NCN dofinansuje nasze badania

Prawie 400 milionów złotych rozdysponowało Narodowe Centrum Nauki w ramach rozstrzygnięcia kolejnych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. W gronie wyróżnionych nie zabrakło osób z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Warto podkreślić, że konkurencja była spora. W rozstrzygniętych właśnie konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć.

OPUS NCN

OPUS to konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej.

Laureatem z naszej uczelni został prof. Wojciech Kosmala z Katedry i Kliniki Kardiologii. Otrzymał on ponad 400 tys. złotych na realizację projektu: "Nadciśnieniowa odpowiedź na umiarkowane obciążenie wysiłkiem fizycznym a wzrost ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych i obniżenia tolerancji wysiłku".

W konkursie PRELUDIUM o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach PRELUDIUM mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata.

PRELUDIUM NCN

Z naszej uczelni dofinansowanie otrzymali:

lek. Artur Andrzej Nahorecki z Zakładu Angiologii (WNoZ) na realizację projektu: "Zespół bezdechu śródsennego u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej- wpływ na stabilność blaszki miażdżycowej".
 
lek. Aneta Popiel z Zakładu Histologii i Embriologii (WL) na realizację projektu: "Rola ekspresji testyny w przedinwazyjnym oraz inwazyjnym raku szyjki macicy".