Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka

ul. T. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 

Zakład Anatomii Prawidłowej

ul. T. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław
tel./faks: 71 784 00 79, tel.: 71 784 13 31
e-mail: agnieszka.perlicka-lukaszun@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika Zakładu
dr Zygmunt Domagała
tel.: 71 784 13 31, tel./faks: 71 784 00 79
e-mail: zygmunt.domagala@umed.wroc.pl
 
Strona domowa
strona: www.anpraw.umed.wroc.pl
 
 

Zakład Histologii i Embriologii

ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 13 54(55), 71 784 00 81, fax 71 784 00 82
e-mail: an.kowalczyk@umed.wroc.pl
 
Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
tel. przez sekretariat 71 784 13 54
e-mail: piotr.dziegiel@umed.wroc.pl
 
Strona domowa
www.histoemb.umed.wroc.pl
 

28.01.2019