Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 736 40 00, faks: 71 736 40 09
 
Kierownik Katedry
prof. dr hab. Grzegorz Mazur
e-mail: grzegorz.mazur@umed.wroc.pl

» Rys historyczny
 

Oddziały

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Onkologii Klinicznej
Lokalizacja: ul.Borowska 213, Budynek A, V piętro
Kontakt
Sekretariat
Sekretariat - FAX
(71) 736-4000
(71) 736-4009
 
Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)  (71) 736-4080
Lekarz Dyżurny (71) 736-4090
 

Usługi medyczne

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

 • Całodobowe ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • Całodobowa analiza zapisu ekg (Holter ekg)
 • Kompleksowa diagnostyka wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego (badania hormonalne, testy czynnościowe, diagnostyka obrazowa)
 • Echokardiografia, kompleksowa diagnostyka ultrasonograficzna
 • Badanie przepływów naczyniowych metodą dopplerowską
 • Diagnostyka wybranych chorób metabolicznych:
  • porfirie
  • hemochromatoza
 • Badania czynnościowe układu oddechowego
 • Polisomnografia, Laboratorium snu
 • Ocena zawodowego narażenia na ołów, diagnostyka zatruć metalami ciężkimi
 • Diagnostyka i leczenie chorób zawodowych
 • Diagnostyka i kompleksowe leczenie obrzęków limfatycznych
   
25.05.2017