Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48/50, 50-369 Wrocław

e-mail: immunochemia@umed.wroc.pl
tel.: 71 770 30 31, 607 604 848
 
Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw.
e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl
tel.: 71 770 30 32

Za aktualizację danych na stronie Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii odpowiada dr Dorota Krzyżanowska-Gołąb