Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 76, faks: 71 327 09 63
e-mail: WK-14@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Tomasz Wróbel
tel.: 71 784 25 76
e-mail: tomasz.wrobel@umed.wroc.pl

 
Konferencja 12.10.2019 - Dzień Zakrzepicy
 

10.10.2018