ROK AKADEMICKI 2018/2019
SEMESTR ZIMOWY


TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W KATEDRZE I ZAKŁADZIE CHEMII I IMMUNOCHEMII

I rok Wydział Lekarski

  UWAGA!
Z powodu choroby prof. M. Ferens Sieczkowskiej WYKŁAD Z CHEMII MEDYCZNEJ W DNIACH 20.02.2019 (środa) i 21.02.2019 (czwartek) NIE ODBĘDZIE SIĘ!

Godziny kontaktowe dla studentów:

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu) - poniedziałki 10.00-12.00
dr Małgorzata Pupek (adiunkt dydaktyczny) - środy 10.00-12.00

 

Wykłady z przedmiotu Chemia Medyczna w semestrze letnim 2018/2019 odbywają się:

I rzut – środa 20.02. i 27.02.2019 r. w godz. 12:00–13:30 w Sali wykładowej im. Wiktora Brossa, Wrocław, ul. M. Skłodowskiej Curie 66

II rzut – czwartek 21.02. i 28.02.2018 r. w godz. 12:00–13:30 w Sali wykładowej im. Wiktora Brossa, Wrocław, ul. M. Skłodowskiej Curie 66

Zajęcia laboratoryjne z Chemii Medycznej zaczynają się zgodnie z harmonogramem i planem dla poszczególnych grup w poniedziałek i wtorek 11-12.03.2019 r. w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii, Wrocław, M. Skłodowskiej-Curie 48.

 
 

I rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Godziny kontaktowe dla studentów:
 

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu) - poniedziałki 10.00-12.00
dr Małgorzata Pupek (adiunkt dydaktyczny) - środy 10.00-12.00

 

Wykłady:
Poniedziałki 15.15-16.45 (01.10; 08.10; 15.10; 22.10; 29.10) - sala wykładowa Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej, ul Chałubińskiego 10

   

 

Adiunkt dydaktyczny Katedry: dr Małgorzata Pupek
e-mail: malgorzata.pupek@umed.wroc.pl

SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ - PROTOKOŁY:

I rok Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Chemia organiczna

UWAGA!  Egzamin poprawkowy z chemii odbędzie się:

I termin - 26 lutego 2019 o godz. 15.00 w budynku Zakładu Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego,  ul. Bujwida 44a, sala C.

II termin - 1 marca 2019 o godz. 15.00 w budynku Zakładu Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego,  ul. Bujwida 44a, sala C.

 

Godziny kontaktowe dla studentów:

 dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotów) - środy 10.00-12.00
e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl

dr Anna Lemańska-Perek (adiunkt dydaktyczny) - wtorki 10.30-12.30

 Aktualności
 TERMINY WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA ORAZ CHEMIA ORGANICZNA
  Tematyka wykładów z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia organiczna
  Harmonogram wykładów z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia organiczna
  Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia organiczna
  Sylabus do ćwiczeń z Chemii ogólnej i nieorganicznej
  Sylabus do ćwiczeń z Chemii organicznej
  Zagadnienia na zaliczenie
  Zadania obliczeniowe

 
INSTRUKCJE DO WYKONANIA ĆWICZEŃ:

Analiza chemiczna jakościowa
Analiza chemiczna ilościowa
Analiza instrumentalna: spektrofotometria

Instrukcje do wykonania pozostałych ćwiczeń znajdą Państwo w "Podręczniku laboratoryjnym z chemii medycznej" dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego, pod redakcją prof. dr hab. Iwony Kątnik-Prastowskiej (Wrocław 2015), który jest do nabycia w wydawnictwie naszej Uczelni.

SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ - PROTOKOŁY:

 Analiza jakościowa (kationy i aniony)
 Analiza ilościowa (miareczkowanie)
 Analiza instrumentalna: spektrofotometria - instrukcja do wykonania ćwiczenia jest jednocześnie wzorem sprawozdania

Pozostałe protokoły do sprawozdań z ćwiczeń (te same, co dla Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego) znajdują się powyżej.