III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego - pracownicy

Sekretariat
mgr Maria Szczerbowicz
tel.: 71 372 74 63, 71 392 53 53, I piętro, pok. 1A 16
faks: 71 392 53 53
e-mail: maria.szczerbowicz@umed.wroc.pl

Adiunkci
dr n med. Daiva Gorczyca
specjalista chorób dzieci i reumatologii
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
e-mail: daiva.gorczyca@umed.wroc.pl

dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska
specjalista chorób dzieci i immunologii klinicznej
tel.: 71 392 53 97, III piętro, pokój 3b 26a; Gabinet Ordynatora
e-mail: aleksandra.lewandowicz-uszynska@umed.wroc.pl

Asystenci
lek. Agnieszka Latawiec-Komaiszko
specjalista chorób dzieci
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
agnieszka.latawiec-komaiszko@umed.wroc.pl

lek. Hanna Milewicz
specjalista chorób dzieci
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
hanna.milewicz@umed.wroc.pl

lek. Paulina Lewicka
specjalista chorób dzieci
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
paulina.lewicka@umed.wroc.pl

lek. Gerard Pasternak (adiunkt dydaktyczny)
specjalista chorób dzieci w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej
tel.: 71 392 53 95, III piętro, pokój 3b 25
e-mail: gerard.pasternak@umed.wroc.pl

Studia doktoranckie
lek. Paulina Najgrodzka (w trakcie specjalizacji z radiologii)
lek. Magdalena Urbanik-Piszczek (w trakcie specjalizacji z pediatrii)
lek. Magdalena Prościak (w trakcie specjalizacji z pediatrii)

Pracownia Immunologii Ogólnej przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego UM we Wrocławiu
Adres: Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. S. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Pracownik naukowo-techniczny
dr n. przyrod. Maria Kaźmierowska-Niemczuk (diagnosta laboratoryjny)
tel.: 71 375 62 85
tel. kom.: 692 686 177
e-mail: maryla.niemczuk@uni.wroc.pl

07.06.2018