Katedra Chirurgii Urazowej
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry
dr hab. n. med. Paweł Reichert, prof. UMW
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umed.wroc.pl
 
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 7 1734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umed.wroc.pl
 
Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Paweł Reichert, prof. UMW
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umed.wroc.pl