I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii

Sekretariat

Mgr Karolina Wójcik
tel.: 71 770 30 91
e-mail: karolina.wojcik@umed.wroc.pl

Adiunkt dydaktyczny WL

Dr n. med. Ewa Willak-Janc
tel.: 71 770 30 95

Adiunkt dydaktyczny ED

Dr hab. n. med. Barbara Sozańska
tel.: 71 770 31 43

Adiunkci:

Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej

Dr n. med. Wanda Balińska-Miśkiewicz
tel.: 71 770 31 06

Dr n. med. Hanna Danielewicz
tel.: 71 770 31 43

Dr n. med. Anna Dębińska
tel.: 71 770 31 43
Dr n. med. Anna Łątkowska
tel.: 71 770 31 06

Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny

Dr n. med. Małgorzata Gromkowska
tel.: 71 770 30 96
Dr n. med. Wioleta Kucharska
tel.: 71 770 30 96

Wykładowca
Lek. Marek Wasicionek
tel.: 71 770 30 96

Pracownicy naukowo-techniczni
Mgr Anna Drabik-Chamerska
tel.: 71 784 17 60, 71 784 17 61
Mgr Danuta Kalita
tel.: 71 784 17 60, 71 784 17 61

Lekarze kliniczni (USK)

Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej

Dr n. med. Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska
tel.: 71 770 30 93

Dr n. med. Alicja Widerska-Kurzawa
tel.: 71 770 30 93

Lek. Anna Maron
tel.: 71 770 31 06

Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny

Lekarz kierujący Oddziałem Klinicznym Kardiologiczno-Pediatrycznym

Dr n. med. Ewa Masłowska
tel.: 71 770 30 96, 71 770 30 97, 71 770 31 36

Lek. Grażyna Kwarcińska
tel.: 71 770 30 97

Lek. Joanna Kukawczyńska-Noczyńska
tel.: 71 770 30 97

Dr n. med. Jadwiga Szczerbowska-Ociepko
tel.: 71 770 30 97

Rezydenci

Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej

Lek. Anna Skiba
tel.: 71 770 30 93

Lek. Alicja Woś
tel.: 71 770 30 93

Lek. Hanna Sikorska-Szaflik
tel.: 71 770 30 93

Lek. Joanna Połomska
tel.: 71 770 30 93

Lek. Paulina Góra
tel.: 71 770 30 93

Lek. Anna Jarosiewicz
tel.: 71 770 30 93

Lek. Agnieszka Kot
tel.: 71 770 30 93

Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny

Lek. Magdalena Gziut
tel.: 71 770 30 97

Poradnie i Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
Poradnia Alergologiczna
tel.: 71 770 31 25

Poradnia Kardiologiczna
tel.: 71 770 31 25

Oddział Kliniczny Alergologii Dziecięcej
Punkt Pielęgniarski
tel.: 71 770 30 99

Gabinet Zabiegowy
tel.: 71 770 31 03

Oddział Kliniczny Kardiologiczno-Pediatryczny
Dyżurka Pielęgniarska
tel.: 71 770 31 01

Gabinet Zabiegowy
tel.: 71 770 31 02

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
Dr n. med. Ewa Willak-Janc
tel.: 71 770 30 95

Pracownia USG
Kierownik
Dr n. med. Jadwiga Szczerbowska-Ociepko
tel.: 71 770 31 08

Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia
Kierownik

Dr n. med. Ewa Masłowska
tel.: 71 770 31 36

Rejestracja
tel.: 71 770 31 25

Izba Przyjęć
tel.: 71 770 31 11

Statystyka-Ruch Chorych
tel.: 71 770 31 37

Portiernia
tel.: 71 784 24 73

10.10.2016