Immatrykulacja nowo przyjętych studentów

Spotkanie podzielona na dwie tury i za każdym razem sala pękała w szwach. Wydział Lekarski immatrykulował nowo przyjętych studentów. Do grona społeczności akademickiej włączyli ich Dziekan prof. Małgorzata Sobieszczańska i Prorektor ds. Dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel.

Galeria zdjęć