Nasze studentki odbyły staż naukowy w Mayo Clinic

Studentki kierunku lekarskiego Karolina Sutkowska i Kaja Bator dzięki wsparciu uczelni miały okazję wyjechać na wakacyjny staż naukowy w Mayo Clinic w Rochester w Stanach Zjednoczonych. W prestiżowej klinice spędziły 6 tygodni. 

Sześć tygodni praktyk nasze studentki spędziły w Centrum Poradnictwa Sercowo-Naczyniowego, gdzie koncentrowały się na analizie schorzeń takich jak FMD, czy dysplazja włóknisto-mięśniowa oraz SAM - segmental arterial mediolysis.

Mayo Clinic 1

Początkowo do ich zadań należało uaktualnienie zebranych dotąd baz danych o nowe konsultacje pacjentów. Kolejnym krokiem było zapoznanie się z historią choroby pacjentów potencjalnie spełniających kryteria badawcze, czyli z podejrzeniem FMD/SAM oraz podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu ich do badania. To zadanie wymagało nauczenia się podstaw oceny naczyń tętniczych i ich możliwych patologii w tomografii komputerowej, ponieważ występowanie w nich charakterystycznych zmian było głównym kryterium występowania wspomnianych jednostek chorobowych u pacjentów. W czasie przeglądania historii pacjentów szczególne zainteresowanie studentek przykuło to, w jaki sposób powstałe w wyniku FMD bądź SAM rozwarstwienia się zmieniają na przestrzeni miesięcy bądź lat. W tym celu zaprojektowały i utworzyły w systemie nowy formularz, który miał pozwolić odpowiedzieć na wspomniane pytania i pomóc przeanalizować historię i przebieg arteriopatii powstających w SAM i FMD. Ich pracę naukową uzupełniał udział w wykładach wybitnych specjalistów i poznawanie zasad funkcjonowania amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej.

Mayo Clinic 2

Wiedza zdobyta podczas praktyk pozwoliła na powstanie prac „Rozwarstwienie naczyń w przebiegu SAM - Segmental Arterial Mediolysis" oraz „Dysplazja włóknisto-mięśniowa przyczyną nadciśnienia u młodych kobiet", które Karolina Sutkowska i Kaja Bator wygłosiły na III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Problemy medyczne z praktyk wakacyjnych", zdobywając pierwsze miejsca na swoich sesjach.

Mayo Clinic 3

Szczególne podziękowania za pomoc i okazane wsparcie w realizacji tego wyjazdu naukowego studentki kierują w stronę opiekunów kół naukowych - dr n. med. Małgorzaty Mulak z SKN przy Katedrze i Klinice Okulistyki oraz  dr hab. n. med. Krzysztofa Kaliszewskiego z SKN przy I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej.