RID - dodatkowe środki do wykorzystania

Pracownicy, studenci i doktoranci naszej uczelni mają możliwość skorzystać ze środków finansowych dostępnych w projekcie "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu".

Projekt realizowany jest w ramach programu RID MNiSW.  Dofinansowanie może być przeznaczone na następujące działania:

  • zatrudnianie wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów dziedzinowych do wyznaczania strategicznych kierunków naukowych i obszarów badawczych, do wsparcia w przygotowaniu wniosków o finansowanie projektów lub do wsparcia w komercjalizacji wyników badań
  • udział w spotkaniach krajowych i zagranicznych w celu zainicjowania nowych projektów naukowych lub komercjalizacji wyników badań
  • zatrudnienie specjalistycznych podmiotów zewnętrznych do opracowania wniosków o dofinansowanie projektów, w tym projektów realizowanych w krajowych i międzynarodowych konsorcjach (kontakty z podmiotami pomaga nawiązać Centrum Wspierania Nauki)
  • profesjonalne tłumaczenia oraz korekty językowe dokumentacji opracowywanej w celu zainicjowania nowych projektów (w tym przygotowania wniosku o dofinansowanie) lub komercjalizacji wyników badań
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry naukowej i administracyjnej Uczelni w zakresie inicjowania nowych projektów naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych oraz komercjalizacji wyników badań
  • finansowanie kosztów publikacji studentów i doktorantów Uczelni - publikacji afiliowanych do Uczelni i posiadających Impact Factor

Wnioski o przyznanie środków pomaga wypełniać Centrum Wspierania Nauki, które udziela wszelkich informacji tel. 71 784 16 99, Renata Sierżant, e-mail: renata.sierzant@umed.wroc.pl.