Sukces lidera SKN „Lekarze przeciw wojnie nuklearnej”

Dominik Stosik, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego „Lekarze przeciw wojnie nuklearnej”, został członkiem dwuosobowego zarządu studenckich organizacji „International Physicians Preventing Nuclear War”.

Na reprezentanta europejskich studentów został wybrany 27. maja tego roku podczas kongresu organizacji IPPNW w Prisztinie w Kosowie. Dominik Stosik jest studentem III roku Wydziału Lekarskiego. SKN „Lekarze przeciw wojnie nuklearnej” działa przy Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich, opiekunem koła jest dr hab. Jarosław Barański.