Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej - Nauka

Główne kierunki badawcze

  1. Opracowanie systemu śródoperacyjnej nawigacji komputerowej w leczeniu nowotworów wątroby i usuwaniu przerzutów nowotworowych.
  2. Ocena odległych wyników radiotermoablacji zmian przerzutowych wątroby.
  3. Agresywne skojarzone leczenie zmian nowotworowych jamy brzusznej.
  4. Zastosowanie płytkowych czynników wzrostu w leczeniu przetok okołoodbytnichych.
12.12.2018