Informacja dla studentów Wydziału Lekarskiego

Uprzejmie informuję o możliwości otrzymania pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Gorlickiego (woj. małopolskie).

 
Szczegółowe informacje o naborze wniosków umieszczone są na stronie internetowej http://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/studiujesz-medycyne-zloz-wniosek-o-stypendium.html, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
 
Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska