Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 12 (sekretariat), faks: 71 784 01 07
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umed.wroc.pl
 

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Andrzej Hendrich
tel.: 71 784 15 11
e-mail: andrzej.hendrich@umed.wroc.pl
 

WAŻNE INFORMACJE --- IMPORTANT INFORMATION

The 1st retake exam (Testportal) - Thursday 25.02.2021 at 6:00 pm
The 2nd retake exam (Testportal) - Thursday 4.03.2021 at 9:00 pm

Egzamin poprawkowy 1 (Testportal) - czwartek 25.02.2021 o godz. 18:00
Egzamin poprawkowy 2 (Testportal) - czwartek 4.03.2021 o godz. 21:00