III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i  Reumatologii Wieku Rozwojowego - dydaktyka


Fakultet PNO będzie się odbywać na ul. Koszarowej 5 WSS im. Gromkowskiego w Sali seminaryjnej 1A 19 , budynek pediatryczny A3 ,I piętro
Prowadzący Dr n.med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
w dniach:
26.03.2020
02.04.2020
16.04.2020
23.04.2020
07.05.2020
14.05.2020
21.05.2020
28.05.2020
W godz. od 16-18.30

Koła Naukowe

SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Opiekun: dr n med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska

SKN Pediatrii dla studentów studiujących w języku angielskim przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego
Opiekun: dr n med. Daiva Gorczyca  


Jednostka prowadzi zajęcia dydaktyczne:

 1. III r. WL Wykłady – z propedeutyki pediatrii.
 2. III r. WL ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
 3. III r. WL ED wykłady – z propedeutyki pediatrii.
 4. III r. WL ED ćwiczenia – z propedeutyki pediatrii.
 5. III r. WL Wykłady - w ramach immunologii klinicznej (z zakresu Pierwotnych niedoborów odporności)
 6. III-V r. WL Zajęcia fakultatywne  – reumatologia dziecięca
 7. III-V r. WL Zajęcia Fakultatywne – Pierwotne niedobory odporności (PNO) u dzieci, diagnostyka,  obrazy kliniczne i leczenie.
 8. III-V r. WL Zajęcia Fakultatywne - Pediatria w pytaniach i odpowiedziach, przygotowanie do LEK
 9. Kurs dla pediatrów "Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii".

 


Do pobrania:

 1. Regulamin ćwiczeń
 2. Regulamin BHP
 3. Osoby prowadzace ćwiczenia i wykłady 2019-2020
 4. Propedeutyka pediatrii - plan ćwiczeń 2019/2020
 5. Cel nauczania przedmiotu Pediatria
 6. Spis wykładów z Pediatrii (podstawy) semestr zimowy 2019/2020
 7. Tematyka ćwiczeń z Propedeutyki Pediatrii - semestr zimowy
 8. Tematyka ćwiczeń z Propedeutyki Pediatrii - semestr letni
 9. Konsultacje
 10. Sylabus Propedeutyka Pediatrii 2019-2020
 11. Propedeutyka Pediatrii e-learning zasady ogólne

 

English Division

 1. Teaching program for obligatory subject on Faculty of  Paediatrics (English Division) in academic year 2016/2017
 2. Safety regulations for students
 3. Safety regulations
 4. Rules for students
 5. Propedeutic Pediatrics classes 2019-2020 - summer semester
 6. Topics of Exercises - winter semester 2019/2020
 7. Topics of Exercises - summer semester 2019/2020
 8. Syllabus Propedeutic Pediatrics 2019-2020
24.04.2018