III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego

ul. Koszarowa 5 (wejście od ul. Sportowej)
51-149 Wrocław
tel.:  71 372 74 63, 71 392 53 53
faks: 71 392 53 53
e-mail: maria.szczerbowicz@umed.wroc.pl
 
p.o. Kierownika Katedry
dr Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
tel.: 71 392 53 97
e-mail: alusz1@poczta.onet.pl,
aleksandra.lewandowicz-uszynska@umed.wroc.pl

 

Informacja o kursie obowiązkowym do specjalizacji z medycznej diagnostyki laboratoryjnej dostępna jest w zakładce "Dydaktyka".

22.09.2016