ROK AKADEMICKI 2017/2018
SEMESTR LETNI

I rok Wydział Lekarski

Terminy poprawkowe egzaminu z chemii medycznej w sesji letniej 2017/2018:

  • I termin poprawkowy: 06.09.2018 r.
  • II termin poprawkowy: 14.09.2018 r.

Godzina i miejsce egzaminów w sesji poprawkowej zostaną podane w terminie późniejszym. Na egzamin proszę wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem (np. legitymację studencką) oraz prosty kalkulator (nie wolno używać telefonów komórkowych do obliczeń).

WYNIKI EGZAMINU Z CHEMII MEDYCZNEJ Z 21.06.2018

WYNIKI EGZAMINU Z CHEMII MEDYCZNEJ Z 28.06.2018
Wgląd do prac egzaminacyjnych z dnia 28.06.2018 będzie można uzyskać dnia 03.07.2018 r. między godz. 13.00 a 14.00. Proszę się zgłaszać do Pani mgr Małgorzaty Kłonowskiej.

Godziny kontaktowe dla studentów:

  • Wydział Lekarski: dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu), poniedziałki 10.00-12.00

 

  • Wydział Lekarski: dr hab. Ewa Kratz (adiunkt dydaktyczny), środy godz.13.00-14.30

 

Wykłady semestr letni 2017/2018 (4h): Sala Wykładowa Anatomii Prawidłowej

Środa: 12.00 - 13.30 (21.02, 28.02.2018) I rzut
Czwartek: 12.00 - 13.30 (22.02, 01.03.2018) II rzut

I rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Opiekun przedmiotu: dr hab. Ewa M. Kratz
 

Chemia ogólna i nieorganiczna oraz chemia organiczna dla kierunku Dietetyka - I rok, Wydział Nauk o Zdrowiu
KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:
dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw.

e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl

  Tematyka wykładów 
  Harmonogram wykładów
  Harmonogram ćwiczeń
  Sylabus do ćwiczeń z chemii ogólnej
  Sylabus do ćwiczeń z chemii organicznej
  Zagadnienia na zaliczenie
  Zadania obliczeniowe

Protokoły do sprawozdań z wykonania ćwiczeń: roztwory, bufory oraz z chemii organicznej (cukry, lipidy, aminokwasy, wysalanie, elektroforeza, chromatografia), znajdują się powyżej.

Pozostałe protokoły do sprawozdań z wykonania ćwiczeń (chemia nieorganiczna):
1. Analiza jakościowa (kationy i aniony)
2. Analiza ilościowa (miareczkowanie)

 PROTOKOŁY DO WYKONANIA ĆWICZEŃ:

Pozostałe protokoły do wykonania ćwiczeń znajdą Państwo w "Podręczniku laboratoryjnym z chemii medycznej" dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego, pod redakcją prof. dr hab. Iwony Kątnik-Prastowskiej (Wrocław 2015), który jest do nabycia w wydawnictwie naszej Uczelni.