ROK AKADEMICKI 2019/2020
SEMESTR LETNI

 

I rok Wydział Lekarski

Godziny kontaktowe dla studentów:

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu) - poniedziałki 10.00-12.00
dr Małgorzata Pupek (adiunkt dydaktyczny) - środy 9.00-10.30

 

Uwaga Studenci I roku Wydziału Lekarskiego

Zmiana terminów egzaminów poprawkowych z przedmiotu Chemia Medyczna.

I termin poprawkowy: 18.09.2020, godz. 10:00
II temin poprawkowy: 24.09.2020. godz. 10:00
Egzaminy zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem platformy Testportal na dotychczasowych zasadach.

Wrocław, 29.07.2020

 


 

I rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Godziny kontaktowe dla studentów:
 

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu) - poniedziałki 10.00-12.00
dr Małgorzata Pupek (adiunkt dydaktyczny) - środy 10.00-12.00

 

Wykłady: Poniedziałki 14.00-15.30 (07.10; 14.10; 21.10; 28.10; 04.11) - Sala wykładowa Katedra i Zakład Mikrobiologii, Wrocław, Chałubińskiego 4
 

 

Adiunkt dydaktyczny Katedry: dr Małgorzata Pupek
e-mail: malgorzata.pupek@umed.wroc.pl

SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ - PROTOKOŁY:

I rok Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu

UWAGA!
Egzamin poprawkowy z Chemii dla I roku Dietetyki odbędzie się 27.02.2020 o godz. 9:00 w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii, ul M. Skłodowskiej-Curie 48/50

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną podane w poniedziałek, 02.03.20, w godzinach popołudniowych.
 
  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Chemia organiczna

Zwolnienie z przedmiotu Chemia:

Studenci ubiegający się o zwolnienie z przedmiotu, proszeni są o wypełnienie tabeli zwolnień i złożenie odpowiednich dokumentów do sekretariatu Katedry do 10 października 2019 r.
Tabela zwolnień

Godziny kontaktowe dla studentów:

 dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotów) - środy 10.00-12.00
e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl

dr Anna Lemańska-Perek (adiunkt dydaktyczny) - wtorki 10.30-12.30

 Aktualności
 TERMINY WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA ORAZ CHEMIA ORGANICZNA
  Tematyka wykładów z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia organiczna
  Harmonogram wykładów z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia organiczna
  Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia organiczna
  Sylabus do ćwiczeń z Chemii ogólnej i nieorganicznej
  Sylabus do ćwiczeń z Chemii organicznej
  Zagadnienia na zaliczenie
  Zadania obliczeniowe
  Regulamin bezpieczeństwa

 
INSTRUKCJE DO WYKONANIA ĆWICZEŃ:

Analiza chemiczna jakościowa
Analiza chemiczna ilościowa
Analiza instrumentalna: spektrofotometria

Instrukcje do wykonania pozostałych ćwiczeń znajdą Państwo w "Podręczniku laboratoryjnym z chemii medycznej" dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego, pod redakcją prof. dr hab. Iwony Kątnik-Prastowskiej (Wrocław 2015), który jest do nabycia w wydawnictwie naszej Uczelni.

SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ - PROTOKOŁY:

 Analiza jakościowa (kationy i aniony)
 Analiza ilościowa (miareczkowanie)
 Analiza instrumentalna: spektrofotometria - instrukcja do wykonania ćwiczenia jest jednocześnie wzorem sprawozdania

Pozostałe protokoły do sprawozdań z ćwiczeń (te same, co dla Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego) znajdują się powyżej.