Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - pracownicy

Sekretariat
Joanna Modrzejewska (USK)
kgs@usk.wroc.pl
tel. 71 733 21 20

Beata Pompa (UMW)
gastro@gastro.umed.wroc.pl
tel.: 71 733 21 20

Profesor
dr hab. Agata Mulak, prof. nadzw.
agata.mulak@umed.wroc.pl
tel.: 71 733 21 50

Adiunkci
dr n. med. Radosław Kempiński
radoslaw.kempinski@umed.wroc.pl
tel.: 71 733 21 31

dr n. med. Ewa Waszczuk
tel.: 71 733 21 44

Adiunkt w grupie dydaktycznej
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
dorota.wasko-czopnik@umed.wroc.pl
tel.: 71 733 21 30

Asystenci
lek. med. Iga Gromny
tel.: 71 733-21-60

lek. med. Magdalena Panek-Jeziorna
magdalena.panek-jeziorna@umed.wroc.pl
tel. 71 733-21-60

dr n. med.  Adam Smereka
adam.smereka@umed.wroc.pl
tel.: 71 733 21 44

lek. med. Izabela Smoła
izabela.smola@umed.wroc.pl
tel. 71 733-21-60

dr n. med. Anna Zubkiewicz-Zarębska
anna.zubkiewicz-zarebska@umed.wroc.pl
tel. 71 733-21-36

dr n. med. Monika Kukulska
monika.kukulska@umed.wroc.pl
tel 71 733 21 60

lek. med. Wojciech Pisarek
tel. 71 733 21 36

Lekarze kliniczni (USK)
dr n. med. Abdulhabib Annabhani
tel. 71 733 21 31

dr n. med. Małgorzata Ochrem
tel. 71 733 21 36

dr med. Małgorzata Reszczyńska
tel. 71 733 21 36

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr Maria Jasińska
maria.jasinska@umed.wroc.pl
tel.: 71 733 17 93

dr Beata Marczak-Karpina
beata.marczak-karpina@umed.wroc.pl
tel.: 71 733 17 93

Rezydenci

lek. med. Damian Arabasz
tel. 71 733-21-60

lek. med. Katarzyna Komorowska
tel. 71 733-21-60

lek. med. Maciej Pleskacz
tel. 71 733-21-60

lek. med.  Radosław Konieczny
tel. 71 733-21-60

lek. med. Dominika Wietrzykowska
tel. 71 733-21-60

Studia doktoranckie

lek. med. Martek Frączkowski
martek.fraczkowski@student.umed.wroc.pl
tel.: 71 733 21 60

lek. med. Karol Kowalski
karol.kowalski@student.umed.wroc.pl
tel. 71 733 21 60

lek. med. Paweł Kuźnicki
pawel.kuznicki@student.umed.wroc.pl
tel.: 71 733 21 60

lek. med. Wojciech Pisarek
gastro@gastro.umed.wroc.pl
71 733-21-60

lek. med. Joanna Sarbinowska
sarbinowska.joanna@gmail.com
tel. 71 733 21 30

lek. med. Dominika Ślósarz
gastro@gastro.umed.wroc.pl
tel. 71-733-21-20

31.10.2019