Nasi studenci ze Stypendiami Ministra

Wśród studentów wyróżnionych stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 znaleźli się: Karolina Kolasińska, Stanisław Kwiatkowski, Dawid Przystupski. Wszyscy troje są studentami Wydziału Lekarskiego.

Karolina Kolasińska
Jest studentką 6. roku kierunku lekarskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół chorób przewodu pokarmowego, rozwija je pod kierunkiem dr n. med. Ewy Waszczuk. Efektem tej współpracy jest kilka publikacji naukowych. Studia realizuje w ramach Indywidualnego Toku Studiów, również pod opieką dr Ewy Waszczuk. Jest przewodniczącą SKN Nefrologii Pediatrycznej, które działa pod kierownictwem dr hab. n. med. Kingi Musiał. Jest również członkiem SKN Pediatrii i Chorób Infekcyjnych (opiekun dr hab. Leszek Szenborn, prof. nadzw.), a także SKN Chirurgii Dzieci (opiekun prof. dr hab. Maciej Bagłaj). Jest kilkukrotną laureatką studenckich konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych.

Stanisław Kwiatkowski
W swojej pracy naukowej koncentruje się na nowoczesnych metodach terapii nowotworów. Jest współautorem kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny onkologii, kierownikiem projektu badawczego dotyczącego elektrochemioterapii czerniaka złośliwego z użyciem substancji pochodzenia naturalnego, jak również uczestnikiem kilku innych projektów badawczych realizowanych w Zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Ponadto współpracuje z Katedrą Gastroenterologii i Hepatologii oraz Katedrą Patomorfologii, gdzie pełni funkcję przewodniczącego SKN Terapii Fotodynamicznej.

Stanisław Kwiatkowski, podobnie jak Dawid Przystupski, uczestniczy w projekcie "Badania nad ochroną materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych" finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu "Najlepsi z Najlepszych! 3.0". W projekcie uczestniczą studenci trzech wrocławskich uczelni zrzeszeni w grupie badawczej ARES (Astrobiology and Radiation Experiments in Stratosphere) działającej przy Studenckim Kole Naukowym "Biologii Komórki Nowotworowej", którego opiekunami są dr hab. Jolanta Saczko prof. nadzw. oraz dr hab. inż. Julita Kulbacka.

Dawid Przystupski
Jest studentem 5. roku kierunku lekarskiego. Jego zainteresowania są szerokie, lecz wszystkie oscylują wokół komórek nowotworowych. Od dwóch lat związany z SKN „Biologii Komórki Nowotworowej”, którego jest przewodniczącym. Jest współautorem kilkunastu artykułów, zarówno o charakterze badawczym jak i przeglądowym, oraz autorem licznych i nagradzanych wystąpień na konferencjach. W laboratorium zajmuje się terapią fotodynamiczną, elektrochemioterapią i sonoporacją komórek, których wspólnym celem jest zwiększenie efektu terapeutycznego stosowanych leków. Dodatkowo, jako pierwszy w Polsce, zaczął się zajmować biologią komórek nowotworowych w warunkach subkosmicznych, dotyczących m.in. ekspozycji na niebezpieczne promieniowanie i parametry środowiskowe a także w warunkach zmienionej grawitacji.

Jest koordynatorem grupy badawczej ARES oraz liderem projektu HyperCells realizowano we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Jego projekty badawcze doceniane są zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i międzynarodowym.