II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 45, faks: 71 770 30 46

p.o. Kierownika Kliniki
dr n. med. Andrzej Stawarski
tel. 71 770 30 45
e-mail: andrzej.stawarski@umed.wroc.pl
 


VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci
Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w leczeniu chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Przy współpracy z Katedrami Uniwersytetu  Medycznego we Wrocławiu prowadzone są badania:
  • Katedra Mikrobiologii – ocena wrażliwości H.pylori na antybiotyki
  • Udział w rejestracji zakażeń H.pylori WG ESPGHAN
  • Katedra Biochemii – immunopatologia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  • Katedra Fizjologii- czynność układu autonomicznego w wybranych chorobach u dzieci

Ponadto współpracuje z Katedrą Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego w badaniach rozwoju somatycznego dzieci z zaburzeniami czynnościowymi i chorobami organicznymi przewodu pokarmowego. Bierze udział w badaniach wieloośrodkowych we współpracy: z Kliniką Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii  Instytut Pomnik CZD w Warszawie, Kliniką Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia UM w Warszawie i Kliniką Pediatrii Gastroenterologii UM w Poznaniu. Uczestniczy w badaniach Working Group H.p. Europejskiego  Pediatrycznego Towarzystwa  Gastrologii, Hepatologii i Żywienia.

W Klinice  prowadzone są  ćwiczenia  i seminaria  w ramach zajęć:

  • z pediatrii III, IV, VI Wydz.Lek i ED
27.09.2019