Klinika Geriatrii - dydaktyka

W Katedrze i Klinice Geriatrii realizowany jest przedmiot Geriatria dla studentów V roku kierunku lekarskiego, polskojęzycznych i anglojęzycznych,  w wymiarze rocznym 40 godzin (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń klinicznych).

 

 

 
Studenckie Koła Naukowe działające przy Katedrze i Klinice Geriatrii:

  1. SKN Geriatrii i Gerontologii
opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska,
przewodniczący: Krzysztof Pachołek
 
  1. SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób
opiekun naukowy: dr nauk med. Iwona Pirogowicz
przewodniczący: Maciej Ornat
Koło zajęło 1-sze miejsce na Uczelni za działalność w roku 2016