Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 12, faks: 71 784 01 07
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Hendrich
tel.: 71 784 15 11
e-mail: andrzej.hendrich@umed.wroc.pl