I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa - pracownicy

Sekretariat
mgr inż. Ewa Karanter
tel.: 71 784 23 47
e-mail: ewa.karanter@umed.wroc.pl

Profesorowie
prof dr hab n. med. Lidia Hirnle
prof. dr hab. Andrzej Karmowski – prof. emerytowany

Adiunkci
dr Radosław Blok – adiunkt dydaktyczny od 1.10.2020
e-mail: radoslaw.blok@umed.wroc.pl

dr Jan Korzeniewski
dr hab. Marek Murawski
e-mail: marek.murawski@umed.wroc.pl
dr Rafał Sozański
dr hab. Paweł Sedlaczek

Starsi wykładowcy
dr n med. Małgorzata Czyżewska
dr Bogusław Pałczyński

Asystenci
lek. Katarzyna Depczyńska
lek. Aleksandra Kalota
lek. Aleksandra Kulczycka
lek. Małgorzata Kowalska
lek. Aneta Myszczyszyn
dr Grzegorz Myszczyszyn
lek. Karolina Karolina Panek-Laszczyńska
lek. Maciej Pakuła
lek. Renata Pilarczyk
lek. Ewa Zielińska
dr n med Anna Seredyn-Pieniądz
lek. Joanna Banyś
lek. Mateusz Strózik

Doktoranci
lek. Justyna Kowalik-Suliga
lek. Magdalena Makowska-Donajska
lek. Aneta Myszczyszyn
Lek Ewa Zielińska
Lek. Renata Pilarczyk
Lek. Adam Jagodziński

25.08.2020