Kandydaci na interdyscyplinarne studia doktoranckie wyłonieni

ProHUM to program polegający na utworzeniu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich organizowanych wspólnie przez dwie uczelnie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

11 kandydatów (5 z naszej uczelni, 6 z UPWr) zostało wyłonionych spośród osób zrekrutowanych do szkół doktorskich obu uczelni.  - To potrzebne i cenne poszerzenie naszej oferty - mówi prorektor ds. dydaktyki UMW. Prof Piotr Dzięgiel wyjaśnia, że nowo przyjęci doktornaci będą mieli promotorów z obu uczelni; będą też poszerzać wiedzę zarówno w zakresie medycyny weterynaryjnej, jak i tej realizowanej na naszym Wydziale Lekarskim.

W ramach projektu doktoranci otrzymają dodatkowe finansowanie, m.in.:

  •     stypendia motywujące,
  •     zakup odczynników i materiałów zużywalnych do prowadzenia nowych zajęć i realizacji pracy doktorskiej,
  •     staże zagraniczne w renomowanych jednostkach badawczych,
  •     udział w konferencjach międzynarodowych.

Program „ProHum – Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka” realizowany jest dzięki Funduszom Europejskim. Całkowita wartość projektu wynosi blisko półtora miliona złotych.

Logotypy PROHUM