Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 12 (sekretariat), faks: 71 784 01 07
e-mail: malgorzata.pekalska-cisek@umed.wroc.pl
 

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Andrzej Hendrich
tel.: 71 784 15 11
e-mail: andrzej.hendrich@umed.wroc.pl
 

WAŻNE INFORMACJE --- IMPORTANT INFORMATION

The summarizing 1 (commission 1) test will be held via Testportal on Friday 5.02.2021
- parasitology - at 7:30 am
- genetics - at 6:30 pm
The summarizing 2 (commission 2) test will be held via Testportal on Wednesday 17.02.2021
- parasitology - at 7:30 am
- genetics - at 9:30 am

BIOLOGY exam - 1st term - will be held via Testportal
- for English Division Dentistry students - on Tuesday 9.02.2021 at 10:00 am
- for English Division Medicine students - on Tuesday 16.02.2021 at 10:00 am

The 1st retake exam (Testportal) - Thursday 25.02.2021 at 9:00 am
The 2nd retake exam (Testportal) - Thursday 4.03.2021 at 9:00 am

Kolokwium dopuszczające 1 odbędzie się za pośrednictwem Testportalu w piątek  5.02.2021 o godzinie uzgodnionej z nauczycielem prowadzącym grupę. 
Kolokwium dopuszczające 2 odbędzie się za pośrednictwem Testportalu w piątek  17.02.2021 o godzinie uzgodnionej z nauczycielem prowadzącym grupę. 

Egzamin z Biologii - 1 termin - odbędzie się za pośrednictwem Testportalu
- dla studentów kier. Lekarsko-Stomatologicznego (studia polskojęzyczne) - w środę 10.02.2021 o godz. 10:00
- dla studentów kier. Lekarskiego (studia polskojęzyczne) - we wtorek 16.02.2021 o godz. 10:00

Egzamin poprawkowy 1 (Testportal) - czwartek 25.02.2021 o godz. 9:00
Egzamin poprawkowy 2 (Testportal) - czwartek 4.03.2021 o godz. 9:00