Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej - pracownicy

P.O. Kierownika Katedry  
Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, prof.nadzwyczajny
tel.: 71 786 13 85, 71 784 13 95
e-mail: malgorzata.krzystek-korpacka@umed.wroc.pl
Sekretariat  
Katarzyna Nowosielska
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: katarzyna.nowosielska@umed.wroc.pl
 
Emerytowani Kierownicy Katedry  
prof. dr hab. T. Banaś
e-mail: teresa.banas@umed.wroc.pl
biografia
prof. dr hab. Janina Kwiatkowska-Korczak
tel.: 71 784 13 86
e-mail: 0412.jkk@gmail.com

Profesorowie i doktorzy habilitowani 

 
Dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
tel.: 71 784 13 72
e-mail: irena.kustrzeba-wojcicka@umed.wroc.pl
Prof. dr hab. Andrzej Gamian
tel. 71 784 13 70
e-mail: andrzej.gamian@umed.wroc.pl
biografia
Dr hab. Grzegorz Terlecki, prof. nadzw.
tel.: 71 784 13 81
e-mail: grzegorz.terlecki@umed.wroc.pl
Pracownia nr 5
 
Dr hab. Małgorzata Matusiewicz
tel.: 71 784 13 96
e-mail: malgorzata.matusiewicz@umed.wroc.pl 
Dr hab. Jadwiga Pietkiewicz
tel. 71 784 13 78
e-mail: jadwiga.pietkiewicz@umed.wroc.pl
Pracownia nr 3
 
Doktorzy  
Dr Iwona Bednarz-Misa
tel.: 71 784 13 77
e-mail: iwona.bednarz-misa@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2

 

Dr Izabela Berdowska
tel.: 71 784 13 92
e-mail: izabela.berdowska@umed.wroc.pl
Pracownia nr 1
Dr Mariusz Bromke
tel. 71 784 13 87
e-mail: mariusz.bromke@umed.wroc.pl
Pracownia nr 15
 
 
Dr Agnieszka Bronowicka-Szydełko
tel.: 71 784 13 79
e-mail: agnieszka.bronowicka-szydelko@umed.wroc.pl 
Pracownia nr 4

 

Dr Ireneusz Ceremuga
tel.: 71 784 13 77
e-mail: ireneusz.ceremuga@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2
Dr Paulina Fortuna
tel. 71 784 13 87
e-mail: paulina.fortuna@umed.wroc.pl
Pracownia nr 44
 
Dr Mariusz Fleszar
tel. 71 784 13 87
e-mail: mariusz.fleszar@umed.wroc.pl
Pracownia nr 44
 
 

Dr Emilia Królewicz
tel.: 71 784 13 80
e-mail: emilia.krolewicz@umed.wroc.pl
Pracownia nr 5

Dr Agnieszka Kubiak
tel. 71 784 13 87
e-mail: a.kubiak@umed.wroc.pl
Pracownia nr 15
 
Dr Aleksandra Kuzan
tel.: 71 784 13 79
e-mail: aleksandra.kuzan@umed.wroc.pl
Pracownia nr 4
   
Dr Magdalena Mierzchała-Pasierb
tel.: 71 784 13 77
e-mail: magdalena.mierzchala-pasierb@umed.wroc.pl
Pracownia nr 2
Dr Paweł Serek
tel.: 71 784 13 77
e-mail: pawel.serek@umed.wroc.pl 
Pracownia nr 2
 
Dr Ewa Seweryn
tel.: 71 784 13 76
e-mail: ewa.seweryn@umed.wroc.pl
Pracownia nr 1
Dr Kamilla Stach
tel.: 71 784 15 60
e-mail: kamilla.stach@umed.wroc.pl
Pracownia nr 21
Dr Izabela Szczuka
tel.: 71 784 13 87
e-mail: izabela.szczuka@umed.wroc.pl
Pracownia nr 15
Dr Jerzy Wiśniewski
71 784 13 87
e-mail: jerzy.wisniewski@umed.wroc.pl
Pracownia nr 15
 

Dr Bogdan Zieliński
tel.: 71 784 13 92
e-mail: bogdan.zielinski@umed.wroc.pl
Pracownia nr 43

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni  
mgr Elżbieta Czapińska
tel.: 71 784 13 80
e-mail: elzbieta.czapinska@umed.wroc.pl
Pracownia nr 5
 
mgr Regina Danielewicz
tel.: 71 784 13 78
e-mail: regina.danielewicz@umed.wroc.pl
Pracownia nr 3
mgr Ewa Terlecka
tel. 784 13 81
pokój 6
 
 
Asystenci   
mgr inż. Kinga Gostomska-Pampuch
tel. 71 784 13 79
Pracownia nr 4
kinga.gostomska-pampuch@umed.wroc.pl 
mgr Paweł Hodurek
tel. 71 784 13 87
pawel.hodurek@umed.wroc.pl
 
mgr Łukasz Lewandowski
pracownia nr 2 
tel. 71 784 13 77
lukasz.lewandowski@umed.wroc.pl 
mgr Anna Ziała
pracownia nr 5
tel. 71 784 13 80
anna.ziala@umed.wroc.pl
   
Pokój przygotowawczy
mgr Diana Indyk
tel. 71 784 13 74
mgr Paulina Szuba
tel. 71 784 13 74
 
Alicja Książczyk
tel.: 71 784 13 74
lek. med. Łukasz Kotyra
tel. 71 784 13 79
Pracownia nr 4
 
Pracownia hodowli komórkowej
tel.: 71 784 13 75
 
Biblioteka
tel.: 71 784 13 96
 
Szatnia przy sali wykładowej
tel.: 71 784 13 97
 
18.04.2018