ROK AKADEMICKI 2017/2018
SEMESTR LETNI

I rok Wydział Lekarski

UWAGA!
Zaliczenie warunkowe z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego odbędzie się 05.06.2018 r. o godz.10.00 w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii, ul. Bujwida 44a.
Ewa Kratz

I termin egzaminu z chemii medycznej w sesji letniej 2017/2018:

  • 21.06.2018 o godz. 9.00, grupy: 3,4,9,10,11,12,13,14,15
  • 28.06.2018 o godz. 9.00, grupy: 1,2,5,6,7,8

Miejsce egzaminu zostanie podane w późniejszym terminie.
Studenci, którzy nie zdali egzaminu w przedterminie, a chcą mieć I termin poprawkowy w sesji letniej, proszeni są o zapisywanie się drogą mailową ( immunochemia@umed.wroc.pl ) do dnia 11.06.2018 r. do godz. 12.00. Proszę podać numer grupy, z którą chodzili Państwo na ćwiczenia. I termin poprawkowy będą Państwo pisać w terminie do którego przypisana jest dana grupa ćwiczeniowa.

WYNIKI PRZEDTERMINU Z CHEMII MEDYCZNEJ
I ROK
II ROK

Drodzy Studenci,
prace egzaminacyjne z Chemii medycznej z dnia 9.05.2018 udostępnia do wglądu Pani mgr Elżbieta Kłonowska w następujących dniach i godzinach:
1) 16.05.2018 w godz:10:00-11:00
2) 17.05.2018 w godz:12:00-13:00
3) 21.05.2018 w godz.13:00-14:00

W dniu 17.05.2018 r. w godzinach 12.00-13.00 Kierownik Katedry, prof. Mirosława Ferens-Sieczkowska, będzie wyjaśniać wątpliwości zwiazane z egzaminem.

Godziny kontaktowe dla studentów:

  • Wydział Lekarski: dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu), poniedziałki 10.00-12.00

 

  • Wydział Lekarski: dr hab. Ewa Kratz (adiunkt dydaktyczny), środy godz.13.00-14.30

 

Wykłady semestr letni (4h): Sala Wykładowa Anatomii Prawidłowej

Środa: 12.00 - 13.30 (21.02, 28.02.2018) I rzut
Czwartek: 12.00 - 13.30 (22.02, 01.03.2018) II rzut

I rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Opiekun przedmiotu: dr hab. Ewa M. Kratz
 

Chemia ogólna i nieorganiczna oraz chemia organiczna dla kierunku Dietetyka - I rok, Wydział Nauk o Zdrowiu
KOORDYNATOR PRZEDMIOTU:
dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw.

e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl

  Tematyka wykładów 
  Harmonogram wykładów
  Harmonogram ćwiczeń
  Sylabus do ćwiczeń z chemii ogólnej
  Sylabus do ćwiczeń z chemii organicznej
  Zagadnienia na zaliczenie
  Zadania obliczeniowe

Protokoły do sprawozdań z wykonania ćwiczeń: roztwory, bufory oraz z chemii organicznej (cukry, lipidy, aminokwasy, wysalanie, elektroforeza, chromatografia), znajdują się powyżej.

Pozostałe protokoły do sprawozdań z wykonania ćwiczeń (chemia nieorganiczna):
1. Analiza jakościowa (kationy i aniony)
2. Analiza ilościowa (miareczkowanie)

 PROTOKOŁY DO WYKONANIA ĆWICZEŃ:

Pozostałe protokoły do wykonania ćwiczeń znajdą Państwo w "Podręczniku laboratoryjnym z chemii medycznej" dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego, pod redakcją prof. dr hab. Iwony Kątnik-Prastowskiej (Wrocław 2015), który jest do nabycia w wydawnictwie naszej Uczelni.