Egzamin testowy z pediatrii dla VI roku

Egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku, odbędzie się 26 maja 2020r. (wtorek) w godz. 09:30 – 11:00 online (patrz regulamin). W dniu 21.05.2020r. o godz. 9.00 odbędzie się egzamin próbny dla studentów WL.

EGZAMIN TESTOWY Z PEDIATRII
DLA STUDENTÓW VI ROKU
WYDZIAŁU LEKARSKIEG
O

Uprzejmie informujemy, po uzgodnieniach dokonanych z: Dziekanem Wydziału Lekarskiego, władzami rektorskimi, na zebraniach dydaktycznych z kierownikami katedr oraz po wcześniejszych ustaleniach z przedstawicielami studentów, że egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, odbędzie się w dniu 26 maja 2020r. (wtorek) w godz. 09:30 – 11:00 online (patrz regulamin). W dniu 21.05.2020r. o godz. 9.00 odbędzie się egzamin próbny dla studentów WL.

Egzamin testowy z pediatrii w roku akademickim 2019/20 jest obowiązkowy (podobnie jak w latach poprzednich). Ostateczna ocena z pediatrii będzie średnią arytmetyczną wyniku egzaminu testowego oraz wyniku egzaminu ustnego przeprowadzonego u wylosowanego Egzaminatora. Ocena niedostateczna uzyskana na egzaminie testowym będzie skutkowała nie zdanym egzaminem w I terminie.

POBIERZ ZAGADNIENIA

Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie testowym skutkuje oceną niedostateczną z egzaminu testowego. Wyniki egzaminu testowego dostępne będą przy wejściu do II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia od dnia 27 maja 2020r.

p.o. Kierownik II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr n. med. Andrzej Stawarski