulinicacid-mediated photodynamic therapy on MCF-7 cells.
IF: 2.524
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572100013000446
 
D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, B. Adamiak, J. Domaradzki, M. Mazur, D. Jankowska, A. Gamian, A. Antosiak, B. Szponar, Z. Rybak, D. Paluch, A. Rusak.: Sposób wytwarzania oraz charakterystyka właściwości powierzchni i aktywności biologicznej cienkowarstwowych powłok układu typu Cu-Ti
Polim.Med. 2013 T.43 nr 3; s.135-140
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
 
D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, B. Adamiak, J. Domaradzki, M. Mazur, D. Jankowska, A. Gamian, A. Antosiak, B. Szponar.: Wpływ dodatków Cu i Nb na właściwości powierzchni właściwej oraz aktywność bakteriobójczą przezroczystych powłok cienkowarstwowych TiO2
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
http://www.polimery.umed.wroc.pl/pdf/2013/43/3/141.pdf
 
I. Biskup, I. Golonka, A. Gamian, Z. Sroka.: Antioxidant activity of selected phenols estimated by ABTS and FRAP methods
IF: 0.633 
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url: http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=1066062

 
E. Dylus, B. Buda, S. Górska-Frączek, E. Brzozowska, A. Gamian.: Białka powierzchniowe bakterii z rodzaju Bifidobacterium
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.phmd.pl/api/files/view/29112.pdf
 
B. Buda, E. Dylus, S. Górska-Frączek, E. Brzozowska, A.Gamian.: Właściwości biologiczne białek powierzchniowych bakterii z rodzaju Lactobacillus
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.phmd.pl/api/files/view/29073.pdf

A. Kuzan.: Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej jako potencjalny marker w diagnostyce miażdżycy
W:Postępy inżynierii biomedycznej ; red. Lucyna Leniowska, Zbigniew Nawrat; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013; s.217-226
ISBN 978-83-63151-02-7
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000

 
M. Skrzypiec-Spring, I. Ceremuga, J. Kwiatkowska, A. Szeląg.: Znaczenie witaminy D i zalecenia dotyczące jej stosowania w aspekcie strzelectwa sportowego
W:Strzelectwo sportowe : nowoczesne rozwiązania szkoleniowe. Zeszyt 10 : praca zbiorowa ; pod red. Kazimierza Kurzawskiego; Wrocław, 2013; s.29-37
ISBN 978-83-928836-2-3

S.Górska-Frączek, A.Gamian.: Bakterie probiotyczne i ich wpływ na komórki układu odpornościowego
Zakażenia 2013 T.13 nr 1; s.12-17
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

2012

A. Choromańska, J. Saczko, J. Kulbacka, I. Kamińska, N. Skołucka, M. Majkowski.: Comparison of the influence of photodynamic reaction on the Me45 and MEWO cell lines in vitro. Współcz.Onkol. 16(3): 240-243

IF: 0.107
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.termedia.pl/Comparison-of-the-influence-of-photodynamic-reaction-on-the-Me45-and-MEWO-cell-lines-in-vitro-,3,18849,1,1.html
 
J. Bazan, D. Gendosz, A. Gamian.: Host-phage adsorption studies: role of physiological and environmental factors. Sepsis 5(4): 247-251
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
http://www.insight-library.net/?nodeid=13&_ap_right_content_stage=show_article&_ap_right_content_article_id=1504#
 
A.Walczewska, E. Zgórzyńska, K. Sokołowski, M. Łukomska-Szymańska, J. Saczko, J. Kulbacka, J. Sokołowski.: Wpływ powtórnego topienia stopów CoCr stosowanych w protetyce stomatologicznej na cytotoksyczność fibroblastów dziąsła ludzkiego. Protet.Stomatol. 62(1): 31-37
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
http://prot.stomat.net/upload/articles/14/1387.pdf
 
A. Kuzan, A. Chwiłkowska, M. Kobielarz, C. Pezowicz, A. Gamian.: Glikacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej i jej znaczenie w miażdżycy. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 66: 804-809.
IF: 0.654
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.phmd.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=855199
 
E. Jurczyńska, J.Saczko, J. Kulbacka, J. Kawa-Rygielska, J. Błażewicz.: Beta-glukan, jako naturalny antykarcynogen. Pol.Merkur.Lek. 33(196): 217-220
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
http://pml.strefa.pl/ePUBLI/196/07.pdf
 
I. Całkosiński, J.Rosińczuk-Tonderys, K. Dzierzba, J. Bazan, M. Całkosińska, J. Majda, M. Dobrzyński, A. Bronowicka-Szydełko.: Mechlorethamine (NTG) effects on erythrocytic and leukocytic blood parameters during experimentally induced pleuritis in rats. Pharmacol.Rep. 64(3): 650-672
IF: 2.445
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22814019
 
M. Majkowski, P. Póda, J. Kulbacka, J. Saczko, A. F. Sikorski.: Alternation of fluorescent spectra of membrane markers DiI C18(3) and DiI C18(5) evoked by laser illumination [letter to the editor]. J.Histochem.Cytochem. 60(10): 789-791
IF: 2.725
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
 
 
W. Kowalski, D. Nocoń, A. Gamian, J. Kołodziej, D.Rakus.: Association of C-terminal region of phosphoglycerate mutase with glycolytic complex regulates energy production in cancer cells. J.Cell.Physiol. 27(6): 2613-2621
IF: 3.874
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22367961
 
A. Kuzan, A. Bronowicka-Szydełko, A. Chwiłkowska, K. Maksymowicz, A. Gamian, M. Kobielarz, C. Pezowicz.: Wykrywanie obecności końcowych produktów zaawansowanej glikacji (AGE) w tętnicach z różnym stopniem zaawansowania zmian miażdżycowych. W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012; s.112-115. ISBN 978-83-7493-677-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
J. Bazan.: Wpływ warunków wzrostu bakterii na proliferację bakteriofagów. W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012; s.80-83. ISBN 978-83-7493-677-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
A. Bronowicka-Szydełko, J. Pietkiewicz, Andrzej Gamian.: Synteza wysokocząsteczkowego produktu zaawansowanej glikacji (AGE). W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2012 : praca zbiorowa ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012, 158-161. ISBN 978-83-7493-677-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
 
J. Marczak, R. Nowicki, J. Kulbacka, J. Saczko.: Is remote ischaemic preconditioning of benefit to patients undergoing cardiac surgery? Interact.Cardiovasc.Thorac.Surg. 14(5): 634-639
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22286602
 
K.A. Wilk, K. Zielińska, J. Pietkiewicz, N. Skołucka, A. Choromańska, J. Rossowska, A. Garbiec, J. Saczko.: Photo-oxidative action in MCF-7 cancer cells induced by hydrophobic cyanines loaded in biodegradable microemulsion-templated nanocapsules. Int.J.Oncol.  41(1): 105-116; doi: 10.3892/ijo.2012.1458
IF: 2.399
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22552322
 
M. Krzystek-Korpacka, D. Diakowska, K. Grabowski, A.Gamian.: Tumor location determines midkine level and its association with the disease progression in colorectal cancer patients: a pilot study. Int.J.Colorect.Dis. 27(10): 1319-1324
IF: 2.385
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22562257
 
M. Lipińska-Gediga, M. Mierzchała, G. Durek.: Pro-atrial natriuretic peptide (pro-ANP) level in patients with severe sepsis and septic shock: prognostic and diagnostic significance. Infection 40 (3): 303-309.
IF: 2.659
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22237469
 
J.Bazan, I. Całkosiński, A. Gamian.: Phage display - a powerful technique for immunotherapy. 1. Introduction and potential of therapeutic applications. Hum.Vacc.Immunother. 8(12): 1817-1828
IF: 3.577
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22906939
 
J. Bazan, I. Całkosiński, A. Gamian.: Phage display - a powerful technique for immunotherapy. 2. Vaccine delivery
Hum.Vacc.Immunother. 8(12): 1829-1835
IF: 3.577
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22906938
 
I. Kamińska, M. Kotulska, A. Stecka, J. Saczko, M. Drąg-Zalesińska, T. Wysocka, A. Choromańska, N. Skołucka, R. Nowicki, J. Marczak, J. Kulbacka.: Electroporation-induced changes in normal immature rat myoblasts (H9C2). Gen.Physiol.Biophys. 31(1): 19-25 doi:10.4149/gpb_2012_003
IF: 1.192
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22447827
 
D. Nowakowska, J. Saczko, J. Kulbacka, A. Choromańska, Z. Raszewski.: Cytotoxic potential of vasoconstrictor experimental gingival retraction agents - in vitro study on primary human gingival fibroblasts. Folia Biol.(Praha). 58(1): 37-44
IF: 1.151
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://fb.cuni.cz/file/5632/FB2012A0006.pdf
 
U. Bazylińska, J. Pietkiewicz, J. Saczko, M.Nattich-Rak, J. Rossowska, A. Garbiec, K. A. Wilk.: Nanoemulsion-templated multilayer nanocapsules for cyanine-type photosensitizer delivery to human breast carcinoma cells.
Eur.J.Pharm.Sci. 47(2): 406-420
IF: 3.212
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22796218
 
A. Kofla-Dłubacz, M. Matusiewicz, M. Krzystek-Korpacka, B. Iwańczak.: Correlation of MMP-3 and MMP-9 with Crohn's disease activity in children. Digest.Dis.Sci. 57(3): 706-712
IF: 2.117
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21997756
 
K. Ratajczak-Wielgomas, J. Gosk, J. Rabczyński, K. Augoff, M. Podhorska-Okołów, A. Gamian, R. Rutowski.: Expression of MMP-2, TIMP-2, TGF-β1, and decorin in Dupuytren's contracture. Connect.Tissue Res. 53(6): 469-477.
IF: 1.198
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22512703
 
D. Boehm, M. Krzystek-Korpacka, K. Neubauer, K. Matusiewicz, L. Paradowski, A. Gamian.: Lipid peroxidation markers in Crohn's disease: the associations and diagnostic value. Clin.Chem.Lab.Med. 50(8): 1359-1366.
IF: 2.150
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22868800
 
U. Bazylińska, J. Saczko, K. Zielińska, K. A. Wilk.: Novel multilayer IR-786-loaded nanocarriers for intracellular delivering: characterization, imaging, and internalization in human cancer cell lines. Chem.Lett. 41(10): 1354-1356. International Association of Colloid and Interface Scientists Conference - IACIS 2012.
IF: 1.587
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cl/41/10/41_CL-120622/_article
 
K. Neubauer, M. Krzystek-Korpacka, L. Paradowski.: Plasma serotonin level in left-sided colonic diverticulosis: a pilot study. Cent.Eur.J.Med. 7(5): 591-595.
IF: 0.312
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://link.springer.com/article/10.2478/s11536-012-0041-9?no-access=true
 
E. Katzenellenbogen, N. A. Kocharova, J.Pietkiewicz, A. Gamian, A. S. Shashkov, Y. A. Knirel.: Studies on the O-antigen of Hafnia alvei PCM 1224 structurally and serologically related to the O-antigen of H. alvei 481-L. Carbohydr.Res. 367: 5-9.
IF: 2.332
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23276652
 
Dorota Polak-Jonkisz, Leszek Purzyc.: Ca2+ influx versus efflux during eryptosis in uremic erythrocytes [letter to the editor]. Blood Purif. 34(3): 209-210
IF: 2.104
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://www.karger.com/Article/Abstract/341627
 
J. Kulbacka, J. Saczko, A. Chwiłkowska, A. Choromańska, N. Skołucka.: Apoptosis, free radicals and antioxidant defense in antitumor therapy. W:Antioxidant enzyme ; ed. by Mohammed Amr El-Missiry; Rijeka : InTech: 265-302. ISBN 978-953-51-0789-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
http://cdn.intechopen.com/pdfs/39558/InTech-Apoptosis_free_radicals_and_antioxidant_defense_in_antitumor_therapy.pdf
 
M. Dominiak, K. Łysiak-Drwal, J. Saczko, C. Kunert-Keil, T. Gedrange.: The clinical efficacy of primary culture of human fibroblasts in gingival augmentation procedures - a preliminary report. Ann.Anat. 194(6): 502-507.
IF: 1.861
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22682999
 
M. Majkowski, J. Saczko, J. Kulbacka.: The effect of selected biologically active compounds on the expression of fructose - 1,6-bisphosphate (FBPase) in H9C2 cell line and culture condition. Adv.Stud.Biol. 4(11): 529-538.
http://www.m-hikari.com/asb/asb2012/asb9-12-2012/kulbackaASB9-12-2012.pdf
 
A. Choromańska, J. Saczko, J. Kulbacka, N. Skołucka, M. Majkowski.: The potential role of photodynamic therapy in the treatment of malignant melanoma - an in vitro study. Adv.Clin.Exp.Med. 21(2): 179-186
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
www.advances.am.wroc.pl/pdf/2012/21/2/179.pdf
 
K. Dzierzba, M. Grec, G. Pastuch-Gawołek, T. Lipiński, J. Pietkiewicz, A. Gamian.: Synthesis of glycinated glycoconjugates based on 1-thioglycosides and their preliminary studies as potential immunomodulatory factor. Acta Pol.Pharm. 2012 Vol.69 no.6; s.1224-1238
IF: 0.663
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23285685
 

 

2011

T. Banaś, I. Bednarz-Misa, I. Berdowska, D. Boehm, I. Ceremuga, E. Cieślar-Marczak, A. Chwiłkowska, K. Dzierzba, A. Gamian, B. Krotkiewska, M. Krzystek-Korpacka, J. Kulbacka, I. Kustrzeba-Wójcicka, D. Kwiatkowska, A. Malarska, A. Marcinkowska, M. Matusiewicz, J. Pietkiewicz, L. Purzyc, J. Saczko, E. Seweryn, K. Stach, A. Szydełko, G. Terlecki, W. Tyran, B. Zieliński.: Ćwiczenia z biochemii : skrypt dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego. Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; 139 s. ISBN 978-83-7055-492-7
 
J.  Saczko.: Ocena skuteczności reakcji fotodynamicznej na modelu komórkowym raka jasnokomórkowego jajnika opornego na chemio- i radioterapię. Wrocław : Akad. Med., 2011; 140 s. ([Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu]; 1/2011). ISBN 978-83-7055-563-4.
Pkt wewn.: 12.000
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Mierzchała, K.  Neubauer, G.  Durek, A.  Gamian.: Midkine, a multifunctional cytokine, in patients with severe sepsis and septic shock: a pilot study. Shock 35(5): 471-477.
IF: 3.203
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21192283
 
T.  Lipiński, A.  Ejchart, P.  Bernatowicz, G.Pastuch-Gawołek, M. Gawlik-Jędrysiak, K.  Dzierzba, W. Szeja, A.  Gamian.: Synthesis of model aminoacyl methylglycosides and NMR spectroscopic analysis of site of esterification on sugar ring. Sepsis 4 (1): 85-90.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.insight-library.net/?nodeid=journals&_ap_right_content_stage=show_article&_ap_right_content_article_id=1408
 
K.I. Mikhailopulo, E.P. Kiseleva, A.  Gamian, G.I. Novik, E. Szwajcer Dey.: A novel biopolymer from Bifidobacterium bifidum 791, cross-reacting with pathological human antibodies to gliadins. Sepsis 4 (1): 63-71.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.insight-library.net/?nodeid=journals&_ap_right_content_stage=show_article&_ap_right_content_article_id=1405
J. Pietkiewicz, A.  Bronowicka-Szydełko, K.  Dzierzba, R.  Danielewicz, A.  Gamian.: Glycation of the muscle-specific enolase by reactive carbonyls: effect of temperature and the protection role of carnosine, pirydoxamine and phosphatidylserine. Protein J. 30(3): 149-158.
IF: 1.101
Pkt wewn.: 13.000
http://www.springerlink.com/content/5141ju0385702444/
 
K.  Zielińska, J. Pietkiewicz, J.  Saczko, Kazimiera A. Wilk.: Microemulsions stabilized by gemini, dicephalic and single-head single-tail sugar surfactants as biologically important systems: hemolytic activity and cytotoxic studies. Progr.Colloid Polym.Sci. 2011 Vol.138: Trends in Colloid and Interface Science XXIV; s.193-196.
Pkt wewn.: 2.000
http://www.springerlink.com/content/y8014x3314502717/
 
Kazimiera A. Wilk, K.  Zielińska, A.  Jarzycka, J. Pietkiewicz.: Human erythrocyte hemolysis induced by bioinspired sugar surfactants. Progr.Colloid Polym.Sci. 2011 Vol.138: Trends in Colloid and Interface Science XXIV; s.189-192.
Pkt wewn.: 2.000
http://www.springerlink.com/content/y340336217685783/
 
I.  Całkosiński, J.   Rosińczuk-Tonderys, M. Szopa, M.  Dobrzyński, A.  Gamian.: Zastosowanie wysokich dawek tokoferolu w prewencji i potencjalizacji działania dioksyn w doświadczalnym zapaleniu. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 65: 143-157.
IF 0.511
Pkt wewn.: 9.000
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=935120
 
E.  Brzozowska, Justyna Bazan, A.  Gamian.: Funkcje białek bakteriofagowych. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 65: 167-176.
IF 0.511
Pkt wewn.: 9.000
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=936090
 
A.  Chwiłkowska, J.  Kulbacka, J.  Saczko.: Śmierć komórek nowotworowych. Udział reakcji fotodynamicznej w indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych. Pol.Merkur.Lek. 30 (175): 45-48.
Pkt wewn.: 6.000
http://pml.strefa.pl/ePUBLI/175/08.pdf
 
I.  Całkosiński, J.   Rosińczuk-Tonderys, K.  Dzierzba, A.  Bronowicka-Szydełko, E.  Seweryn, J. Majda, M. Całkosińska, A.  Gamian.: Estimation of the action of three different mechlorethamine doses on biochemical parameters during experimentally induced pleuritis in rats. Pharmacol.Rep. 63(2): 501-517.
IF: 2.455
Pkt wewn.: 25.000
http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2011/2_501_ab.pdf
 
R. Starosta, K. Stokowa, M. Florek, J. Król, A. Chwiłkowska, J. Kulbacka, J. Saczko, J. Skała, M. Jeżowska-Bojczuk.: Biological activity and structure dependent properties of cuprous iodide complexes with phenanthrolines and water soluble tris (aminomethyl) phosphanes. J.Inorg.Biochem. 105(8): 1102-1108.
IF: 3.317
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21726774
 
J. Kulbacka, M. Nowak, N. Skołucka, J.Saczko, M. Kotulska.: The influence of electroporation on in vitro photodynamic therapy of human breast carcinoma cells. Folia Biol.(Praha) 57: 112-118.
IF: 0.729
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21888834
 
D. Gorczyca, M. Paściak, B. Szponar, A. Gamian, A. Jankowski.: An impact of the diet on serum fatty acid and lipid profiles in Polish vegetarian children and children with allergy. Eur.J.Clin.Nutr. 65(2): 191-195.
IF: 2.561
Pkt wewn.: 27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21048771
 
M. Krzystek-Korpacka, E. Patryn, I.  Kustrzeba-Wójcicka, J.   Chrzanowska, A.  Gamian, A.  Noczyńska.: Gender-specific association of serum uric acid with metabolic syndrome and its components in juvenile obesity. Clin.Chem.Lab.Med. 49(1): 129-136.
IF: 2.069
27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961193
 
M. Krzystek-Korpacka, E. Patryn, I.  Kustrzeba-Wójcicka, J.   Chrzanowska, A.  Gamian, A.  Noczyńska.: The effect of a one-year weight reduction program on serum uric acid in overweight/obese children and adolescents. Clin.Chem.Lab.Med. 49(5) 915-921.
IF: 2.069
Pkt wewn.: 27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21288171
 
M.  Mierzchała, M. Krzystek-Korpacka, A.  Gamian, G.  Durek.: Quantitative indices of dynamics in concentrations of lipopolysaccharide-binding protein (LBP) as prognostic factors in severe sepsis/septic shock patients - comparison with CRP and procalcitonin. Clin.Biochem. 44(5-6): 357-363.
IF: 2.043
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21291877
 
J.   Rosińczuk-Tonderys, I.  Całkosiński, K.  Aleksandrowicz, A.  Adamczyk.: Everyday problems of carers of patients afflicted with Alzheimer's disease. W:Chronic disease - impact and interventions ; ed. by Izabella Uchmanowicz, J.   Rosińczuk-Tonderys; Wrocław : MedPharm Polska, 2011; s.11-19. ISBN 978-83-62283-72-9. Pkt wewn.: 7.000
http://www.nhs.uk/Conditions/Alzheimers-disease/Pages/Treatment.aspx
 
M.  Kazimierska-Zając, J.   Rosińczuk-Tonderys, I.  Całkosiński.: Degree of disease acceptance in patients suffering from ataxia. W:Chronic disease - impact and interventions ; ed. by Izabella Uchmanowicz, J.   Rosińczuk-Tonderys; Wrocław : MedPharm Polska, 2011; s.21-28. ISBN 978-83-62283-72-9.
Pkt wewn.: 7.000
 
J.   Rosińczuk-Tonderys, I.  Całkosiński, K.  Rychlicka.: Oceny stanu wiedzy pacjentów stosujących insulinoterapię na temat powikłań cukrzycy. W:Chory przewlekle - aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne ; pod red. Joanny Rosińczuk-Tonderys, Izabelli Uchmanowicz; Wrocław : MedPharm Polska, 2011; s.15-28. ISBN 978-83-62283-71-2.
Pkt wewn.: 3.000
 
M.  Sieńczyk, D. Podgórski, A. Błażejewska, J.  Kulbacka, J.  Saczko, J. Oleksyszyn.: Phosphonic pseudopeptides as human neutrophil elastase inhibitors - a combinatorial approach. Bioorg.Med.Chem. 19(3): 1277-1284.
IF: 2.978.
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21216608
 
J. Kulbacka, A.Poła, D. Mosiądz, A. Choromańska, P. Nowak, M. Kotulska, M. Majkowski, A. Hryniewicz-Jankowska, L. Purzyc, J. Saczko.: Cyanines as efficient photosensitizers in photodynamic reaction: photophysical properties and in vitro photodynamic activity. Biochemistry (Moscow) 76(4): 473-479.
IF: 1.402.
Pkt wewn.: 13.000
http://www.if.pwr.wroc.pl/~kotulska/papers/Kulbacka2011
 
N. Skołucka, M. Daczewska, J.  Saczko, A.  Chwiłkowska, A.  Choromańska, M. Kotulska, I.  Kamińska, J.  Kulbacka.: ETM study of electroporation influence on cell morphology in human malignant melanoma and human primary gingival fibroblast cells. Asian Pac.J.Trop.Biomed. 1(2): 94-98.
Pkt wewn.: 2.000
 
A.  Kuźma-Richert, J.  Saczko, J.  Kulbacka.: Breast carcinoma - diagnostics, therapy and resistance. Adv.Clin.Exp.Med. 20(1): 93-101.
IF: 0.103.
Pkt wewn.: 13.000

 

2010

J.   Rosińczuk-Tonderys, I.  Całkosiński, M.  Mańkowska, J.  Mierzwa.: Przygotowanie służb ratowniczych do udzielania pomocy poszkodowanym do udzielania pomocy poszkodowanym, porażonym bojowymi środkami trującymi. Zesz.Nauk.WSOWL im.gen.T.Kościuszki 42(157): 26-40.
Pkt wewn.: 6.000 http://www.wso.wroc.pl/wso/WPiKBN/pid/2010/zn_3_2010/streszczenia_PDF/003_Rosinczuk_Tonderys_streszcz.pdf
 
J.   Rosińczuk-Tonderys, I.  Całkosiński, Izabella Uchmanowicz, K. a Hulisz.: Problemy codziennego funkcjonowania chorych na padaczkę. Probl.Pielęg. 18(4): 371-378.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.pp.viamedica.pl/abstrakt.phtml?id=14&indeks_art=233
 
M. Dominiak, J.  Saczko, HA.  Gerber, Z.  Rybak, T.  Gredes.: Use of primary culture of human fibroblasts in gingiva augmentation procedure. Biomed.Tech. 55(6): 331-334. 40th International Anniversary Congress of the German Association of Oral Implantology (DGZI). Berlin, 1-2 October 2010.
IF: 0.59.
Pkt wewn.: 20.000
http://www.reference-global.com/doi/abs/10.1515/BMT.2010.052?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
 
I.  Całkosiński, E.  Seweryn, A. Zasadowski, K.  Małolepsza-Jarmołowska, K.  Dzierzba, A.  Bronowicka-Szydełko, M.  Mierzchała, I.  Ceremuga, J.   Rosińczuk-Tonderys, M.  Dobrzyński, A.  Gamian.: Skład i właściwości biochemiczne oraz toksyczność jadów węży. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 64: 262-272.
Pkt wewn.: 9.000
IF: 0.511
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=911067
 
M. Pietkiewicz, E.  Nienartowicz, D. Sokołowska-Dąbek, U. Zaleska-Dorobisz, A.  Gamian, J. Pietkiewicz.: Nadczynność przytarczyc: podstawy molekularne zaburzeń, diagnostyka i możliwości terapeutyczne. Post.Hig.Med.Dośw.(online).64: 555-567.
Pkt wewn.: 9.000
IF: 0.511
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=923200
 
E.  Obłąk, A.  Gamian.: Biologiczna aktywność czwartorzędowych soli amoniowych (CSA). Post.Hig.Med.Dośw.(online) 64: 201-211.
Pkt wewn.: 9.000
IF: 0.511 
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=908991
 
N. Skołucka, J.  Saczko, M. Kotulska, J.  Kulbacka, A.  Choromańska.: Elektroporacja i jej zastosowanie. 
Pkt wewn.: 6.000
http://pml.strefa.pl/ePUBLI/168/16.pdf
 
G. Bugla-Płoskońska, B. Futoma-Kołoch, J. Rybka, A. Gamian, W. Doroszkiewicz.: The role of complement activity in the sensitivity of Salmonella O48 strains with sialic acid-containing lipopolysaccharides to the bactericidal action of normal bovine serum.
IF: 0.507
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21077431
I. Całkosiński, M. Dobrzyński, J. Kobierska-Brzoza, J. Majda, M. Szymonowicz, M. Całkosińska, K. Dzierzba, A. Bronowicka-Szydełko, E. Sołtan, E.Seweryn, A. Zasadowski, A. Gamian.: The influence of strain, sex and age on selected biochemical parameters in blood serum of Buffalo and Wistar rats. 
IF: 0.507.
Pkt wewn.: 20.000 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731184
 
D.  Polak-Jonkisz, L.  Purzyc, D.  Zwolińska.: Ca2+-Mg2+-dependent ATP-ase activity in hemodialyzed children. Effect of a hemodialysis session.
IF: 2.183
Pkt wewn.: 27.000
http://www.mendeley.com/research/ca2mg-2dependent-atpase-activity-hemodialyzed-children-effect-hemodialysis-session/
 
D.  Polak-Jonkisz, L.  Purzyc, K.  Laszki-Szcząchor, K. Musiał, D.  Zwolińska.: The endogenous modulators of Ca2+-Mg2+-dependent ATPase in children with chronic kidney disease (CKD). 
IF: 3.564
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19854852
 
G. Bugla-Płoskońska, J. Rybka, B.  Futoma-Kołoch, A.  Cisowska, A.  Gamian, W. Doroszkiewicz.: Sialic acid-containing lipopolysaccharides of Salmonella O48 Strains - potential role in camouflage and susceptibility to the bactericidal effect of normal human serum. Microb.Ecol. 59(3): 601-613.
IF: 2.875
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19844648
 
I.  Całkosiński, J.   Rosińczuk-Tonderys, A.  Gamian, A.  Chrószcz.: Zmiany skórne i metaboliczne organizmu w zatruciu dioksynami. W:Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : różne oblicza bezpieczeństwa ; pod red. nauk. M.a Żubera; Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2010; s.355-368. ISBN 978-83-87384-39-5.
Pkt wewn.: 3.000 http://156.17.52.130/KONFERENCJE/Katastrofy/2010/articles/Rozdzial_III/7_Calkosinski_II.pdf
 
I.  Całkosiński, J.   Rosińczuk-Tonderys, M.  Janeczek, M.  Florek, M.  Dobrzyński, A.  Chrószcz.: Terroryzm w czasach antycznych. W:Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : różne oblicza bezpieczeństwa ; pod red. nauk. M.a Żubera; Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2010; s.137-152. ISBN 978-83-87384-39-5.
Pkt wewn.: 3.000
http://156.17.52.130/KONFERENCJE/Katastrofy/2010/articles/Rozdzial_II/1_Calkosinski_I.pdf                             
 
J.   Rosińczuk-Tonderys, I.  Całkosiński, M.  Mańkowska, J.  Mierzwa.: Medyczne aspekty oddziaływania wybranych bojowych środków trujących (BŚT) na organizm ludzki. W:Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : różne oblicza bezpieczeństwa ; pod red. nauk. M.a Żubera; Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2010; s.397-406. ISBN 978-83-87384-39-5.
Pkt wewn.: 3.000
http://156.17.52.130/KONFERENCJE/Katastrofy/2010/articles/Rozdzial_III/10_Calkosinski_III.pdf
 
K. Dzierzba, J. Pietkiewicz, A. Gamian.: Występowanie glicyny w bakteryjnych lipopolisacharydach. Projektowanie szczepionek glikokoniugatowych. W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2010 : praca zbiorowa [CD-ROM] ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010; s.40-45, ISBN 978-83-7493-520-3
Pkt wewn. 3.000                              
 http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2010_JS_spis_tresci.pdf
 
A. Bronowicka-Szydełko, J. Pietkiewicz, A. Gamian.: Własności hemolityczne produktów zaawansowanej glikacji albuminy surowiczej. W:Interdyscyplinarność badań naukowych 2010 : praca zbiorowa [CD-ROM] ; pod red. Jarosława Szreka; Wrocław : Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010; s.28-33. ISBN 978-83-7493-520-3
http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2010_JS_spis_tresci.pdf
Pkt wewn. 3.000                              
 
M. Krzystek-Korpacka, K.  Neubauer, I.  Berdowska, B.  Zieliński, L.  Paradowski, A.  Gamian.: Impaired erythrocyte antioxidant defense in active inflammatory bowel disease: impact of anemia and treatment. Inflamm.Bowel Dis. 16(9): 1467-1475.
IF: 4.613
Pkt wewn.: 32.000
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ibd.21234/abstract
 
M. Krzystek-Korpacka, K.  Neubauer, M. Matusiewicz.: Circulating midkine in Crohn's disease: clinical implications. Inflamm.Bowel Dis. 16(2): 208-215.
IF: 4.613
Pkt wewn.: 32.000
http://dx.doi.org/10.1002/ibd.21011
 
M. Sopel, P. Surowiak, I. Berdowska.: Nuclear maspin expression as a good prognostic factor in human epithelial ovarian carcinoma. Folia Morphol. 69(4): 204-212.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21120806
 
R. Nowicki, J.  Saczko, J.  Kulbacka, A.  Choromańska, M. Dumańska, B. Krajewska, M. Daczewska, A.  Dumański, W.  Kustrzycki.: The estimation of oxidative stress markers and apoptosis in right atrium auricles cardiomyocytes of patients undergoing surgical heart revascularisation with the use of warm blood cardioplegia. Folia Histochem.Cytobiol. 48(2): 202-207.
IF: 0.902
Pkt wewn.: 13.000
http://www.fhc.viamedica.pl/abstrakt.phtml?id=129&indeks_art=1323
 
D. Nowakowska, J. Saczko, J. Kulbacka, A. Choromańska.: Dynamic oxidoreductive potential of astringent retraction agents. Folia Biol.(Praha) 56(4): 263-268.
IF: 0.729
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21324268
 
D. Siejka, A.  Steciwko, E.  Cieślar-Marczak, K.  Dudek.: Ocena wpływu neuraminidazy na neoangiogenezę - jak mikroorganizmy mogą się przyczynić do pogłębienia choroby nowotworowej. Fam.Med.Prim.Care Rev. 12(3): 826-828.
Pkt wewn.: 6.000
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=927948
 
J.  Kulbacka, A.  Chwiłkowska, J.  Bar, A.  Poła, T.  Banaś, A.  Gamian, J.  Saczko.: Oxidative alterations induced in vitro by the photodynamic reaction in doxorubicin-sensitive (LoVo) and -resistant (LoVoDX) colon adenocarcinoma cells. Exp.Biol.Med. 235(1): 98-110.
IF: 2.954
Pkt wewn.: 32.000
http://ebm.rsmjournals.com/cgi/content/full/235/1/98
 
J. Pietkiewicz, K.  Zielińska, J.  Saczko, J.  Kulbacka, M.  Majkowski, Kazimiera A. Wilk.: New approach to hydrophobic cyanine-type photosensitizer delivery using polymeric oil-cored nanocarriers: hemolytic activity, in vitro cytotoxicity and localization in cancer cells. Eur.J.Pharm.Sci. 39(5): 322-335.
IF: 3.291
Pkt wewn.: 32.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098710000035
 
J.   Rosińczuk-Tonderys, I.  Całkosiński, U. Żerkowska, J.  Mierzwa.: Analiza czynników ryzyka udarów niedokrwiennych mózgu. W:Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego ; pod red. Izabelli Uchmanowicz, Beaty Jankowskiej, Bernarda Panaszka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; s.312-325. ISBN 978-83-7055-586-3.
Pkt wewn.: 3.000
 
J.   Rosińczuk-Tonderys, U. Żerkowska, I.  Całkosiński, A.  Włodarczyk.: Analiza czynników mających wpływ na pęknięcie tętniaka mózgu. W:Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego; pod red. Izabelli Uchmanowicz, Beaty Jankowskiej, Bernarda Panaszka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; s.406-416. ISBN 978-83-7055-586-3.
Pkt wewn.: 3.000
 
D.  Diakowska, M. Krzystek-Korpacka, K.  Markocka-Mączka, W.  Diakowski, M. Matusiewicz, K.  Grabowski.: Circulating leptin and inflammatory response in esophageal cancer, esophageal cancer-related cachexia-anorexia syndrome (CAS) and non-malignant CAS of the alimentary tract. Cytokine 51(2): 132-137.
IF: 3.537
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541434
 
B.   Osiecka, K.  Jurczyszyn, K.  Symonowicz, A.  Bronowicz, P.  Ostasiewicz, E.  Czapińska, K.  Hotowy, M. Krzystek-Korpacka, E.  Gębarowska, I. Iżykowska, P.  Dzięgiel, G.  Terlecki, P.  Ziółkowski.: In vitro and in vivo matrix metalloproteinase expression after photodynamic therapy with a liposomal formulation of aminolevulinic acid and its methyl ester. Cell.Mol.Biol.Lett. 15(4): 630-650.
IF: 1.455
Pkt wewn.: 13.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20865364
 
N.A. Kocharova, E.  Katzenellenbogen, G.V. Zatonsky, A.  Gamian, E.  Brzozowska, A.S. Shashkov, Y.A. Knirel.: Structure of the O-polysaccharide of Citrobacter youngae PCM 1503. Carbohydr.Res. 345(17): 2571-2573.
IF: 1.898
Pkt wewn.: 32.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008621510003204
 
M.  Paściak, Patricia Sanchez-Carballo, A.  Duda-Madej, B. Lindner, A.  Gamian, Otto Holst.: Structural characterization of the major glycolipids from Arthrobacter globiformis and Arthrobacter scleromae. Carbohydr.Res.345(10): 1497-1503.
IF: 1.898
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20381794
 
S. Górska, W.  Jachymek, J. Rybka, M.  Strus, P.  B. Heczko, A.  Gamian.: Structural and immunochemical studies of neutral exopolysaccharide produced by Lactobacillus johnsonii 142. Carbohydr.Res. 345(1): 108-114.
IF: 1.898
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19897181
 
J.  Saczko, M. Nowak, N. Skołucka, J.  Kulbacka, M. Kotulska.: The effects of the electro-photodynamic in vitro treatment on human lung adenocarcinoma cells. Bioelectrochemistry 2010 79(1): 90-94.
IF: 3.52
Pkt wewn.: 32.000
http://www.if.pwr.wroc.pl/~kotulska/papers/Bioelectrochemistry_2010.pdf
 
Sten-Ake Fredriksson, M.  Podbielska, Bo Nilsson, B.  Krotkiewska, E. Lisowska, H.  Krotkiewski.: ABH blood group antigens in N-glycan of human glycophorin A. Arch.Biochem.Biophys. 498(2): 127-135.
IF: 3.022
Pkt wewn.: 27.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003986110001591
 
K.  Neubauer, M. Krzystek-Korpacka.: Visfatin/PBEF/Nampt and other adipocytokines in inflammatory bowel disease. Adv.Clin.Exp.Med. 19(3): 399-404.
IF: 0.103
Pkt wewn.: 13.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/1237.pdf
 
K. Jurczyszyn, E.  Czapińska, E.  Gamian, K.  Hotowy, G.  Terlecki, K.  Symonowicz, B. Osiecka, A.  Bronowicz, P.  Ziółkowski.: Matrix metalloproteinase-3 induction following photodynamic therapy with liposomal formulations of aminolevulinic acid and its methyl ester. Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 16(2): 182-186.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20865364
 
M. Kobielarz, R. Będziński, A. Chwiłkowska, K. Maksymowicz, M. Marciniak.: Mechanical properties of selective digested aortic Wells. Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wrocław (Poland), September 22nd-25th, 2010; Wrocław : Wrocław University of Technology, 2010; s.97-98. ISBN 978-83-87982-59-1
IF: 0.103
Pkt wewn.: 13.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/2011/1294.pdf
 

 

2009

E.  Seweryn, J. Pietkiewicz, I.   Bednarz-Misa, I.  Ceremuga, J.  Saczko, J.  Kulbacka, A.  Gamian.: Localization of enolase in the subfractions of a breast cancer cell line. Z.Naturforsch.C 64c (9-10): 754-758.
IF: 0.800
Pkt wewn.: 13.000
http://www.znaturforsch.com/ac/v64c/64c0754.pdf
 
I.  Kustrzeba-Wójcicka.: Enolaza - panalergen grzybów : porównawcza charakterystyka enolazy jako alergenu wybranych gatunków grzybów. Wrocław : Akad. Med., 2009; 186 s. ([Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu]; 4/2009). ISBN 978-83-7055-561-0.
Pkt wewn.: 12.000
 
A.  Wawrzuta, J.  Saczko, J.  Kulbacka, A. Chwiłkowska.: Czy terapia fotodynamiczna może być zastosowana do leczenia czerniaka? Przegl.Dermatol. 96(3): 240-243.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Przeglad_Dermatologiczny-56/Streszczenie-12614
 
Justyna Bartoń, E.  Zuziak-Brzozowska, A.  Gamian.: Charakterystyka białek fagowych rozpoznających receptory bakteryjne. Prace Nauk.Wydz.Chem.PWroc., Prace Badaw.Stud. 7: 15-18.
Pkt wewn.: 1.000
 
I.  Całkosiński, A. Zasadowski, A.  Bronowicka-Szydełko, K.  Dzierzba, E.  Seweryn, M.  Dobrzyński, A.  Gamian.: Substancje wydzielane przez gruczoły skórne płazów jako nowe źródło antybiotyków i związków biologicznie czynnych. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 63: 537-548.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=898119
 
I.  Całkosiński, M.  Dobrzyński, Monika Całkosińska, E.  Seweryn, A.  Bronowicka-Szydełko, K.  Dzierzba, I.  Ceremuga, A.  Gamian.: Charakterystyka odczynu zapalnego. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 63: 395-408.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=893695
 
J.  Kulbacka, J.  Saczko, A.  Chwiłkowska.: Stres oksydacyjny w procesach uszkodzenia komórek. Pol.Merkur.Lek. 27(157): 44-47.
Pkt wewn.: 6.000
http://pml.strefa.pl/ePUBLI/157/10.pdf
 
I. Całkosiński, A. Gamian, A. Czajczyńska-Waszkiewicz, I. Przywitowska, K. Fita, J. Kobierska-Brzoza, P. Kosior, M. Całkosińska, M. Dobrzyński.: Evaluation of haematological markers in rats after a single injection of phenylbutazone to the masseter muscle. Pol.J.Environ.Stud. 18(1A): 549-555. Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achievements of modern dentistry".
IF: 0.947
Pkt wewn.: 13.000
 
M. Dobrzyński, I. Całkosiński, I. Przywitowska, J. Kobierska-Brzoza, A. Czajczyńska-Waszkiewicz, E. Sołtan, O. Parulska.: The effects of dioxins in environmental pollution on development of teeth disorders. Pol.J.Environ.Stud. 18(3): 319-323.
IF: 0.947
Pkt wewn.: 13.000
http://www.pjoes.com/pdf/18.3/319-323.pdf
 
M. Dobrzyński, I. Całkosiński, K. Fita, P. Han, J. Kobierska-Brzoza, A. Czajczyńska-Waszkiewicz, I. Przywitowska, K. Dudek.: Application of thermography in dentistry based on literature revue and authors experimental studies. Pol.J.Environ.Stud. 18(1A): 556-561. Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achievements of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th April 2008.
IF: 0.947
Pkt wewn.: 13.000
 
Z.  Saczko, J.  Saczko, J.  Kulbacka, A.  Chwiłkowska, K.  Żórawski.: Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży. Etiopatogeneza. Nadciśnienie Tętn. 13(3): 199-205.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.nt.viamedica.pl/abstrakt.phtml?id=70&indeks_art=708
 
I.  Całkosiński, A.  Gamian, M.  Dobrzyński.: Możliwości prewencyjnego zastosowania tokoferolu w zatruciach dioksynami. W:Katastrofy naturalne i cywilizacyjne: zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa. T.2 ; pod red. nauk. M.a Żubera; Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2009; s.275-284. ISBN 978-83-87384-23-4.
Pkt wewn.: 3.000
http://156.17.52.130/KONFERENCJE/Katastrofy/2009/articles/IV/12_Calkosinski_I.pdf
 
J. Pietkiewicz, A.  Gamian, M.  Staniszewska, R.  Danielewicz.: Inhibition of human muscle-specific enolase by methylglyoxal and irreversible formation of advanced glycation end products. J.Enzyme Inhib.Med.Chem. 24(2): 356-364.
IF: 1.496
Pkt wewn.: 27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18830874
 
D.  Polak-Jonkisz, K.  Laszki-Szcząchor, L.  Purzyc, D.  Zwolińska, Kinga Musiał, W.  Pilecki, L.  Rusiecki, A.  Janocha, Dariusz Kałka, M. Sobieszczańska.: Usefulness of body surface potential mapping for early identification of the intraventricular conduction disorders in young patients with chronic kidney disease. J.Electrocardiol. 42(2): 165-171.
IF: 1.077
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19237000
 
E. Sutkowska, M. Woźniewski, A. Gamian, I. Gosk-Bierska, P. Alexewicz, K. Sutkowski, W.E. Wysokiński.: Intermittent pneumatic compression in stable claudicants: effect on hemostasis and endothelial function. Int.Angiol. 28(5): 373-379.
IF: 1.155
Pkt wewn.: 20.000
http://www.minervamedica.it/en/journals/international-angiology/article.php?cod=R34Y2009N05A0373
 
D.  Boehm, M. Krzystek-Korpacka, K.  Neubauer, M. Matusiewicz, I.  Berdowska, B.  Zieliński, L.  Paradowski, A.  Gamian.: Paraoxonase-1 status in Crohn's disease and ulcerative colitis. Inflamm.Bowel Dis. 15(1): 93-99.
IF: 4.643
Pkt wewn.: 32.000
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ibd.20582/abstract
 
B.  Krotkiewska, H.  Krotkiewski.: Zastosowanie powierzchniowego rezonansu plazmonów do badania oddziaływań cząsteczek. W:Immunochemia w biologii medycznej : metody laboratoryjne ; red. nauk. I.   Kątnik-Prastowska; Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009; s.263-271. ISBN 978-83-01-15812-5.
Pkt wewn.: 3.000
 
Agata Pardej, M. Gryboś, J.  Kubicki, A.  Gamian, W.  Guzikowski.: Leczenie L-argininą hypotrofii płodu = Fetal hypotrophy treatment with L-arginine. Ginekol.Położ. 4(3): 57-62.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.medicalproject.com.pl/search?word=leczenie+L-arginin%C4%85&searchin=keywords&search=Szukaj
 
A.Pardej, M. Gryboś, J.  Kubicki, A.  Gamian, W.  Guzikowski.: Arginina i cytrulina a hypotrofia płodu - część II = Arginine and citrulline and fetal hypotrophy - part II Ginekol.Położ. 4(1): 11-16.
Pkt wewn.: 6.000
 
J. Saczko, W. Skrzypek, A. Chwiłkowska, A. Choromańska, A. Poła, A. Gamian, J. Kulbacka.: Photo-oxidative action in cervix carcinoma cells induced by HpD - mediated photodynamic therapy. Exp.Oncol. 31(4): 195-199. Pkt wewn.: 13.000
http://www.exp-oncology.com.ua/download/782.pdf
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D. Diakowska, K. Grabowski, K. Błachut, I. Kustrzeba-Wójcicka, A. Gamian.: Even a mild anemia is related to tumor aggressiveness mediated by angiogenic factors. Exp.Oncol. 31(1): 52-56.
Pkt wewn.: 13.000
http://www.exp-oncology.com.ua/download/744.pdf
 
B. Salmonowicz, A.  Noczyńska, M. Krzystek-Korpacka.: Ocena markerów oksydacji białek (AOPP) i lipidów (TBARs) u dzieci z cukrzycą typu 1. Endokrynol.Pediatr. 8(1): s.33-44.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.endokrynologiapediatryczna.pl/userfiles/pdfs/a_1135.pdf
 
M. Krzystek-Korpacka, K.  Neubauer, M. Matusiewicz.: Clinical relevance of circulating midkine in ulcerative colitis. Clin.Chem.Lab.Med. 47(9): 1085-1090.
IF: 1.886
Pkt wewn.: 27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19728850
 
M. Krzystek-Korpacka, K.  Neubauer, M. Matusiewicz.: Platelet-derived growth factor-BB reflects clinical, inflammatory and angiogenic disease activity and oxidative stress in inflammatory bowel disease. Clin.Biochem. 42(16-17): 1602-1609.
IF: 2.019
Pkt wewn.: 32.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009912009003324
 
K.A. Wilk, K.  Zielińska, J. Pietkiewicz, J.  Saczko.: Loaded nanoparticles with cyanine-type photosensitizers: preparation, characterization and encapsulation. Chem.Eng.Trans. 17(2): 987-992. ICheaP-9 The Ninth International Conference on Chemical and Process Engineering. Rome (Italy), 10-13 May 2009.
Pkt wewn.: 2.000
http://www.aidic.it/icheap9/webpapers/459Wilk.pdf
 
E.  Katzenellenbogen, N.A. Kocharova, P.V. Toukach, S.Górska, A.  Korzeniowska-Kowal, M.  Bogulska, A.  Gamian, Y.A. Knirel.: Structure of an abequose-containing O-polysaccharide from Citrobacter freundii O22 strain PCM 1555. Carbohydr.Res. 344(13): 1724-1728.
IF: 2.025
Pkt wewn.: 32.000
http://www.mendeley.com/research/structure-of-an-abequosecontaining-opolysaccharide-from-citrobacter-freundii-o22-strain-pcm-1555/
 
M. Drąg-Zalesińska, J.  Kulbacka, J.  Saczko, T.  Wysocka, M.  Zabel, P.  Surowiak, M.  Drąg.: Esters of betulin and betulinic acid with amino acids have improved water solubility and are selectively cytotoxic toward cancer cells. Bioorg.Med.Chem.Lett. 19(16): 4814-4817.
IF: 2.650
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560351
 
I.  Całkosiński, A.  Gamian, J.   Kobierska-Brzoza, K.  Fita, A.  Czajczyńska-Waszkiewicz, Jacek Majda, Monika Całkosińska, Olga Parulska, M. Dobrzyński.: The influence of variable environmental factors on human's organism adaptive ability. Adv.Clin.Exp.Med. 18(5): 519-527.
IF: 0.094
Pkt wewn.: 9.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/1177.pdf
 
J. Pietkiewicz, I.   Bednarz-Misa, K.  Jermakow, A.  Gamian.: Enolase from Klebsiella pneumoniae and human muscle cells. II. Kinetic parameters and sensitivity to fluoride and phosphate inhibitors. Adv.Clin.Exp.Med. 2009 18(3): 221-233.
IF: 0.094
Pkt wewn.: 9.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/1142.pdf
 
I.   Bednarz-Misa, J. Pietkiewicz, T.  Banaś, A.  Gamian.: Enolase from Klebsiella pneumoniae and human muscle cells. I. Purification and comparative molecular studies. Adv.Clin.Exp.Med. 18(1): 71-78.
IF: 0.094.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/1122.pdf
 
J.  Kulbacka, J.  Bar, A.  Chwiłkowska, M. Dumańska, M. Drąg-Zalesińska, T.  Wysocka, K. Stach, I.   Bednarz, M.  Ługowski, A.  M. Marcinkowska, A.  Gamian, J.  Saczko.: Oxidative modulation of marcaine and lekoptin in H9C2 rat myoblasts. Acta Pharmacol.Sin. 30(2): 184-192.
IF: 1.783
Pkt wewn.: 27.000
http://www.nature.com/aps/journal/v30/n2/pdf/aps200827a.pdf
 

  

2008

 
G.  Terlecki.: Oddziaływanie izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej z fosfolipidami anionowymi błon komórkowych : możliwe miejsce i znaczenie w procesach komórkowych. Wrocław : Akad. Med., 2008; 138 s. ([Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu]; 5/2008). ISBN 978-83-7055-417-0.
Pkt wewn.: 12.000
 
I.  Całkosiński.: Wpływ tokoferolu na diagnostyczne wskaźniki odczynu zapalnego u szczurów poddanych działaniu dioksyny. Wrocław : Akad. Med.,2008; 101,[2] s. ([Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu]; 1/2008). ISBN 978-83-7055-507-7.
Pkt wewn.: 12.000
 
M.  Mierzchała, G.  Durek.: Wybrane markery ciężkiej sepsy - prokalcytonina (PCT), interleukina-6 (IL-6) i białko wiążące lipopolisacharyd (LBP). Sepsis 1(3-4): 151-159.
Pkt wewn.: 6.000
http://blacktest.kei.pl/insight/?nodeid=journals&_ap_right_content_stage=show_article&_ap_right_content_article_id=1102
 
M. Kalenik, J. Pietkiewicz, A. Gamian.: Wydzielanie z bakteryjnych ścian komórkowych czynników nieenzymatycznej fosforylacji i ich charakterystyka. Prace Nauk.Wydz.Chem.PWroc., Prace Badaw.Stud. 2008 nr 6; s.55-58.
Pkt wewn.: 1.000
 
J. Pietkiewicz, E.  Seweryn, Arkadiusz Bartyś, A.  Gamian.: Receptory końcowych produktów zaawansowanej glikacji - znaczenie fizjologiczne i kliniczne. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 62: 511-523.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=870077
 
J.  Kulbacka, J.  Saczko, A.  Chwiłkowska.: Rak jelita grubego - charakterystyka i oporność na leczenie. Onkol.Prakt.Klin. 4(4): 135-140.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.opk.viamedica.pl/abstrakt.phtml?id=23&indeks_art=132
 
J.  Kulbacka, J.  Saczko, A.  Chwiłkowska, M.  Ługowski, T.  Banaś.: Fototerapia jako alternatywna metoda leczenia nowotworów. Med.Rodz. 11(4): 88-95.
Pkt wewn.: 2.000
http://www.medrodzinna.pl/smr.php?ktory=355
 
K. Zielińska, K.A. Wilk, E. Seweryn, J. Pietkiewicz, J. Saczko.: Studies on biocompatible nanocapsules formed from microemulsion templated processes.  
IF: 0.368
Pkt wewn.: 20.000
http://materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol26no2/articles/ms_2007_55BIO04.pdf
 
M.  Szymonowicz, S.  Pielka, A.  M. Marcinkowska, B. Żywicka, A.  Gamian, D.  Haznar, J.  Pluta.: Cellular response after stimulation of the gelatin-alginate matrixes.
Pkt wewn.: 20.000
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/masy.200851207/abstract
 
I.  Całkosiński, A.  Gamian, M.  Dobrzyński.: Dioksyny jako aktualne zagrożenie środowiskowe wynikające z postępu cywilizacyjnego. W:Katastrofy naturalne i cywilizacyjne: zagrożenia podczas imprez masowych. pod red. M.a Żubera; Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2008; s.383-389. ISBN 978-83-87384-14-2.
Pkt wewn.: 3.000
http://156.17.52.130/KONFERENCJE/Katastrofy/2008/articles/3/calkosinski.pdf
 
Jacek Rybka, P.  Grycko, Jose da Cruz Francisco, A.  Gamian, Estera Szwajcer Dey.: Application of supercritical carbon dioxide (scCO2) for the extraction of lipopolysaccharides (LPS) from Salmonella enterica subsp. enterica PCM 2266. J.Supercrit.Fluids 45(1): 51-56.
IF: 2.428
Pkt wewn.: 32.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844607004445
 
M. Matusiewicz, M. Krzystek-Korpacka, D.  Diakowska, K.  Grabowski, K.  Augoff, K.  Błachut, L.  Paradowski, I.  Kustrzeba-Wójcicka, M.  Piast, T.  Banaś.: Serum sulfatase activity is more elevated in colonic adenomas than cancers. Int.J.Colorect.Dis. 23(4): 383-387.
IF: 1.767
Pkt wewn.: 27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18193432
 
M. Krzystek-Korpacka, K.  Neubauer, I.  Berdowska, D.  Boehm, B.  Zieliński, P.  Petryszyn, G.  Terlecki, L.  Paradowski, A.  Gamian.: Enhanced formation of advanced oxidation protein products in IBD. Inflamm.Bowel Dis. 14(6): 794-802.
IF: 4.975
Pkt wewn.: 32.000
http://dx.doi.org/10.1002/ibd.20383
 
J.  Saczko, M. Dominiak, J.  Kulbacka, A.  Chwiłkowska, H. Krawczykowska.: A simple and established method of tissue culture of human gingival fibroblasts for gingival augmentation. Folia Histochem.Cytobiol. 46(1): 117-119.
IF: 1.213
Pkt wewn.: 13.000
http://www.fhc.viamedica.pl/abstrakt.phtml?id=138&indeks_art=1499
 
E.  Seweryn, I.   S. Bednarz-Misa, R.  Danielewicz, J.  Saczko, J.  Kulbacka, T.  Dawiskiba, J. Pietkiewicz.: Distribution of β-enolase in normal and tumor rat cells. Folia Histochem.Cytobiol. 46(4): 519-524.
IF: 1.213
Pkt wewn.: 13.000
http://versita.metapress.com/content/a273656652225p6t/fulltext.pdf
 
J. Saczko, A.Chwiłkowska, J. Kulbacka, I. Berdowska, B. Zieliński, M. Drąg-Zalesińska, T.Wysocka, M. Ługowski, T.Banaś.: Photooxidative action in cancer and normal cells induced by the use of photofrin in photodynamic therapy. Folia Biol.(Praha) 54(1): 24-29
IF: 1.140
Pkt wewn.: 20.000
http://fb.cuni.cz/Data/files/folia_biologica/volume_54_2008_1/FB2008A0005.pdf
 
E.  Katzenellenbogen, N.A. Kocharova, A.  Korzeniowska-Kowal, M.  Bogulska, J. Rybka, A.  Gamian, V.V. Kachala, A.S. Shashkov, Y.A. Knirel.: Structure of the glycerol phosphate-containing O-specific polysaccharide and serological studies on the lipopolysaccharides of Citrobacter werkmanii PCM 1548 and PCM 1549 (serogroup O14). FEMS Immunol.Med.Microbiol. 54(2): 255-262.
IF: 1.972
Pkt wewn.: 27.000
http://www.mendeley.com/research/structure-phosphoethanolaminecontaining-opolysaccharide-citrobacter-freundii-strain-pcm-1443-serogroup-o39-relatedness-klebsiella-pneumoniae-o1-polysaccharide/
 
E.  Katzenellenbogen, P.V. Toukach, N.A. Kocharova, A.  Korzeniowska-Kowal, A.  Gamian, Alexander S. Shashkov, Yuriy A. Knirel.: Structure of a phosphoethanolamine-containing O-polysaccharide of Citrobacter freundii strain PCM 1443 from serogroup O39 and its relatedness to the Klebsiella pneumoniae O1 polysaccharide. FEMS Immunol.Med.Microbiol. 53(1): 60-64.
IF: 1.972
Pkt wewn.: 27.000
http://www.mendeley.com/research/structure-phosphoethanolaminecontaining-opolysaccharide-citrobacter-freundii-strain-pcm-1443-serogroup-o39-relatedness-klebsiella-pneumoniae-o1-polysaccharide/
 
H. Ebaid, M.  Duk, A.  Gamian.: Antibodies against Citrobacter braakii O37 cells recognize the N-glycan of the band 3 glycoprotein of human erythrocyte membrane. FEMS Immunol.Med.Microbiol. 52(3): 352-361.
IF: 1.972
Pkt wewn.: 27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18266742
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D. Diakowska, K. Grabowski, K. Neubauer, I. Kustrzeba-Wójcicka, G. Terlecki, A. Gamian.: Respiratory insufficiency related to COPD accelerates systemic inflammation, under-nutrition, and angiogenesis in esophageal malignancies. Exp.Oncol. 30(1): 75-80.
Pkt wewn.: 13.000
http://www.exp-oncology.com.ua/download/672.pdf
 
M. Matusiewicz.: Extracellular matrix remodeling W:Encyclopedia of cancer. Vol.2: D-K ; ed. Manfred Schwab; Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2008; s.1079-1082 ISBN 978-3-540-36847-2.
Pkt wewn.: 7.000
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D.  Diakowska, K.  Grabowski, K.  Błachut, D. Konieczny, I.  Kustrzeba-Wójcicka, G.  Terlecki, T.  Banaś.: Elevation of circulating interleukin-8 is related to lymph node and distant metastases in esophageal squamous cell carcinomas--implication for clinical evaluation of cancer patient. Cytokine 41(3): 232-239.
IF: 2.214
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18182303
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D.  Diakowska, K.  Grabowski, K.  Błachut, I.  Kustrzeba-Wójcicka, G.  Terlecki, A.  Gamian.: Acute-phase response proteins are related to cachexia and accelerated angiogenesis in gastroesophageal cancers. Clin.Chem.Lab.Med. 46(3): 359-364.
IF: 1.888
Pkt wewn.: 27.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18303990
 
M. Krzystek-Korpacka, D.  Boehm, M. Matusiewicz, D.  Diakowska, K.  Grabowski, A.  Gamian.: Paraoxonase 1 (PON1) status in gastroesophageal malignancies and associated paraneoplastic syndromes - connection with inflammation. Clin.Biochem. 41(10-11): 804-811.
IF: 1.926
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18423402
 
D.  Diakowska, M. Krzystek-Korpacka, A.  Lewandowski, K.  Grabowski, W.  Diakowski.: Evaluation of 8-hydroxydeoxyguanosine, thiobarbituric acid-reactive substances and total antioxidant status as possible disease markers in oesophageal malignancies. Clin.Biochem. 41(10-11): 796-803.
IF: 1.926
Pkt wewn.: 32.000
http://www.mendeley.com/research/evaluation-8hydroxydeoxyguanosine-thiobarbituric-acidreactive-substances-total-antioxidant-status-possible-disease-markers-oesophageal-malignancies/
 
M. Krzystek-Korpacka, B. Salmonowicz, D.  Boehm, I.  Berdowska, B.  Zieliński, E. Patryn, A.  Noczyńska, A.  Gamian.: Diagnostic potential of oxidative stress markers in children and adolescents with type 1 diabetes. Clin.Biochem. 41(1-2): 48-55.
IF: 1.926
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246609
 
M. Krzystek-Korpacka, E. Patryn, D.  Boehm, I.  Berdowska, B.  Zieliński, A.  Noczyńska.: Advanced oxidation protein products (AOPPs) in juvenile overweight and obesity prior to and following weight reduction. Clin.Biochem.41(12): 943-949.
IF: 1.926
Pkt wewn.: 32.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009912008001914
 
T. Wójtowicz, P. Wyrembek, K. Lebida, M. Piast, J. Mozrzymas.: Flurazepam effect on GABAergic currents depends on extracellular pH. Brit.J.Pharmacol. 154(1): 234-245.
IF: 4.902
Pkt wewn.: 32.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2276312/pdf/bjp200890a.pdf
 
E.  Katzenellenbogen, N.A. Kocharova, A.  Korzeniowska-Kowal, A.  Gamian, M. Bogulska, Bernadeta Szostko, Alexander S. Shashkov, Yuriy A. Knirel.: Immunochemical studies of the lipopolysaccharides of Hafnia alvei PCM 1219 and other strains with the O-antigens containing D-glucose 1-phosphate and 2-deoxy-2-[(R)-3-hydroxybutyramido]-D-glucose. Arch.Immunol.Ther.Exp. 56(5): 347-352.
IF: 1.432
Pkt wewn.: 13.000
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18836891
 
D.  Polak-Jonkisz, D.  Zwolińska, W.  Nahaczewska, L.  Purzyc, K.  Laszki-Szcząchor, L.  Noga.: Vitamin D3 and bone remodeling in children with chronic kidney disease treated conservatively. Adv.Clin.Exp.Med. 17(2): 141-146.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/1043.pdf
 
K.  Borysewicz, E.  Seweryn, M.  Szmyrka-KaczM. , J. Szechiński, T.  Banaś.: Serum and synovial fluid nitrite levels in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Adv.Clin.Exp.Med. 17(4): 395-398.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/1075.pdf
 

 

2007

J.  Barańska, A.  Dżugaj, J.  Kwiatkowska-Korczak.: Embden-Meyerhof-Parnas, the first metabolic pathway: the fate of prominent Polish biochemist Jakub Karol Parnas. W:Stories of success : personal recollections X ; ed. Giorgio Semenza; Amsterdam ; London : Elsevier, 2007; s.157-207. (Comprehensive biochemistry; Vol.45. Section VI, B) ISBN 978-0-444-52246-7.
Pkt wewn.: 12.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0069803207450057
 
E.  Seweryn, J. Pietkiewicz, A.  Szamborska, A.  Gamian.: Enolaza na powierzchni komórek eukariota i prokariota jako receptor plazminogenu ludzkiego. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 61: 672-682.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=535767
 
J.  K. Bar, J.  Saczko, P.  Ziółkowski, A. Chwiłkowska, I. Słomska, M. Drąg-Zalesińska, T. Wysocka, D. Duś.: Photofrin II-based photosensitization of human ovarian clear-cell carcinoma cell line (OvBH-1). Pharmacol.Rep. 59(1): 150-160. XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society.
IF: 2.290.
Pkt wewn.: 10.000
http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2007/s1_150_ab.pdf
 
D.  Polak-Jonkisz, D.  Zwolińska, L. Purzyc, K. Musiał.: Ca2+-Mg2+-dependent ATP-ase activity and calcium homeostasis in children with chronic kidney disease. Pediatr.Nephrol. 22(3): 414-419.
IF: 1.936
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17109139
 
U. Grata-Borkowska, A. Steciwko, M. Pokorski, J. Drobnik, K. Gąsiorowski, I. Pirogowicz, E. Cieślar-Marczak.: Effects of neuraminidase on apoptosis of blood lymphocytes in rats with implanted Morris tumor. J.Physiol.Pharmacol. 58(5): 253-262. International Conference "Advances in pneumology". Wuppertal, Germany, 10-12 May 2007.
IF: 4.466
Pkt wewn.: 20.000
http://www.jpp.krakow.pl/journal/archive/11_07_s5/pdf/253_11_07_s5_article.pdf
 
M.  Murawski, J.  Saczko, A.  M. Marcinkowska, A.  Chwiłkowska, M. Gryboś, T.  Banaś.: Evaluation of superoxide dismutase activity and its impact on semen quality parameters of infertile men. Folia Histochem.Cytobiol. 45(1): 123-126. Proceedings of International Symposium of Reproductive Endocrinology. Mikolajki, 5-7 September 2007.
IF: 0.886
Pkt wewn.: 10.000
http://fhc.amb.edu.pl/archives/fulltxt/vol45/45_supp1/20.pdf
 
J.  Saczko, J.  Kulbacka, A.  Chwiłkowska, A.  Poła, M.  Ługowski, A.  M. Marcinkowska, A.  Malarska, T.  Banaś.: Cytosolic superoxide dismutase activity after photodynamic therapy, intracellular distribution of Photofrin II and hypericin, and P-glycoprotein localization in human colon adenocarcinoma. Folia Histochem.Cytobiol. 45(2): 93-97.
IF: 0.886
Pkt wewn.: 10.000
http://fhc.amb.edu.pl/archives/fulltxt/vol45/45_2/05saczko.pdf
 
J. Saczko, M. Mazurkiewicz, A. Chwiłkowska, J. Kulbacka, G. Kramer, M. Ługowski, M. Śnietura, T. Banaś.: Intracellular distribution of photofrin in malignant and normal endothelial cell lines. Folia Biol.(Praha) 53(1): 7-12.
IF: 0.596
Pkt wewn.: 10.000
http://fb.cuni.cz/Data/files/folia_biologica/volume_53_2007_1/FB2007A0002.pdf
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D. Diakowska, K. Grabowski, K. Błachut, I. Kustrzeba-Wójcicka, A. Gamian.: Impact of systemic hypoxemia on cancer aggressiveness and circulating vascular endothelial growth factors A and C in gastroesophaeal cancer patients with chronic respiratory insufficiency. Exp.Oncol. 29(3): 236-242.
Pkt wewn.: 10.000
http://www.exp-oncology.com.ua/download/638.pdf
 
M. Podhorska-Okołów, P. Dzięgiel, E.Murawska-Ciałowicz, J. Saczko, J. Kulbacka, A. Gomułkiewicz, K. Rossini, Z. Jethon, U.Carraro, M. Zabel.: Effects of adaptive exercise on apoptosis in cells of rat renal tubuli. Eur.J.Appl.Physiol. 99(3): 217-226.
IF: 1.752
Pkt wewn.: 24.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17102979
 
K.  Laszki-Szcząchor, D.  Polak-Jonkisz, D.  Zwolińska, A.  Janocha, W.  Pilecki, M. Sobieszczańska, L.Rusiecki, L.  Purzyc.: Zaburzenia czasu aktywacji komór w sercu u dzieci z przewlekłą chorobą nerek. W:Elektrofizjologia w teorii i praktyce. red. W.  Pilecki, M. Sobieszczańska; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007; s.197-210.
Pkt wewn.: 6.000
 
W. Pilecki, L. Purzyc.: Wywołane potencjały mózgowe: rodzaje badań, opis wyników. W:Elektrofizjologia w teorii i praktyce ; red. W.  Pilecki, M. Sobieszczańska; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, s.37-59.
Pkt wewn.: 6.000
 
K. Laszki-Szcząchor, L. Rusiecki, A.  Janocha, D.  Polak-Jonkisz, L. Purzyc.: Automatyczna analiza i diagnozowanie elektrokardiogramów. W:Elektrofizjologia w teorii i praktyce ; red. W.  Pilecki, M. Sobieszczańska; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007; s.182-196.
Pkt wewn.: 6.000
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D.  Diakowska, K.  Grabowski, K.  Błachut, I.  Kustrzeba-Wójcicka, T.  Banaś.: Impact of weight loss on circulating IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alpha, VEGF-A, VEGF-C and midkine in gastroesophageal cancer patients. Clin.Biochem.40(18): 1353-1360.
IF: 2.072
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17931612
 
G.  Terlecki, E.  Czapińska, K.  Hotowy.: Ultracentrifugation studies of the location of the site involved in the interaction of pig heart lactate dehydrogenase with acidic phospholipidis at low pH. A comparison with the muscle form of the enzyme. Cell.Mol.Biol.Lett. 12(3): 378-395.
IF: 1.676
Pkt wewn.: 10.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ultracentrifugation%20studies%20of%20the%20location%20of%20the%20site%20involved%20in%20the%20interaction%20of%20pig%20heart%20lactate%20dehydrogenase%20with%20acidic%20phospholipidis%20at%20low%20pH.%20A%20comparison%20with%20the%20muscle%20form%20of%20the%20enzyme.%20
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D.  Diakowska, K.  Grabowski, K.  Błachut, T.  Banaś.: Up-regulation of VEGF-C secreted by cancer cells and not VEGF-A correlates with clinical evaluation of lymph node metastasis in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Cancer Lett. 249(2): 171-177.
IF: 3.398
Pkt wewn.: 20.000
http://www.mendeley.com/research/upregulation-vegfc-secreted-cancer-cells-not-vegfa-correlates-clinical-evaluation-lymph-node-metastasis-esophageal-squamous-cell-carcinoma-escc/
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, D. Diakowska, K. Grabowski, K. Błachut, I. Kustrzeba-Wójcicka, T. Banaś.: Serum midkine depends on lymph node involvement and correlates with circulating VEGF-C in oesophageal squamous cell carcinoma. Biomarkers 12(4): 403-413.
IF: 1.978
Pkt wewn.: 24.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17564845
 
J.  Saczko, J.  Kulbacka, A.  Chwiłkowska, M.  Ługowski, T.  Banaś.: The response of malignant cells on photodynamic treatment. W:Aspects of photodynamic medicine I ; eds H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk; Wrocław : Kriotechnika Medyczna Sp. z o.o.; Indygo Zahir Media, 2007; s.47-56. (Acta Biomedical Engineering; Vol.2) ISBN 978-83-924456-1-6.
Pkt wewn.: 9.000
 
L.  Łysenko, M.  Mierzchała.: Nowe problemy związane z przetaczaniem koncentratów krwinek czerwonych. Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 62(4): 283-286 poz.414. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.
Pkt wewn.: 5.000
 
A.  Dojs, P.  Skomro, M.  Dobrzyński, I.  Całkosiński.: Wspomagające działanie ozonu w leczeniu stomatologicznym pacjentów chorych na cukrzycę - doświadczenia własne. Ann.Acad.Med.Stetin..53(3): 21-27. I Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Terapii Stomatologicznej. Międzyzdroje, 20-22 września 2007 r.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0009/24012/SUPLEMENT_53-03-04.pdf
 
K.  Fita, M.  Dobrzyński, I.  Całkosiński, K. Dudek, D.  Bader-Orłowska.: Przydatność termografii w diagnostyce lekarsko-stomatologicznej - doświadczenia własne. Ann.Acad.Med.Stetin. 5(3): 34-38. I Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Terapii Stomatologicznej. Międzyzdroje, 20-22 września 2007 r.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0011/24014/SUPLEMENT_53-03-06.pdf
 
I.  Berdowska, A. Marcinkowska, B.  Zieliński, I.  Fecka, T.  Banaś.: The effect of selected herb extracts on superoxide dismutase activity in jurkat cells. Adv.Clin.Exp.Med.16(3): 361-364.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/966.pdf
 
M. Piast, I.  Kustrzeba-Wójcicka, M. Matusiewicz, M. Krzystek-Korpacka, T. Banaś.: Bioinformatics: from arduous beginnings to molecular databases. Adv.Clin.Exp.Med. 16(1):  85-93.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/1922/rozdz-14_Pias.pdf
 
M. Buchaniewicz, A. Osada.: Apoptoza komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych - znaczenie medyczne. Adv.Clin.Exp.Med.16(3): 425-433.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/975.pdf
 

 

2006

D. Polak-Jonkisz, L. Purzyc, D.  Zwolińska, K. Musiał.: Układ kalpaina-kalpastatyna w erytrocytach dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek. Przegl.Lek. 2006, 63(3): 156-158. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Kraków, 20-22 kwietnia 2006 r.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dialped.pl/viewpage.php?page_id=5
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, T.  Banaś.: Budowa i funkcja midkiny, nowego czynnika wzrostu wiążącego heparynę. Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2006 Vol.60; s.591-601.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=462725
 
K. Matusiewicz, B. Iwańczak, M. Matusiewicz, F. Iwańczak.: Ocena miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej i przeciwko endomyzjum w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci. Pol.Merkur.Lek. 20 (115): 17-21.
Pkt wewn.: 5.000
 
J. Kübler-Kiełb, E. Vinogradov, J.M. Garcia-Fernandez, B. Szostko, A. Zwiefka, A. Gamian.: Structure and serological analysis of the Hafnia alvei 481-L O-specific polysaccharide containing phosphate in the backbone chain. Carbohydr.Res. 2006 Vol.341 no.18; s.2980-2985.
IF: 1.703
Pkt wewn.: 20.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17081508
 
G.  Terlecki, E.  Czapińska, K.  Rogozik, M.  Lisowski, Jan Gutowicz.: Investigation of the interaction of pig muscle lactate dehydrogenase with acidic phospholipids at low pH. Biochim.Biophys.Acta Biomembr. 2006 Vol.1758 no.2; s.133-144.
IF: 3.587
Pkt wewn.: 24.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16650378
 
G.  Terlecki.: Rola lipidów w patogenezie amyloidoz i w mechanizmach destrukcji komórki. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.3; s.513-520.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/301.pdf
 
W.  Tyran, T.  Dawiskiba, G.  Terlecki, E.  Czapińska, K. a Stach, K.  Rogozik, D.  Kwiatkowska, J.  Dawiskiba.: Protective effect of allopurinol in intestinal ischemia-reperfusion injury in rats. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.233-240.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/1711/m02.pdf
 
J.  Saczko, M. Daczewska, J.  Kulbacka, A.  Chwiłkowska, T.  Banaś.: Proliferating cell nuclear antigen in neoplastic PC12 and normal 3T3 balb cells after photodynamic therapy. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.8 no.2; s.241-245.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/899.pdf
 
A.  Chwiłkowska, J.  Saczko, J.  Kulbacka, M.  Ługowski, M. Drąg-Zalesińska, T.  Wysocka, T.  Banaś.: Influence of photofrin on survival and apoptosis of the Jurkat leukemic T-cell line undergoing photodynamic therapy. Adv.Clin.Exp.Med. 15(6): 999-1002.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.advances.am.wroc.pl/pdf/899.pdf
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, K.Grabowski, D. Diakowska, D. Boehm, I.  Kustrzeba-Wójcicka, T.  Banaś.: Immunoenzymatic method for midkine determination in serum. Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.247-252.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/1711/m05.pdf
 
K. Matusiewicz, K. Mowszet, B. Iwańczak, M. Matusiewicz.: Eozynofilowe bialko kationowe - znaczenie w patofizjologii i diagnostyce. Adv.Clin.Exp.Med. 15(4): 683-688.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/1748/z17.pdf
 
M. Krzystek-Korpacka, M. Matusiewicz, K. Grabowski, D. Diakowska, I.  Kustrzeba-Wójcicka, T.  Banaś.: Elevated levels of an angiogenic factor, midkine, in serum of patients with hernia. Adv.Clin.Exp.Med. 15(2): 265-269.
Pkt wewn.: 5.000
 http://www.dbc.wroc.pl/Content/1711/m08.pdf
 
P. Brzeźnicki, E.  Pindel, T.  Wójtowicz, M. Piast, J.  W. Mozrzymas.: Wpływ flurazepamu i zewnątrzkomórkowego pH na amplitudę i kinetykę GABAergicznych prądów synaptycznych w hodowanych neuronach z hipokampa szczura. Acta Univ.Lodz., Folia Biol.Oecol. 2006 nr 3; s.49-55. V Konferencja "Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne
Pkt wewn.: 3.000

 

2005

M. Drąg, M. Sieńczyk, A. M. Marcinkowska, M. Drąg-Zalesińska, T. Wysocka, J. Oleksyszyn.: α-aminoalkylphosphonates induced apoptosis in human tumor cell lines. Pol.J.Chem. 79(3): 593-602.
IF: 0.513
Pkt wewn.: 8.000
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=16670814
 
M. Matusiewicz, M. Krzystek-Korpacka, Konrad Dąbrowski.: Characterization of arylsulfatase activity in brine shrimp, Artemia salina. J.Exp.Mar.Biol.Ecol. 317(2): 175-187.
IF: 1.660
Pkt wewn.: 10.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022098104006306
 
I.   Hołowacz, A.  M. Marcinkowska, Halina Podbielska, J.   Bauer, T.  Banaś.: Wpływ materiałów zol-żelowych na hodowle komórkowe = Influence of sol-gel biomaterials on biological cells growth in vitro. Inż.Biomater. R. 8 (47-53): 224-225.
Pkt wewn.: 2.000
http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53.pdf
 
M. Sopel, I.  Kasprzyk, I.  Berdowska.: Maspin and c-erbB-2 exxpression in correlation with microvessel density in invasive ductal breast cancer. Folia Histochem.Cytobiol. 43(2): 109-116.
IF: 0.789
Pkt wewn.: 8.000
http://fhc.amb.edu.pl/archives/fulltxt/vol43/43_2/05_SOP.pdf
 
J. Saczko, J. Kulbacka, A. Chwiłkowska, M. Drąg-Zalesińska, T. Wysocka, M. Ługowski, T. Banaś.: The influence of photodynamic therapy on apoptosis in human melanoma cell line. Folia Histochem.Cytobiol. 43(3): 129-132. IF: 0.789
Pkt wewn.: 8.000
http://fhc.amb.edu.pl/archives/fulltxt/vol43/43_3/02_SACZK.pdf
 
M. Daczewska, J.  Saczko.: Myotomal myogenesis of axial muscle in the sturgeon Acipenser baeri (Chondrostei, Acipenseriformes) Folia Biol.(Kraków) 53 (1-2): 29-38.
IF: 0.311
Pkt wewn.: 7.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16212105
 
D.  Witkowska, J. Pietkiewicz, B. Szostko, R.  Danielewicz, L. Masłowski, A.  Gamian.: Antibodies against human muscle enolase recognize a 45-kDa bacterial cell wall outer membrane enolase-like protein. FEMS Immunol.Med.Microbiol. 45(1): 53-62
IF: 2.371
Pkt wewn.: 11.000 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/j.femsim.2005.01.005/abstract;jsessionid=80A16CD3C4E0DF00937FC389BB9EA61A.d02t02
 
B. Zieliński, I.  Berdowska, E.  Seweryn, T.  Banaś.: Modulatory effect of redox agents and antihypertensive drugs: captopril and enalapril on angiotensin II induced signal transduction in human endothelium. Adv.Clin.Exp.Med. 14(3): 451-458.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/2100/a05-3-06_Ziel.pdf
 
B.  Krotkiewska, M.Buchaniewicz, M.  Pasek, H.  Krotkiewski.: Biosensor BIAcore application in analysis of a carbohydrate moiety of glycoproteins. Adv.Clin.Exp.Med.14(5): 897-903.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/2061/b06_Krot.pdf
 
M.Piast, I.  Kustrzeba-Wójcicka, M. Matusiewicz, T.  Banaś.: Molecular evolution of enolase. Acta Biochim.Pol. 52(2): 507-513
IF: 1.863
Pkt wewn.: 10.000
http://www.actabp.pl/pdf/2_2005/507.pdf
 

 

2004

I.   Bednarz, J. Pietkiewicz, I.  Ceremuga, R.  Danielewicz.: Komputerowa analiza molekularnych własności produktów glikacji enolazy, generowanych w stresie oksydacyjnym. W:XI Krajowa Konferencja "Komputerowe wspomaganie badań naukowych" - XI KK KOWBAN '2004. Wrocław - Polanica Zdrój, 27-29 październik 2004 r.; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004; s.161-165.
Pkt wewn.: 3.000
http://www.wtn.wroc.pl/content/view/59/75/
 
J.  Saczko, M. Daczewska, A.  Chwiłkowska, J.  Kulbacka, A.  M. Marcinkowska, T.  Banaś.: Photodynamic therapy - a modern method of cancer therapy. Prog.Med.Res.(online) 2; poz.31.
Pkt wewn.: 3.000
 
D.  Kwiatkowska, J.  Dawiskiba, W.  Tyran, G.  Terlecki, E.  Czapińska, Z. Krawczyk, G.  Szajerka.: The effect of extrahepatic cholestasis on carbohydrate metabolism, lysosomal enzyme activity and antioxidant defense system of the liver in jaundiced rats. Gastroenterol.Pol. 11(2): 123-127.
Pkt wewn.: 5.000
http://cornetis.pl/en/artykuly/szczegoly/id/2034/
 
I.  Berdowska.: Cysteine proteases as disease markers. Clin.Chim.Acta 342(1-2): 41-69
IF: 1.961
Pkt wewn.: 10.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15026265
 
J.  Bielewicz, M.  E. Zanin, A. Galban, U. Carraro.: Contractile proteins content of long term permanent denervated human muscle after functional electrical stimulation. Basic Appl.Myol. 14(2): 83-86.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.advms.pl/roczniki_2004_sup_1/27.pdf
 
J. Saczko, J. Kulbacka, A. Chwiłkowska, M. Ługowski, T. Banaś.: Levels of lipid peroxidation in A549 cells after PDT in vitro. Ann.Acad.Med.Bialost. 49 (1): 82-84. Proceedings of 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society. Białystok, Poland, 16-18 September 2004.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.advms.pl/roczniki_2004_sup_1/27.pdf
 
M. Matusiewicz, K.  Matusiewicz.: Znaczenie transglutaminazy tkankowej w fizjologii i patologii. Adv.Clin.Exp.Med. 13(2): 299-307.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/2312/12b_Matu.pdf
 
J.  Saczko, B. Krajewska, M. Daczewska, T.  Banaś, M.  Zabel.: Ultrastructural and immunocytochemical assessment of proliferation and differentation level of human keratinocytes in vitro. Adv.Clin.Exp.Med. 13(3): 419-425.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/2303/x-05_Sacz.pdf
 
K. Stach, D.  Kwiatkowska.: Ludzki izoenzym fosfofruktokinazy mięśniowej (PFK-M) i schorzenia związane z jego niedoborem. Adv.Clin.Exp.Med.13(4): 663-668.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/2238/20_Stac.pdf
 
J.  Kulbacka, D.  Boehm, A.  Chwiłkowska, J.  Saczko, T.  Banaś.: The influence of media polarity and red light on photofrin II and hypericin. Adv.Clin.Exp.Med. 13(6): 897-901.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.dbc.wroc.pl/Content/2183/04_Kulb.pdf
 

 

2003

B. Zieliński, I.  Berdowska, E.  Seweryn, I.  Ceremuga, J.  Saczko, I.  Fecka, T.  Banaś.: Effect of flavonoid glycosides on angiotensin II induced changes in redox status in PC12 cells. Adv.Clin.Exp.Med. 13(6): 891-895. Pkt wewn.: 5.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=605&lang=pl
 
J.  Kwiatkowska-Korczak, D.  Kwiatkowska.: Udział jądrowych receptorów ksenobiotyków w indukcji cytochromów P450. Post.Biol.Kom. 30(4): 667-678.
Pkt wewn.: 5.000
http://pbkom.pl/pbkom/tom30/3004trpl.htm
 
M. Kos, J.  Staniszewska-Kuś, M. Matusiewicz, K. Łuczak, R. Klempous, S. Pielka.: Odczyn tkankowy po implantacji gąbki Spongostan jako nośnika obcogatunkowego białka morfotycznego kości. Badania doświadczalne = Tissue reaction after implantation of spongostan, as the carrier of xenogenic bone morphogenetic protein. Experimental study. Polim.Med. 33(1-2): 25-33.
Pkt wewn.: 3.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12894643
 
D.  Kwiatkowska, J.  Dawiskiba, W.  Tyran, A. Kuźmiński, Wiktor Bednarz, G.  Terlecki, E.  Czapińska.: Rola allopurynolu w oksydacyjnym stresie komórkowym wywołanym pozawątrobową cholestazą w modelu doświadczalnym u szczura = The role of allopurinol during cellular oxidative stress of the liver in rat experimental models of extrahepatic cholestasis. Pol.Przegl.Chir. 75(11): 1102-1115.
Pkt wewn.: 5.000
http://endi.home.pl/ppch/_pl/2003/11/01.htm#07
 
W. Szczepaniak, W.  Mędrala, A.  Wolańczyk-Mędrala, M. Krzystek-Korpacka, I.  Kustrzeba-Wójcicka.: Uwalnianie mieloperoksydazy przez neutrofile pod wpływem wybranych alergenów zewnątrzpochodnych. Pol.Merkur.Lek. 14(79): 31-35.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.medpress.com.pl/MLar23.htm
 
W.  Mędrala, A.  Wolańczyk-Mędrala, I.  Kustrzeba-Wójcicka, J.  Liebhart, W.  Szczepaniak, R.  Sycz, T.  Tomkowicz, J.  Małolepszy.: Badania nad swoistością natychmiastowych reakcji alergicznych wywoływanych przez ampicylinę. Pol.Merkur.Lek. 14(79); 39-42.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.medpress.com.pl/MLar23.htm
 
U.Grata-Borkowska, A.  Steciwko, K. Gąsiorowski, J. Drobnik, I.   Pirogowicz, T.  Banaś, E.  Cieślar-Marczak.: Ocena częstości występowania apoptozy w limfocytach obwodowych u szczurów z guzem Morrisa poddanym działaniu neuraminidazy. Pol.Med.Rodz. 5(4): 705-710.
Pkt wewn.: 2.000
http://www.journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=15185
 
M. Zimecki, J. Dawiskiba, D.Kwiatkowska, A. Kuźmiński, P. Czopnik.: Differential effects of oral treatment with chenodeoxycholic and ursodeoxycholic acids on cytokine production by peritoneal exudate cells and splenocytes in rats with obstructive jaundice. HPB. 5(1): 33-38
Pkt wewn.: 6.000
http://www.ingentaconnect.com/content/tandf/hpb/2003/00000005/00000001/art00006
 
M. Daczewska, J.  Saczko.: Various DNA content in myotube nuclei during myotomal myogenesis in Hymenochirus boettgeri (Anura : Pipidae). Folia Biol.(Kraków) 51(3): 151-157.
IF: 0.286
Pkt wewn.: 7.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15303368
 
J. Gutowicz, G.  Terlecki.: The association of glycolytic enzymes with cellular and model membranes. Cell.Mol.Biol.Lett..8(3): 667-680.
IF: 0.455
Pkt wewn.: 8.000 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=The%20association%20of%20glycolytic%20enzymes%20with%20cellular%20and%20model%20membranes.%20
 
A.  Chwiłkowska, J.  Saczko, T.  Modrzycka, A.  M. Marcinkowska, A.  Malarska, J.  Bielewicz, D. Patalas, T.  Banaś.: Uptake of photofrin II, a photosensitizer used in photodynamic therapy, by tumour cells in vitro. Acta Biochim.Pol. 50(2): 509-513.
IF: 0.629
Pkt wewn.: 8.000
http://www.actabp.pl/pdf/2_2003/509.pdf
 
W.  Dobryszycka, J.  Kwiatkowska-Korczak, E. Lisowska.: Post-war biochemistry in Wrocław. Acta Biochim.Pol. 50(2): 9-10.
IF: 0.629
Pkt wewn.: 8.000
http://www.actabp.pl/pdf/2_2003/IX.pdf
 

 

2002

J.  Saczko, M. Daczewska, A.  Marcinkowska, A.  Chwiłkowska, Z.  Saczko, Antoni Ogorzałek, T.  Banaś.: Superoxide dismutase activity (SOD) in placentas complicated with pregnancy induced hypertension (PIH). Zool.Pol. 2002 47(3-4): 103-108.
Pkt wewn.: 0.400
http://www.biol.uni.wroc.pl/zoolog/pdf/vol_47_art_05.pdf
 
J.  Saczko, M. Daczewska, A.  Malarska, E.  Seweryn, Z.  Saczko, Antoni Ogorzałek, T.  Banaś.: Catalase (CT) activity in placentas complicated with pregnancy induced hypertension (PIH). Zool.Pol. 47(3-4): 97-101.
Pkt wewn.: 0.400
http://www.biol.uni.wroc.pl/zoolog/pdf/vol_47_art_06.pdf
 
D. Polak-Jonkisz, D.  Zwolińska, L.Purzyc.: Wpływ alfakalcydolu na zaburzenia homeostazy wapnia w erytrocytach dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek. Pol.Merkur.Lek. 2002 T.12 nr 71; 382-386.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.medpress.com.pl/MLar22a.htm
 
W.  Mędrala, A.  Wolańczyk-Mędrala, I.  Kustrzeba-Wójcicka, J.  Liebhart, J. Małolepszy.: Wartość testu wytwarzania leukotrienów w diagnostyce natychmiastowych reakcji alergicznych wywoływanych przez penicylinę. Pol.Merkur.Lek. 12(69): s.194-197.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.medpress.com.pl/aML22.htm
L.  Purzyc, I.  Całkosiński, D. Polak-Jonkisz.: Influence of diethyldithiocarbamate on the activity of ecto-ATPase in lymphocytes of rats. Ex vivo studies. Pol.J.Pharmacol. 54(5): 455-467.
IF: 0.684.
Pkt wewn.: 8.000
http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2002/5_455.pdf
 
W.  Mędrala, A.  Wolańczyk-Mędrala, J.  Liebhart, J.  Małolepszy, I.  Wójcicka, M. Marszalska.: Badania nad krzyżową nadwrażliwością na antybiotyki penicylinowe u chorych z natychmiastowymi reakcjami alergicznymi wywoływanymi przez amoksycylinę. Pneumonol.Alergol.Pol. 70 (1-2): 58-63.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.mediton.pl/library/aai_volume-7_issue-1_article-49.pdf
 
E. Czecior, S. Szymaniec, M. Siewiński, G. Namysłowski, W.  Fortuna, R. Międzybrodzki.: Badania nad wykorzystaniem inhibitorów endopeptydazy cysteinowej w radiodiagnostyce nowotworów języka i krtani. Otolaryngol.Pol. 56(5): 573-576.
Pkt wewn.: 5.000 http://www.otolaryngologia.org.pl/orl2/otol_pol/teksty.php?plik=pokaz_numer.php&rok=2002&nr=5
 
M.  Siewiński, I.  Berdowska, M. Mikulewicz, Jan Wnukiewicz, Jan Gutowicz.: Activity of cysteine proteases and their inhibitors in the lymph nodes of larynx cancer patients. Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.12; s.BR540-BR544.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12503033
 
J.  Dawiskiba, P. Kornafel, D.  Kwiatkowska, M. Zimecki.: Alterations of tumor necrosis factor-alpha and interleukin 6 production and activity of the reticuloendothelial system in experimental obstructive jaundice in rats. HPB. 4(1): 11-20.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2023907/pdf/MHPB04-011.pdf
 
J.  Saczko, M. Daczewska, A.  M. Marcinkowska, Z. Saczko, T.  Banaś.: Śmierć komórek nowotworowych indukowana terapią fotodynamiczną. Ginekol.Pol. 73(11): 1154-1158 "Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu". Zamek Książ w Wałbrzychu, 20-22 czerwca 2002. Pkt wewn.: 5.000
 
M. Kos, K. Łuczak, M. Matusiewicz, M. Krzystek-Korpacka, M. Rąpała.: Perspectives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children. Eur.J.Pediatr.Surg. 12(4): 272-277.
IF: 0.425
Pkt wewn.: 7.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12369007
 
G.  Terlecki, E.  Czapińska, J. Gutowicz.: The role of lipid phase structure in the interaction of lactate dehydrogenase with phosphatidylserine. Activity studies. Cell.Mol.Biol.Lett. 7(3): 895-903.
IF: 0.651
Pkt wewn.: 8.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12378273
 
G.  Terlecki, Jan Gutowicz.: Further evidence for the importance of lipid bilayers in the interaction between lactate dehydrogenase and phosphatidylserine. Cell.Mol.Biol.Lett. 7(3): 905-910.
IF: 0.651.
Pkt wewn.: 8.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12378274
 
D.  Kwiatkowska, J.  Kwiatkowska-Korczak.: Regulacja gospodarki lipidowej z udziałem receptorów jądrowych. Adv.Clin.Exp.Med. 11(2): 219-228.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=559&lang=pl
M.  Kos, K.  Łuczak, M. Matusiewicz.: Budowa i rola biologiczna białek morfogenetycznych kości - część II. Adv.Clin.Exp.Med. 11(2): 253-256.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=563&lang=pl
 
M.  Kos, K.  Łuczak, M. Matusiewicz.: Budowa i rola biologiczna białek morfogenetycznych kości - część I. Adv.Clin.Exp.Med. 11 (2): 247-251.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=562&lang=pl
 
B.  Krotkiewska, M.  Pasek, H.  Krotkiewski.: Interaction of glycophorin A with lectins as measured by surface plasmon resonance (SPR). Acta Biochim.Pol. 49(2): 481-490.
IF: 0.600
Pkt wewn.: 8.000
http://www.actabp.pl/pdf/2_2002/481.pdf
 

 

2001

J.  Saczko, M. Daczewska, A.  Bielecki, A. Ogorzałek.: An assessment of proliferation and colony-forming efficiency of human keratinocytes. Zool.Pol. 46(1-4): 15-25.
Pkt wewn.: 0.400
http://www.biol.uni.wroc.pl/zoolog/pdf/vol_46_art_02.pdf
 
E.  Seweryn, T.  Banaś, I.  Berdowska, B.  Zieliński, I.  Ceremuga.: Fluorescence studies on glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from bovine heart muscle. Z.Naturforsch.C 56c(11-12): 1166-1168.
IF: 0.783
Pkt wewn.: 8.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11837674
 
I.  Kustrzeba-Wójcicka, W. Kmiecik.: Badania nad enolazą - ważnym alergenem grzybów pleśniowych. Preparacja i charakterystyka enolazy z Alternaria alternata. Mikol.Lek. 8(3-4): 141-145 http://cornetis.pl/pl/artykuly/szczegoly/id/563/
 
M. Nittner-Marszalska, I.  Kustrzeba-Wójcicka, E.  Bogacka, J.  Patkowski, R. Dobek.: Skin prick test response to enzyme enolase of the baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) in diagnosis of respiratory allergy. Med.Sci.Monit. 7(1): 121-124.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Skin%20prick%20test%20response%20to%20enzyme%20enolase%20of%20the%20baker's%20yeast%20(Saccharomyces%20cerevisiae)%20in%20diagnosis%20of%20respiratory%20allergy.%20
 
I.  Berdowska, M.  Siewiński, A.  Zarzycki-Reich, J.  Jarmułowicz, L.  Noga.: Activity of cysteine protease inhibitors in human brain tumors. Med.Sci.Monit. 7(4): 675-679.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11433194
 
A. Wolańczyk-Mędrala, W. Mędrala, J. Liebhart, J. Patkowski, J. Małolepszy, E. Hajek, I. Wójcicka, R. Sycz.: Antioxidant properties of beta-lactam antibiotics. Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol. 7(2): 80-82.
Pkt wewn.: 3.000
 
Y. Saleh, P. Ziółkowski, M.  Siewiński, J.  Milach, P. Marszalik, J. Rybka.: The combined treatment of transplantable solid mammary carcinoma in wistar rats by use of photodynamic therapy and cysteine proteinase inhibitor. In Vivo 15(4): 351-358.
IF: 0.970
Pkt wewn.: 8.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=The%20combined%20treatment%20of%20transplantable%20solid%20mammary%20carcinoma%20in%20wistar%20rats%20by%20use%20of%20photodynamic%20therapy%20and%20cysteine%20proteinase%20inhibitor.%20
 
A. M. Marcinkowska, A. Malarska, J. Saczko, A. Chwiłkowska, M. Drąg-Zalesińska, T.  Wysocka, T.  Banaś.: Photophrin-factor of photodynamic therapy induced apoptosis and necrosis. Folia Histochem.Cytobiol. 2001, 39 (2): 177-178. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop "Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment". Białystok, May 8-12, 2001.
IF: 0.594
Pkt wewn.: 8.000
 
B. Zieliński, I. Berdowska, E. Seweryn, I. Ceremuga, T.Banaś.: Effect of angiotensin II on protein phosphorylation in PC12 cell line. Folia Histochem.Cytobiol. 39(2): 156-157. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop "Endocrine Disrupters and Carcinogenic Risk Assessment". Białystok, May 8-12, 2001.
IF: 0.594.
Pkt wewn.: 8.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11820584
 
J.  Dawiskiba, M.Zimecki, D.  Kwiatkowska, A. Kuźmiński.: The effects of endotoxin administration on cytokine production in obstructive jaundiced rats. Arch.Immunol.Ther.Exp. 49(5): 391-397.
Pkt wewn.: 5.000
http://www.aite.wroclaw.pl/journals/AITEFullText/49z507.pdf
 
L. Purzyc, I. Całkosiński.: The influence of mechlorethamine on the activity of ecto-ATPase of eat lymphocytes. Ann.Pharm.Fr. 59 (1): 33-39.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.em-consulte.com/article/87605
 

 

2000

E.  Seweryn, A. Pędyczak, T.  Banaś.: Inhibition of angiotensin - converting enzyme by a synthetic peptide fragment of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase. Z.Naturforsch.C 2000 55(7-8): 657-660.
IF: 0.709
Pkt wewn.: 8.000
http://www.znaturforsch.com/ac/v55c/55c0657.pdf
 
A.  Bielecki, A.  Jarosz, M. Daczewska, J.  Saczko.: Variability of the reproductive system of Piscicola respirans (Troschel, 1850) (Hirudinea) (Piscicolidae). Wiad.Parazytol. 46(2): 225-230.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Variability%20of%20the%20reproductive%20system%20of%20Piscicola%20respirans%20(Troschel%2C%201850)%20(Hirudinea)%20(Piscicolidae).%20
 
A.  Bielecki, M. Daczewska, J. Saczko, Zdzisław Pietrykiewicz.: Variability of the reproductive system of Piscicola fasciata (Kollar, 1842) (Hirudinea, Piscicolidae). Wiad.Parazytol. 46(3): 403-408, [4 k.] tabl.
Pkt wewn.: 4.000 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Variability%20of%20the%20reproductive%20system%20of%20Piscicola%20fasciata%20
 
Z. Hruby, D. Wendycz, W. Kopeć, B. Zieliński, L. Pączek, J. Soin.: Mechanism of antinephritic effect of proteinase inhibitors in experimental anti-GBM glomerulopathy. Res.Exp.Med. 199(5): 295-307.
IF: 0.557
Pkt wewn.: 8.000
http://www.springerlink.com/content/wvfamvdrtudd1yyh/
 
I.  Berdowska, M.  Siewiński.: Rola katepsyn cysteinowych oraz ich inhibitorów w procesach fizjologicznych i nowotworów. Post.Biochem. 46(1): 73-84.
Pkt wewn.: 5.000
 
D.  Kwiatkowska, J.  Kwiatkowska-Korczak.: Heterodimeryczne receptory jądrowe. II: Regulacja przemiany kwasów tłuszczowych i steroidów. Post.Biochem. 46(2): 125-129.
Pkt wewn.: 5.000
 
D.  Kwiatkowska, J.  Kwiatkowska-Korczak.: Heterodimeryczne receptory jądrowe. I: Receptory witamin i hormonów. Post.Biochem. 46(2): 115-124.
Pkt wewn.: 5.000
 
J.  Dawiskiba, D.  Kwiatkowska, M. Zimecki, P. Kornafel, W.  Tyran, E.  Czapińska, Z. Woźniak.: The impairment of wound healing process is correlated with abnormalities of TNF-alpha production by peritoneal exudate cells in obstructive jaundiced rats. HPB Surg. 11(5): 311-318.
Pkt wewn.: 6.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2423987/pdf/HPB-11-311.pdf
J.  Saczko, E.  Gębarowska, M. Zabel.: Immunocytochemical evaluation of reorganisation of keratinocyte cytoskeleton induced by change in Ca 2+ concentration in culture medium. Folia Morphol. 59(4): 247-251.
Pkt wewn.: 4.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11107695
 
I.  Kustrzeba-Wójcicka, M. Golczak.: Enolase from Candida albicans - purification and characterization. Comp.Biochem.Physiol. 126 (1): 109-120.
IF: 1.015.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.biomedexperts.com/Abstract.bme/10825670/Enolase_from_Candida_albicans--purification_and_characterization
 
M.  Siewiński, S.  Han, J.  Antonowicz, R. Andrzejak, W.  Mikulewicz, Yousif Saleh, Tadeusz Sebzda, W.  Kielan, Ryszard Zasławski, A.  Janocha, M.  Murawski.: Perspektywy zastosowania dużych dawek witaminy E. Adv.Clin.Exp.Med. 9(2): 171-178.
Pkt wewn.: 3.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=444&lang=pl
 

 

1999

J.  Kwiatkowska-Korczak, M.  Warwas, I.   Kątnik.: Nauki biochemiczne i chemiczne. W:Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.303-310. Pkt wewn.: 3.000

J.  Dawiskiba, M.  Zimecki, D.  Kwiatkowska, P.  Kornafel.: Korelacja procesu gojenia rany operacyjnej z aktywnością makrofagów otrzewnowych u szczurów z pozawątrobową cholestazą. W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.3 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.267-272. (Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego). Pkt wewn.: 3.000

D.  Kwiatkowska, J.  Kwiatkowska-Korczak.: Adhezyjne glikoproteiny macierzy zewnątrzkomórkowej. Post.Hig.Med.Dośw. 53(1): 55-74. Pkt wewn.: 5.000

D.  Kwiatkowska, J.  Kwiatkowska-Korczak.: Kwas retinowy: jego metabolizm i mechanizm działania. Post.Biol.Kom. 26 (3): 579-592. Pkt wewn.: 5.000

J.  Kwiatkowska-Korczak.: Cell cycle regulation. W:International Intensive Course in Oncology - ERASMUS '99: "Recent advances in the knowledge of cancer". Wrocław, 3-17 September 1999; Wrocław : Akad. Med., 1999; s. 5-11. Pkt wewn.: 1.000

M. Radwan-Oczko, M.  Ziętek, M.  Siewiński, U. Kilijańska-Kanaffa.: Aktywność inhibitorów proteinaz tiolowych - cystatyn w ślinie osób z progresywnymi chorobami przyzębia. Czas.Stomatol. 52(2): 80-84
I.  Berdowska, A.  Zarzycki-Reich, M.  Siewiński.: Lizosomalne proteazy cysteinowe oraz ich inhibitory w mózgu. Adv.Clin.Exp.Med. 8(2):  167-175.
Pkt wewn.: 3.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=383&lang=pl
 
M.  Siewiński, Jan Wnukiewicz, M.  Ziętek, H.  Kaczkowski, I.  Berdowska, J.  Jarmułowicz, Jan Gutowicz.: Level of cysteine peptidase inhibitors in saliva of patients with adult periodontitis. Adv.Clin.Exp.Med. 8(3): 247-250. Pkt wewn.: 3.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=395&lang=en
 
B.  Krotkiewska, K. Zwierz, H.  Krotkiewski.: The carbohydrate moiety of human glycophorin in CDG syndrome. Acta Biochim.Pol. 1999 46(2): 371-376.
IF: 0.569.
Pkt wewn.: 8.000
http://www.actabp.pl/pdf/2_1999/371.pdf
 
W.  Kielan, Y. Saleh, B. Łazarkiewicz, M.  Siewiński, A. Skalski, S. Amin, J. Suzanowicz.: Cysteine endopeptidases and their autogenous inhibitors in advanced gastric cancer W:3rd International Gastric Cancer Congress. Seoul (Korea), April 27-30, 1999; Bologna : Monduzzi Editore, 1999; s.277-279 (International Proceedings Division)


 

1998

L. Purzyc, I.  Całkosiński.: Ecto-ATPase from rat lymphocytes - in vivo studies on the influence of levamisole. Pol.J.Pharmacol. 50(3): 239-251.
IF: 0.329.
Pkt wewn.: 7.000 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ecto-ATPase%20from%20rat%20lymphocytes%20-%20in%20vivo%20studies%20on%20the%20influence%20of%20levamisole.%20
 
Z. Hruby, D.  Smolska, H.  Filipowski, J.  Rabczyński, E.  Cieślar, W. Kopeć, J. Duława.: The importance of tubulointerstitial injury in the early phase of primary glomerular disease. J.Intern.Med. 243(3): 215-222.
IF: 1.534.
Pkt wewn.: 10.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9627159
 
L.  Trynda, D.  Kwiatkowska, W.  Tyran.: Platinum complexes and pyruvate kinase activity. Gen. Physiol. Biophys. 17(1): 25-36.
IF: 0.714.
Pkt wewn.: 8.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9675554
 
H.  Kaczkowski, M.  Siewiński, Jan Wnukiewicz, J.  Jarmułowicz, M.  Adamowska-Pajor, M.  Ławiński.: Oznaczenie aktywności peptydaz cysteinowych w ślinie pacjentów ze stanami zapalnymi tkanek miękkich i kośćca twarzy. Czas.Stomatol. 51(9): 594-597.
Pkt wewn.: 5.000
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?icid=843341
 
A.  Dąbrowska, J. Pietkiewicz, K.  Dąbrowska, E.  Czapińska, R.  Danielewicz.: Interaction of M1 and M2 isozymes pyruvate kinase from human tissues with phosholipids. Biochim.Biophys.Acta 1383(1): 123-129.
IF: 2.478.
Pkt wewn.: 11.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167483897001921
 
J. Jakubaszko, E.  Krawczyk, J. Smereka, Z. Krawczyk, T.  Banaś.: Zmiany poziomu kardiotoksycznych peptydów oraz niektórych białek ostrej fazy u pacjentów w stanie wstrząsu o różnej etiologi leczonych metodą ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej. Anestezjol.Intens.Ter.30(3): 151-155.
Pkt wewn.: 2.000
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/057/31057066.pdf
 
M. Nittner-Marszalska, J.  Małolepszy, W.  Mędrala, I.  Kustrzeba-Wójcicka.: Uwalnianie sulfidoleukotrienów z leukocytów pod wpływem stymulacji jadem pszczoły, jego głównym alergenem fosfolipazą A2 oraz inaktywowaną fosfolipazą A2 u pacjentów z alergią na jad pszczoły. Alergia Astma Immunol. 3(2): 97-100.
Pkt wewn.: 4.000
 
E.  Passowicz-Muszyńska, R.  Jankowska, A.  M. Marcinkowska, A.  Malarska, T.  Banaś.: Wpływ hydrokortyzonu na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej granulocytów krwi obwodowej ludzi zdrowych i chorych na astmę oskrzelową. Adv.Clin.Exp.Med. 7(4):  415-418.
Pkt wewn.: 3.000
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=11&n=55&lang=pl
 
M.  Siewiński, H.  Kaczkowski, J. Wnukiewicz, M.  Ziętek, M. Radwan-Oczko, J.  Jarmułowicz, I.  Berdowska, I.  Kustrzeba-Wójcicka, E.Urban, I.  Całkosiński.: Udział inhibitorów cysteinowych peptydaz w kontroli zmian enzymatycznych w stanach zapalnych tkanek przyzębia. Adv.Clin.Exp.Med. 7(4): s.443-447,
Pkt wewn.: 3.000.
http://www.advances.am.wroc.pl/strona.php?id=26&lang=pl
 
L. Purzyc, I.  Całkosiński.: Influence of Levamisole, Nitrogranulogen and Dietyldithiocarbamate on the activity of ecto-ATPase from rats lymphocytes. Acta Pol.Pharm. 55(1): 41-47.
Pkt wewn.: 5.000.
http://www.ptfarm.pl/pub/File/wydawnictwa/acta_pol_1998/pdf-y%201998-1/041-047.pdf
 
J.  Dawiskiba, D.  Kwiatkowska, E. Wiczkowski, W.  Tyran, P. Kornafel, M. Firkowska, M. Jeleń, E.  Czapińska.: The influence of obstructive jaundice on wound healing (experimental research on rats). W:32nd Solid Mechanics Conference. Zakopane, September 1-5, 1998. Volume of Abstracts ; Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research; s.117-118.
Pkt wewn.: 0.400
 

 

1997

A.  Dąbrowska.: Erytrocytarna kinaza pirogronianowa - enzym mogący mieć wpływ na transport tlenu do tkanek. Post.Hig.Med.Dośw. 51(3):  305-318.
Pkt wewn.: 9.000
 
H.  Krotkiewski, B.  Krotkiewska.: Determination of single monosugars bound to a peptide. Acta Biochim.Pol. 44(2): 285-291.
IF: 0.522.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9360717
 

 

1996

J.  Kwiatkowska-Korczak.: Tadeusz Baranowski [1910-1993]. W:Uczeni wrocławscy. T.3: Członkowie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1953-1996) ; red. nauk. Jacek Kolbuszewski; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1996; s.127-129. (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A; Nr 252).
Pkt wewn.: 3.000
 
M. Matusiewicz, K. Dąbrowski.: Utilization of the bone/liver alkaline phosphatase activity ratio in blood plasma as an indicator of ascorbate deficiency in salmonid fish. Proc.Soc.Exp.Biol.Med. 212(1): 44-51.
IF: 1.827.
Pkt wewn.: 10.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8618950
 
J.  Kwiatkowska-Korczak.: Aktywne pochodne witaminy A - rola w morfogenezie i różnicowaniu. Post.Med.Klin.Dośw. 5(2): 215-220.
Pkt wewn.: 3.000
 
A.  Popiela, M.  Siewiński, M. Gryboś, B. Rutkiewicz, W.  Mikulewicz, I.  Kustrzeba-Wójcicka.: Witamina E jako potencjalny czynnik kontrolujący in vivo zmiany nowotworowe. W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. A. a Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.303-309
Pkt wewn.: 3.000
 
H.  Owczarek, Wiesław Prusek, E.  Krawczyk, A.  Kryspin, W.  Nahaczewska.: Uwagi do metody oznaczania hydroksylizyny w moczu. Diagn.Lab. 32(2): 257-264. Pkt wewn.: 3.000
 
J. Gutowicz, K. Michalak, A.  Poła, I.  Berdowska, M.  Siewiński.: Fluorescence labelling of thiol proteinase inhibitors extracted from urine of colorectal cancer patients. Curr.Top.Biophys. 20(2): 144-148.
Pkt wewn.: 5.000
 
M.  Siewiński, Jan Gutowicz, A.  Zarzycki, W.  Mikulewicz.: Role of cysteine endopeptidase in cancerogenesis. Cancer Biother.Radiopharm. 11(3): 169-176.
Pkt wewn.: 6.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10851534
 
K. Dąbrowski, K. Matusiewicz, M. Matusiewicz, P.P. Hoppe, J. Ebeling.: Bioavailability of vitamin C from two ascorbyl monophosphate esters in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquacult.Nutr. 2(1):3-10. Pkt wewn.: 6.000.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2095.1996.tb00002.x/abstract

 


 

1995

J.  Kwiatkowska-Korczak.: Białka G - budowa i rola w przekazywaniu sygnałów. W:Molekularne mechanizmy przekazywania sygnałów w komórce ; pod red. Liliany Konarskiej; Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995; s.104-116. ISBN 83-01-11943-8.
Pkt wewn.: 3.000
 
M. Matusiewicz, Konrad Dąbrowski, L. Volker, K. Matusiewicz.: Ascorbate polyphosphate is a bioavailable vitamin C source in juvenile rainbow trout: tissue saturation and compartmentalization model. J.Nutr. 125(12): 3055-3061.
IF: 1.925.
Pkt wewn.: 10.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7500184
 
I.   Kątnik, J.   Jadach, K.  Kmieciak, J.  Gerber, W.  Dobryszycka.: Measurements of haptoglobin by the reaction with concanavalin A in sera of patients with ovarian tumours. Eur.J.Clin.Chem.Clin.Biochem.33 (10): 727-732. IF: 0.848.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8608195
 
M. Matusiewicz, K. Dąbrowski.: Characterization of ascorbyl esters hydrolysis in fish. Comp.Biochem.Physiol.B. 110 (4): 739-745.
IF: 0.751.
Pkt wewn.: 8.000.
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030504919400192W
 
A.  Dąbrowska, G.  Terlecki, E.  Czapińska, J. Gutowicz.: Interaction of bovine heart pyruvate kinase with phospholipids. Biochim.Biophys.Acta 1236 (2): 299-305.
IF: 2.500.
Pkt wewn.: 11.000.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005273695000617
 
H.  Krotkiewski, A.  Laskowska, B.  Krotkiewska.: Mouse monoclonal IgA antibodies lack interchain disulfide bonds. Arch.Immunol.Ther.Exp. 43 (3-4): 167-172.
Pkt wewn.: 5.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8744690
 

 

1994

W. Śliwa, A.  Dąbrowska.: Wpływ pierwiastków toksycznych na rozwój fizyczny dziecka. W:Zdrowie dzieci w zagrożonym ekologicznie środowisku. Legnica, 27-29 maja 1994 r. ; Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego; s.[61-65].
Pkt wewn.: 0.400
 
Zygmunt Zdrojewicz, A.  J. ewski, D.  Kwiatkowska.: Białka zmodyfikowane w reakcji nieenzymatycznej glikozylacji (AGE-proteiny) - nowe markery w cukrzycy?. Post.Hig.Med.Dośw. 48(6): 689-700.
Pkt wewn.: 5.000
 
J.  Kwiatkowska.: Sfingomielinowy szlak transmisji sygnałów. Post.Biochem. 40 (3): 130-134.
Pkt wewn.: 5.000.
http://jml.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=4557
 
E.  Kulig.: Receptor estrogenowy: budowa i funkcja w normalnej i neoplastycznej tkance. Post.Biochem. 40 (4): 222-229.
Pkt wewn.: 5.000.
http://jml.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=4558
 
R.  Jankowska, E.  Passowicz-Muszyńska, T.  Banaś, A.  M. Marcinkowska, W.  Mędrala.: Wpływ witaminy A na wytwarzanie wolnych rodników tlenowych i aktywność katalazy granulocytów u chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli. Pneumonol.Alergol.Pol. 62 (11/12): 628-633.
Pkt wewn.: 5.000
 
W.  Mikulewicz, M.  Siewiński, B.  Batycka-Czyż, I.  Berdowska, J.  Jarmułowicz.: Wstępne badania nad inhibitorami cysteinowych peptydaz u chorych z rakiem krtani. Otolaryngol.Pol. 48 (16): 43-45. Onkologia w otolaryngologii : materiały naukowe Sympozjum. Poznań, 17-19 września 1993 r.
Pkt wewn.: 4.000
 
J.  Jarmułowicz, J.  Rak, M.  Bochnia.: Wpływ palenia papierosów na poziom cystatyn w ślinie. Otolaryngol.Pol. 48 (16): 58-60. Onkologia w otolaryngologii : materiały naukowe Sympozjum. Poznań, 17-19 września 1993 r. Pkt wewn.: 4.000
 
M.  Siewiński, W.  Mikulewicz, J. Jarmułowicz, B.  Batycka-Czyż, I.  Berdowska.: Udział cysteinowych endopeptydaz w chorobach nowotworowych. Otolaryngol.Pol. 48 (16): 60-61. Onkologia w otolaryngologii : materiały naukowe Sympozjum. Poznań, 17-19 września 1993 r..
Pkt wewn.: 4.000
 
M.  Siewiński, Jan Gutowicz, W.  Kielan, M.  Bolanowski.: Cysteine peptidase inhibitors and activator(s) in urine of patients with colorectal cancer. Oncology 51(5): 446-449.
IF: 1.398.
Pkt wewn.: 9.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8052487
 
D.  Kwiatkowska, T.  Modrzycka, A. Sidorowicz.: Inhibition of fructose diphosphate aldolase by phosphatidylserine liposomes. Gen.Physiol.Biophys. 13(5): 425-431.
IF: 0.633.
Pkt wewn.: 8.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7797050
 
A.  Marcinkowska, A.  Malarska, E.  Passowicz-Muszyńska, R. Jankowska, T.  Banaś.: The effects of vitamins A, C, E on the balance of xanthine oxidase (XOD), catalase (CT) and superoxide dismutase (SOD) in neutrophils (PMN) of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Curr.Top.Biophys.18(2): 216-219. Proceedings of the 2nd Symposium on Free Radicals in Biology and Medicine. Łódź, 30 May - 1 June, 1994.
Pkt wewn.: 5.000
 
K. Dąbrowski, M. Matusiewicz, J.H. Blom.: Hydrolysis, absorption and bioavailability of ascorbic-acid esters in fish. Aquaculture 124 (1-4): 169-197. Vth International Symposium on Fish Nutrition and Feeding. Santiago (Chile),
IF: 0.837.
Pkt wewn.: 8.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004484869490376X
 

 

1993

E.  Seweryn, E.  Krawczyk, B. Zieliński, T.  Banaś, J. Szechiński, K.Borysewicz.: Badanie aktywności enzymu konwertującego i stężenia angiotensyny II w surowicy chorych na nadciśnienie pierwotne i pochodzenia nerkowego leczonych nifedypiną i acebutololem. Post.Med.Klin.Dośw. 2, 101-107.
Pkt wewn.: 3.000
 
R. Jankowska, E.  Passowicz-Muszyńska, W.  Mędrala, T.  Banaś, A.  M. kowska.: Wpływ N-acetylcysteiny na chemiluminescencję granulocytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli. Pneumonol.Alergol.Pol. 61 (11/12): 586-591.
Pkt wewn.: 5.000.
http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?icid=417420
 
K. Fields, E. Kulig, R.V. Lloyd.: Detection of prolactin messenger RNA in mammary and other normal and neoplastic tissues by polymerase chain reaction. Lab.Invest.68 (3): 354-360
IF: 5.520.
Pkt wewn.: 18.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8450651
 
T.  Banaś.: Wolne rodniki tlenowe a uszkodzenia żywych komórek. W:II Zimowa Szkoła Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Karpacz, 24-27.02.1993. Materiały; k.[16-30].
Pkt wewn.: 0.400
 
I.   Kątnik, J.   Jadach.: Immunoaffinity purification of human haptoglobin using monoclonal antibodies. Arch.Immunol.Ther.Exp. 41(5-6): 303-308.
Pkt wewn.: 5.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8010870
 
M.  Niemczuk, E.  Wolna.: Effect of amino acid on the pig muscle enolase. Arch.Immunol. Ther.Exp. 41 (1): 17-19.
Pkt wewn.: 5.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8239904
 
W. Mikulewicz, I.  Berdowska, J.  Jarmułowicz, M.  Siewiński.: Decrease in vivo of cysteine endopeptidases in blood of patients with tumor of the larynx. Anticancer Drugs. 4 (3): 341-344.
IF: 0.923.
Pkt wewn.: 8.000.
http://journals.lww.com/anti-cancerdrugs/Abstract/1993/06000/Decrease_in_vivo_of_cysteine_endopeptidases_in.9.aspx
 
M.  Siewiński.: Autologous cysteine peptidase inhibitors as potential anticancer drugs. Anticancer Drugs 1993 4(1): 97-98.
IF: 0.923.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8457721
 

 

1992

J.  Kwiatkowska.: Kwas retinowy reguluje procesy wzrostu i różnicowania. Post.Biochem. 38(1): s.32-36.
Pkt wewn.: 5.000
 
W.  Tyran, M.  Wrzyszcz.: Aktywność dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej krwinek czerwonych u chorych na atopową astmę oskrzelową i katar sienny. Pneumonol.Alergol.Pol. 60 (7-8): 26-31.
Pkt wewn.: 5.000
 
B.  Krotkiewska, T.  Banaś.: Interaction of Zn2+ and Cu2+ ions with glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from bovine heart and rabbit muscle. Int.J.Biochem. 24(9): 1501-1505.
IF: 1.155.
Pkt wewn.: 9.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1426532
 
T.  Kręcicki, M.  Siewiński.: Serum cathepsin B-like activity as a potential marker of laryngeal carcinoma. Eur.Arch.Oto-Rhino-Laryngol. 249(5): 293-295.
IF: 0.480.
Pkt wewn.: 7.000.
http://www.springerlink.com/content/q56u721p87257h82/
 
K. Nazaryan, M. Wajs, R.U. Egorian, I.  Kustrzeba-Wójcicka, J. Pietkiewicz.: Regulacija aktivnosti nejronspiecifičeskoj enolazy nekotorymi endogennymi soedinenijami. Biochemistry (Moscow) 57(12): 1827-1833.
IF: 0.234.
Pkt wewn.: 7.000
 
M. Kuliszkiewicz-Janus, W.  Tyran, G.  Szajerka.: Haemolytic crises caused by Hoya Carnosa in a patient with G6PD deficiency. Acta Haematol.Pol. 23(1): 63-67.
Pkt wewn.: 4.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1615754
 

 

1991

J.  Kwiatkowska.: Mechanizmy działania insuliny. Post.Hig.Med.Dośw. 45(6): 419-433.
Pkt wewn.: 5.000
 
J.  Kwiatkowska.: Budowa kanałów jonowych: rodziny strukturalne. Post.Biochem. 37 (3-4): 122-128.
Pkt wewn.: 5.000
 
E.  Kulig.: Biochemiczna charakterystyka izoenzymu - gamma gamma enolazy i jego znaczenie diagnostyczne. Post.Biochem. 37(2): 112-120.
Pkt wewn.: 5.000
 
R.V. Lloyd, L. Jin, K. Fields, E.  Kulig.: Effects of estrogens on pituitary cell and pituitary tumor growth. Pathol.Res.Pract.187 (5): 584-586.
IF: 1.195.
Pkt wewn.: 9.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1923954
 
A.  F. Sikorski, G.  Terlecki, Ian S. Zagon, S. R. Goodman.: Synapsin I-mediated interaction of brain spectrin with synaptic vesicles.  J.Cell.Biol. 114(2):313-318
IF: 11.224
Pkt wewn.: 24.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1906474
 
M.  Siewiński.: Method of purification of thiol proteinase inhibitors from human urine Cancer. Biochem.Biophys. 12 (1): 33-43.
IF: 0.700.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1769003
 
J. Pietkiewicz, M. n Wolny.: Inactivation of enolase from CARP (Cyprinus carpio) muscle by 2,3-butanedione. Biochem.Int. 23(1): 69-74.
IF: 0.690.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1863278
 
J. Pietkiewicz, I.  Kustrzeba-Wójcicka, M. Matusiewicz, M.  Niemczuk, E.  Wolna.: Effect of proteases on the activity of enolase from muscle of carp (Cyprinus carpio) and pig. Acta Biochim.Pol. 38 (1): 139-143.
IF: 0.083.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1796695
 

 

1990

D.  Kwiatkowska.: Fosfofruktokinaza - właściwości molekularne i katalityczne, badania strukturalne, zmiany w patologii. Wrocław : Akad. Med., 1990; 78 s. (Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 36/1990). ISBN 83-7055-040-1.
Pkt wewn.: 18.000
 
E. Kielan, M.  Siewiński.: Cystatyny śliny. Wroc.Stomatol. 1990; 223-226.
Pkt wewn.: 0.400
 
M. Siewiński, E. Kielan.: Białka śliny ludzkiej pochodzenia gruczołowego. Wroc.Stomatol. 1990; 227-232.
Pkt wewn.: 0.400
 
E. Wolna, M. Wolny.: Kinaza fosfokreatynowa i jej formy wielokrotne jako wskaźnik klinicznie przydatny. Przegl.Lek. 47(12): 820-824.
Pkt wewn.: 5.000
 
J. Kwiatkowska-Korczak.: Leksykon nowych terminów biochemicznych. Post.Biochem. 36(3-4): 1-12.
Pkt wewn.: 5.000
 
J. Dawiskiba, W. Tyran, G. Szajerka, D. Kwiatkowska.: Ocena zaburzeń metabolicznych wątroby w doświadczalnym modelu trwałej i przemijającej żółtaczki mechanicznej u szczura. Pol.Przegl.Chir. 62(12): 1006-1014.
Pkt wewn.: 5.000
 
H. Krotkiewski, G. Gronberg, B. Krotkiewska, N. Bo, S. Svensson.: The carbohydrate structures of a mouse monoclonal IgG antibody OKT3. J.Biol.Chem. 265(33): 20195-20201.
IF: 6.714.
Pkt wewn.: 20.000.
http://www.jbc.org/content/265/33/20195.full.pdf
 
A. Dąbrowska, J. Gutowicz, G. Terlecki.: Adsorption of bovine muscle lactate dehydrogenase to erythrocyte membranes. Gen.Physiol.Biophys.9(5): 529-534
IF: 0.593
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2269423
 
A. Sidorowicz, T. Modrzycka, J. Gołębiowska, H. Siemieniewski.: Effect of NAD coenzyme on the inactivation of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase by anionic phospholipids. FEBS Lett. 266(1-2): 175-177.
IF: 3.479.
Pkt wewn.: 13.000.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/001457939081533T
 
A. Marcinkowska, R. Danielewicz, M. Wolny.: The effect of temperature on catalytic function of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from muscle of pig and carp Cyprinus carpio. Comp.Biochem.Physiol.B 97 (1): 49-54.
IF: 0.832.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.mendeley.com/research/the-effect-of-temperature-on-catalytic-function-of-glyceraldehyde3phosphate-dehydrogenase-from-muscle-of-pig-and-carp-cyprinus-carpio/
 
A. Dąbrowska, E. Czapińska.: Limited proteolysis of bovine muscle and heart lactate dehydrogenase is inhibited by phospholipid liposome interaction. Biochim.Biophys.Acta 1027 (3): 301-303.
IF: 2.460.
Pkt wewn.: 11.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2397238
 
R. V. Lloyd, L. Jin, K. Fields, E. Kulig.: Regulation of prolactin gene expression in a DMBA-estrogen-induced transplantable rat pituitary tumor. Am.J.Pathol. 137 (6): 1525-1537.
IF: 5.225.
Pkt wewn.: 17.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1877740/
 

 

1980 - 1989

J. Kwiatkowska.: Kinaza białkowa C a transmisja sygnałów w komórce (minireview) 1989, Post.Biochem. 35  (3): 253-263.
Pkt wewn.: 5.000
 
J. Kwiatkowska.: Enzymy krwinki czerwonej a jej struktura i funkcja. 1989, Post.Biochem. 35 (4): 575-584.
Pkt. wewn.: 5.000
 
G. Terlecki.: Purification and properties of pyruvate kinase type M1 from bovine brain. 1989, Int.J.Biochem. 21(9):1053-1060.
IF: 0.878.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0020711X89902401
 
T. Banaś, E. Masełko, B. Krotkiewska, K. Broda, W. Bal.: Structural changes of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from bovine heart muscle. 1989, W:IInd Symposium on Inorganic Biochemistry and Molecular Biophysics. Wrocław-Karpacz, 27 May - 2 June 1989. Proceedings ; eds W. Bal and A. Jezierski; Wrocław : Institute of Chemistry Wrocław University, 1989; s.143-148.
Pkt wewn.: 6.000
 
A. Weichsel, T. Lis, M. Kuczek.: The crystal and molecular structure of phosphoenolpyruvic acid. 1989, Carbohydr.Res. 194(1): 63-70.
IF: 1.335.
Pkt wewn.: 9.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2620306
 
A. P. Valaitis, L. G. Foe, D. Kwiatkowska, S. P. Latshaw, R. G. Kemp.: The sites of phosphorylation of rabbit brain phosphofructo-1-kinase by cyclic AMP-dependent protein kinase. 1989, Biochim.Biophys.Acta 995(2): 187-194.
IF: 2.261.
Pkt wewn.: 11.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2539199
 
A. Dąbrowska, G. Terlecki, J. Gutowicz.: Interaction of bovine skeletal muscle lactate dehydrogenase with liposomes. Comparison with the data for the heart enzyme. 1989, Biochim.Biophys.Acta. 980(3):357-360.
IF: 2.261.
Pkt wewn.: 11.000
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005273689903246
 
A. Dąbrowska.: Regulacja metabolizmu komórkowego z udziałem enzymów zależnych od karmoduliny. 1988, Post.Hig.Med.Dośw. 42 (5): 560-573.
Pkt wewn.: 9.000
 
J. Kwiatkowska.: Białka G jako "uniwersalny łącznik" w transmisji sygnałów z receptorów błonkowych na ich efektory – Minireview. 1988, Post.Biochem. 34(3): 123-130.
Pkt wewn.: 5.000
 
L. Usnarska-Zubkiewicz, L. Purzyc.: ATP-aza błonowa i kationy erytrocytów w ostrych białaczkach. 1988, Pol.Arch.Med.Wewn. 79(6): 319-325.
Pkt wewn.: 5.000
 
A. Marcinkowska, M. Wolny.: Purification and some properties of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from carp muscle. 1988, Acta Biochim.Pol. 35(2):83-94.
IF: 0.419.
Pkt wewn.: 7.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3232465
 
D. Kwiatkowska, W.Tyran, J. Dawiskiba.: Erythrocyte phosphofructokinase and glucose-6-phosphate dehydrogenase in thyroid disorders. 1987, Endokrynol.Pol. 38(6): s.449-455
Pkt. wewn.: 2.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2975992
 
M.Niemczuk, E. Wolna.: Inactivation of pig muscle enolase by carbohydrate metabolites. 1987,  Biochem. Int. 15(2): 339-347.
IF: 0.855.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3435527
 
J. Pietkiewicz, I. Kustrzeba-Wójcicka, E. Wolna, M. Wolny.: Chemical modification of histidine, tyrosine, tryptophan and cysteine residues in carp (Cyprinus carpio) muscle enolase. 1987, Biochem.Int. 14 (50): 805-814.
IF: 0.855.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3454643
A. Polanowski, E. Cieślar, J. Otlewski, B. Nienartowicz, A. Wilimowska-Pelc, T. Wilusz.: Protein inhibitors of trypsin from the seeds of Cucurbitaceae plants. 1987, Acta Biochim.Pol. 34 (4): 395-406.
IF: 0.281.
Pkt wewn.: 7.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3450102
 
J. Chorążyczewski, R. Danielewicz, M. Wolny.: Immobilization of pig muscle enolase. Studies on the activity of subunits. Acta Biochim.Pol. 1987, 34 (4): 421-430.
IF: 0.281.
Pkt wewn.: 7.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3450104
 
I. Kustrzeba-Wójcicka, J. Pietkiewicz, E. Wolna.: Studies on immunological properties of enolase from carp muscles (Cyprinus carpio) after chemical modification of some amino-acid residues. 1986, Arch. Immunol. Ther.Exp. 34 (1): 93-99.
Pkt wewn.: 5.000.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2430546
 
D. Kwiatkowska, J. Szechiński.: The effect of adrenal steroids on human erythrocyte phosphofructokinase. 1986, Arch.Immunol.Ther.Exp. 34(4): 445-450.
Pkt wewn.: 5.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2948478
 
B. Baranowska, G. Terlecki, T. Baranowski.: The influence of inorganic phosphate and ATP on the kinetics of bovine heart muscle pyruvate kinase. Mol.Cell.Biochem. 1984, 64 (1): 45-50.
IF: 2.500.
Pkt wewn.: 11.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6493221
 
E. Prusak, I. Kustrzeba-Wójcicka, T. Wilusz, A. Szewczuk.: Effect of some chemical modifications of basic pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) on its reaction with specific antibody. 1984, Arch.Immunol.Ther.Exp. 32(1): 103-108.
IF: 0.092.
Pkt wewn.: 7.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6477063
 
J. Pietkiewicz, I. Kustrzeba-Wójcicka, E. Wolna.: Purification and properties of enolase from carp (Cyprinus carpio). Comparison with enolases from mammals' muscles and yeast. 1983 Comp.Biochem.Physiol.B  75 (4): 693-698.
IF: 0.891.
Pkt wewn.: 8.000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6352164
 
J. Zarzycki, K. Nowak, M. Cegielski.: Method of cryoultramicrotomy used to investigate the changes in the ultrastructure of mitochondria when acted on by selected damaging factors. 1981, Folia Histochem. Cytochem. 19(3): 96-97. Proceedings of the XVth Conference on Electron Microscopy. Rydzyna, 9th-11th October 1980.
IF: 0.351.
Pkt wewn.: 7.000.
 
H. Milnerowicz, E. Prusak, M. Siewiński, E. Ziomek, I. Kustrzeba-Wójcicka, A.Szewczuk.: Molecular forms of bovine gamma-glutamyltransferase and their enzyme immunoassay. 1981, Arch.Immunol.Ther.Exp. 29(5): 543-549.
IF: 0.250.
Pkt wewn.: 7.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6127063
 
A. Polanowski, T. Wilusz, B. Nienartowicz, E. Cieślar, A. Słomińska, K. Nowak.: Isolation and partial amino acid sequence of the trypsin inhibitor from the seeds of Cucurbita Maxima. 1980, Acta Biochim. Pol. 27(3-4): 371-382.
IF: 0.299.
Pkt wewn.: 7.000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6791422