Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 12 (sekretariat), faks: 71 784 01 07
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umed.wroc.pl
 

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Andrzej Hendrich
tel.: 71 784 15 11
e-mail: andrzej.hendrich@umed.wroc.pl
 

WAŻNE INFORMACJE --- IMPORTANT INFORMATION

Summarizing colloquium 2 admitting to the 2nd term of the exam will take place on Friday 03.07.2020 at 11:00.

Biology exam - 1st term - will take place on Thursday 02.07.2020 at 11:00.

Egzamin z "Diagnostyki parazytologicznej" - I termin  odbędzie się w poniedziałek 29.06.2020 o godz. 11:00

Kolokwium dopuszczające do I terminu egzaminu (dla studentów, którzy nie zaliczyli porawki przynajmniej jednego kolokwium cząstkowego) odbędzie się w środę 17.06.2020
- Diagnostyka parazytologiczna - godz. 20:00

Summarizing colloquium 1 admitting to the 1st term of the exam (for students who failed the re-take of at least one partial test during the semester) will take place on Wednesday 17.06.2020
- Molecular Biology - GENETICS at 17:00
- Molecular Biology - PARASITOLOGY at 18:00