III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i  Reumatologii Wieku Rozwojowego - dydaktyka


Informacja

W dniu 10.01.2020  odbędzie się wykład z Propedeutyki Pediatrii
dla  III roku WL w Sali wykładowej Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej, Wrocław,
ul. Marcinkowskiego w godz. 12.00-13.30 I tura
w godz. 13.35-15.15 II tura.
Wykład za godziny rektorskie w dniu 11.10.2019


Informacja

W dniu 29.11.2019  odbędzie się wykład z Propedeutyki Pediatrii
dla  III roku WL w Sali wykładowej Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej, Wrocław,
ul. Marcinkowskiego w godz. 12.00-13.30 I tura
w godz. 13.35-15.15 II tura.
Wykład za godziny rektorskie w dniu 04.10.2019


Koła Naukowe

SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Opiekun: dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

SKN Pediatrii dla studentów studiujących w języku angielskim przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Opiekun: dr n med. Daiva Gorczyca  


Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne:

 1. III r. WL Wykłady – z propedeutyki pediatrii.
 2. III r. WL ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
 3. III r. WL ED wykłady – z propedeutyki pediatrii.
 4. III r. WL ED ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
 5. III r. WL Wykłady - w ramach immunologii klinicznej (z zakresu Pierwotnych niedoborów odporności)
 6. III-V r. WL Zajęcia fakultatywne  – reumatologia dziecięca
 7. III-V r. WL Zajęcia Fakultatywne – Pierwotne niedobory odporności (PNO) u dzieci, diagnostyka,  obrazy kliniczne i leczenie.
 8. III-V r. WL Zajęcia Fakultatywne - Pediatria w pytaniach i odpowiedziach, przygotowanie do LEK
 9. Kurs dla pediatrów "Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii".

 


Do pobrania:

 1. Regulamin ćwiczeń
 2. Regulamin BHP
 3. Osoby prowadzace ćwiczenia i wykłady 2019-2020
 4. zajęcia z ABC badania fizykalnego i neonatologii PL i ED
 5. plan rotacji z ABC badania fizykalnego i neonatologii PL i ED
 6. Cel nauczania przedmiotu Pediatria
 7. Spis wykładów z Pediatrii (podstawy) semestr zimowy 2019/2020
 8. Tematyka ćwiczeń z Propedeutyki Pediatrii - semestr zimowy
 9. Tematyka ćwiczeń z Propedeutyki Pediatrii - semestr letni
 10. Konsultacje
 11. Sylabus Propedeutyka Pediatrii 2019-2020

 

English Division

 1. Teaching program for obligatory subject on Faculty of  Paediatrics (English Division) in academic year 2016/2017
 2. Safety regulations for students
 3. Safety regulations
 4. Rules for students
 5. Propedeutic Pediatrics classes 2019-2020
 6. Classes in physical ABC and neonatology PL and ED
 7. Topics of Exercises - winter semester 2019/2020
 8. Topics of Exercises - summer semester 2019/2020
 9. Syllabus Propedeutic Pediatrics 2019-2020
24.04.2018