Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 12 (sekretariat), faks: 71 784 01 07
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umed.wroc.pl
 

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Andrzej Hendrich
tel.: 71 784 15 11
e-mail: andrzej.hendrich@umed.wroc.pl
 

 

WAŻNE INFORMACJE --- IMPORTANT INFORMATION

Dear 2nd-year Medicine Students! Because of the epidemiological situation, the start of the optional classes "MOLECULAR BASIS OF PARASITIC DIAGNOSTICS" has been postponed to a later date, which we initially set for 20.04.2020. - more details about the course ⇒ section: dydaktyka ⇒ tab: fakultety

Drodzy Studenci II roku kier. Lekarskiego! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną rozpoczęcie zajęć fakultatywnych "MOLEKULARNE PODSTAWY DIAGNOSTYKI PARAZYTOLOGICZNEJ" odbędzie się w późniejszym terminie, który wstępnie ustalamy na 21.04.2020 - gr.1 i 23.04.2020 - gr. 2 - więcej szczegółów dotyczących przedmiotu - sekcja: dydaktyka - zakładka: fakultety