I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa - pracownicy

Sekretariat
mgr inż. Ewa Karanter
tel.: 71 784 23 47
e-mail: ewa.karanter@umed.wroc.pl

Profesorowie
prof dr hab n. med. Lidia Hirnle
prof. dr hab. Andrzej Karmowski – prof. emerytowany

Adiunkci
dr Marek Murawski – adiunkt dydaktyczny
e-mail: marek.murawski@umed.wroc.pl

dr Jan Korzeniewski
dr Radosław Blok
dr Rafał Sozański
dr hab. Paweł Sedlaczek

Starsi wykładowcy
dr Małgorzata Czyżewskadr
dr Bogusław Pałczyński

Asystenci
lek. Katarzyna Depczyńska
lek. Aleksandra Kalota
lek. Aleksandra Kulczycka - zwolnienie lekarskie
lek. Małgorzata Kowalska
lek. Aneta Myszczyszyn
dr Grzegorz Myszczyszyn
lek. Magdalena Liszewska-Kapłon
lek. Karolina Karolina Panek-Laszczyńska
lek. Maciej Pakuła
lek. Renata Pilarczyk
lek. Ewa Zielińska
dr n med Anna Seredyn-Pieniądz
lek. Joanna Banyś
lek. Mateusz Strózik

Doktoranci
lek. Justyna Kowalik-Suliga
lek. Magdalena Makowska-Donajska
lek. Aneta Myszczyszyn
Lek Ewa Zielińska
Lek. Renata Pilarczyk
Lek. Adam Jagodziński 

04.01.2019