Nasze diamenty z grantami

Klaudia Bardowska i Dawid Przystupski odebrali w Warszawie "Diamentowe granty". Laureaci konkursu Mninisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zgłoszonych projektów otrzymali po 220 tys. zł.

Dawid Przystupski będzie realizował projekt badawczy pt. „Sonoporacja jako nowoczesna metoda modulacji błon komórek nowotworowych przewodu pokarmowego w terapii przeciwnowotworowej” w Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej na Wydziale Farmaceutycznym pod opieką dr hab. Julity Kulbackiej.
Dawid Przystupski Diamentowy Grant
Klaudia Bardowska będzie realizowała projekt badawczy pt. „Biomarkery nawrotu i progresji w rakach pęcherza moczowego nienaciekających mięśniówki - związek z reakcją zapalną i aktywacją układu plazminogenu” w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej na Wydziale Lekarskim pod opieką dr hab. Doroty Kamińskiej.
Więcej o badania przeczytać można w Gazecie Uczelnianej.

W tegorocznej edycji „Diamentowego Grantu” wyłoniono 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 punktów. W przygotowanie wniosków laureatów aktywnie zaangażowania była dr Katarzyna Skowrońska-Dzierzba z Centrum Wspierania Nauki.