Katedra i Zakład Genetyki

ul. K. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 12 56, faks: 71 784 00 63
e-mail: katarzyna.konecka@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek
tel.: 71 784 12 55
e-mail: maria.sasiadek@umed.wroc.pl

Struktura jednostki
Katedra i Zakład Genetyki
1) Laboratorium Badań Cytogenetycznych
2) Laboratorium Badań Molekularnych
3) Genetyczne Laboratorium Badawcze

28.02.2019