Katedra Biofizyki

ul. T. Chałubińskiego 3a, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 15 51
faks: 71 784 13 99
e-mail: biofizyka@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
tel.: 71 784 15 50
e-mail: jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl
Strona domowa
www.biofiz.umed.wroc.pl
 

Zakład Biofizyki

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 14 01
faks: 71 784 00 88

Kierownik Zakładu
p.o. dr hab. Olga Wesołowska
tel.: 71 784 14 15
e-mail: olga.wesolowska@umed.wroc.pl
 

Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

ul. T. Chałubińskiego 3a, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 15 51
faks: 71 784 13 99

Kierownik Pracowni
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
tel.: 71 784 15 50
e-mail: jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl

10.02.2017