I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław
tel.: 71 784 21 62, faks: 71 327 09 29

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Paweł Domosławski
tel.: 71 784 22 23
e-mail: pawel.domoslawski@umed.wroc.pl

28.11.2016