Katedra Fizjologii i Patofizjologii

p.o. Kierownika Katedry
prof. dr. hab. Beata Ponikowska

Struktura jednostki

  • Zakład Fizjologii (Department of Physiology)
  • Zakład Patofizjologii ( Department of Pathophysiology)

Zakład Fizjologii


ul. T. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 91, 71 784 14 22
faks: 71 784 00 92
e-mail: wl-42.1@umed.wroc.pl

p.o. Kierownik Katedry
prof. dr hab. Beata Ponikowska
tel.: 71 784 14 22
e-mail: beata.ponikowska@umed.wroc.pl


Zakład Patofizjologii


ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 60, 71 784 12 45, 71 784 12 47
tel./faks.: 71 784 00 61