Szkolenie z zakresu BHP i P.Poż. dla nowo przyjętych Studentów Wydziału Lekarskiego

Każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu, a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP i P.Poż. w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy wyb. Pasteura 1 pokój nr  2, w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00. Od 4 września 2017 roku do 31 października 2017 roku.
 

mapa