Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii

ul. O. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław
tel. 71 328 26 95, faks: 71 328 16 49
e-mail: immunochemia@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska
tel.: 71 328 16 48
e-mail: maria.katnik-prastowska@umed.wroc.pl

Za aktualizację danych na stronie Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii odpowiada dr hab. Ewa Maria Kratz