Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław
tel.: 71 784 25 21
faks: 71 327 09 54
e-mail: wl-20@umed.wroc.pl

Sekretariat
Krystyna Maj
e-mail: kmaj@usk.wroc.pl
mgr Anna Palenica
e-mail: anna.palenica@umed.wroc.pl

Kierownik Katedry i Kliniki
dr hab. Wojciech Barg
tel.: 71 784 25 20
e-mail: wojciech.barg@umed.wroc.pl

Struktura jednostki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
1) Pracownia Biochemiczno-Immunologiczna
2) Pracownia Badań Czynnościowych Płuc
 

28.02.2019