Zakład Histologii i Embriologii - pracownicy

KIEROWNIK KATEDRY MORFOLOGII I EMBRIOLOGII CZŁOWIEKA
KEROWNIK ZAKŁADU HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel - piotr.dziegiel@umed.wroc.pl, tel. przez sekretariat 071 784 13 54
 
SEKRETARIAT
Anna Kowalczyk - mgr - an.kowalczyk@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 54(55), 71 784 00 81, fax 71/784 00 82
 
PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI
STANOWISKO PROFESORA

Maciej Zabel - prof. dr hab. - maciej.zabel@umed.wroc.pl, 071 784 13 56
Marzenna Podhorska-Okołów - prof. dr hab. - marzenna.podhorska-okolow@umed.wroc.pl, tel. 071 784 16 70
Paweł Surowiak - prof. dr hab. - pawel.surowiak@interia.pl, tel. 071 784 16 81

STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO 
Vladimir Bobek - Prof. dr hab.
 

ADIUNKCI
Marek Cegielski - dr hab. - marek.cegielski@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 58
Urszula Ciesielska - dr - urszula.ciesielska@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 68
Agnieszka Gomułkiewicz - dr - agnieszka.gomulkiewicz@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 69
Karolina Jabłońska - dr - karolina.jablonska@umed.wroc.pl, tel. 071 784 16 80
Christopher Kobierzycki - dr - christopher.kobierzycki@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 59
Katarzyna Nowińska - dr - katarzyna.nowinska@umed.wroc.pl, tel. 071 784 16 80

ADIUNKCI  DS. DYDAKTYKI
Sylwia Borska - dr - sylwia.borska@umed.wroc.pl, tel. 071 784 16 83
Małgorzata Drąg-Zalesińska - dr - malgorzata.drag-zalesinska@umed.wroc.pl, tel. 071 784 16 83

ASYSTENCI
Jędrzej Grzegrzółka - lek. - jedrzej.grzegrzolka@gmail.com, tel. 071 784 13 59
Katarzyna Haczkiewicz - dr - katarzyna.haczkiewicz@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 57
Alicja Kmiecik - dr - alicja.kmiecik@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 65
Mateusz Olbromski - dr - mateusz.olbromski@umed.wroc.pl - tel. 071 784 15 49
Aleksandra Piotrowska - dr - aleksandra.piotrowska@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 69
Katarzyna Ratajczak-Wielgomas - dr- katarzyna.ratajczak-wielgomas@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 65

STARSI WYKŁADOWCY
Ewa Jagoda - dr - ewa.jagoda@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 66
Teresa Wysocka - dr - teresa.wysocka@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 66
 
STUDIA DOKTORANCKIE
Adrian Czekaj - lek. - czekaj.adrian@gmail.com, tel. 071 784 16 82 
Jędrzej Grzegrzółka - lek. - jedrzej.grzegrzolka@gmail.com, tel. 071 784 13 59
Michał Kulus - mgr - mkulus@gmail.com, tel. 071 784 16 82
Krzysztof Kurnol - lek. - krzysztof_kurnol@op.pl, tel. 071 784 16 82
Katarzyna Mieszała - mgr - katarzynamieszala@wp.pl - tel. 071 784 13 67
Aleksandra Nowak - mgr - alexandra.m.nowak@gmail.com, tel. 71 784 13 65
Aleksandra Partyńska - mgr - ola.partynska@onet.pl, tel. 071 784 16 80
Paweł Piotrów - lek. - pawelpiotrow@gmail.com, tel. 071 784 16 82
Aneta Popiel - lek - aneta.popiel@live.com, tel. 071 784 13 68
Ewa Kątnik - mgr - ewa.sadowska@interia.pl, tel. 071 784 16 80
Łukasz Zadka - lek. - ceadr7@gmail.com - tel. 071 784 16 82
 
PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
Magdalena Baran-Pelc - mgr - mbaranpelc@gmail.com, tel. 071 784 16 84
Agnieszka Barańska - mgr - tel. 071 784 13 62
Łucja Cwynar-Zając - mgr - lucja.cwynar-zajac@umed.wroc.pl, tel. 071 784 13 67 (studia doktoranckie)
Natalia Glatzel-Plucińska - mgr - n.m.glatzel@gmail.com, tel. 071 784 15 49 (studia doktoranckie)
Elżbieta Połejko - tel. 071 784 13 62
Bożena Przygodzka - mgr - tel. 071 784 13 62
Agnieszka Rusak - mgr - rusakagn@gmail.com, tel. 071 784 13 67 (studia doktoranckie)
Alicja Żochowska - mgr - alicja.zochowska@umed.wroc.pl, tel. 071 784 16 84
 
PRACOWNIE

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
Kierownik

Prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, tel. 071 784 16 70
bezpośredni tel. do pracowni 071 784 16 84
 
Pracownia Hodowli Komórkowej I (parter)
Kierownik

mgr Łucja Cwynar-Zając, tel. 071 784 13 67, 
bezpośredni tel. do pracowni: 071 784 13 61
 
Pracownia Hodowli Komórkowej II (piętro 2.)
Kierownik

dr Sylwia Borska, tel. 071 784 16 83
bezpośredni tel. do pracowni - brak
 
Pracownia Histologii
Kierownik

mgr Bożena Przygodzka
bezpośredni tel. do pracowni: 071 784 13 62
 
Pracownia Immunohistochemii
Kierownik

dr Aleksandra Piotrowska, tel.: 071 784 13 69
bezpośredni tel. do pracowni 071 784 13 63
 
Pracownia Macierzy Tkankowych
Kierownik 

dr Aleksandra Piotrowska, tel.: 071 784 13 69
bezpośredni tel. do pracowni - brak

Pracownia Biologii Molekularnej
Kierownik

dr Agnieszka Gomułkiewicz, tel.: 071 784 13 69
bezpośredni tel. do pracowni - brak

Pracownia Biologii Molekularnej II
Kierownik

mgr Mateusz Olbromski, tel.: 071 784 15 49
bezpośredni tel. do pracowni - 071 784 15 49

Pracownia Mikroskopowa
Kierownik

mgr Natalia Glatzel-Plucińska, tel. 071 784 15 49
bezpośredni tel. do pracowni - 071 784 16 72

28.01.2019