ROK AKADEMICKI 2018/2019
SEMESTR ZIMOWY


TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W KATEDRZE I ZAKŁADZIE CHEMII I IMMUNOCHEMII

I rok Wydział Lekarski

Godziny kontaktowe dla studentów:

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu) - poniedziałki 10.00-12.00
dr Małgorzata Pupek (adiunkt dydaktyczny) - środy 10.00-12.00

 

Wykłady semestr zimowy 2018/2019 (6h):
Środy: 13.15 - 14.45 (03.10; 10.10; 17.10) II rzut - sala Zakładu Anatomii Prawidłowej, ul. T. Chałubińskiego 6a
Czwartki: 15.30 - 17.00 (11.10; 18.10; 25.10) I rzut - sala W. Brossa, ul. Skłodowskiej-Curie 66

 UWAGA! Grupy odbywające ćwiczenia laboratoryjne z Chemii Medycznej w poniedziałki!
Zmiana harmonogramu ćwiczeń w związku z dniem wolnym 12.11.2018

 

 

I rok Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Godziny kontaktowe dla studentów:
 

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotu) - poniedziałki 10.00-12.00
dr Małgorzata Pupek (adiunkt dydaktyczny) - środy 10.00-12.00

 

Wykłady:
Poniedziałki 15.15-16.45 (01.10; 08.10; 15.10; 22.10; 29.10) - sala wykładowa Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej, ul Chałubińskiego 10

   

 

Adiunkt dydaktyczny Katedry: dr Małgorzata Pupek
e-mail: malgorzata.pupek@umed.wroc.pl

SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ - PROTOKOŁY:

I rok Dietetyka, Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Chemia ogólna i nieorganiczna
  • Chemia organiczna

Studenci, którzy chcą się ubiegać o zwolnienie z przedmiotów (Chemia  ogólna i nieorganiczna oraz Chemia organiczna) proszeni są o dostarczenie dokumentów poświadczających zaliczenie tych przedmiotów do sekretariatu Katedry do dnia 8 października do godz. 12.00

Godziny kontaktowe dla studentów:

 dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw. (koordynator przedmiotów) - środy 10.00-12.00
e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umed.wroc.pl

dr Anna Lemańska-Perek (adiunkt dydaktyczny) - wtorki 10.30-12.30

 Aktualności
 TERMINY WYKŁADÓW
  Tematyka wykładów 
  Harmonogram wykładów
  Harmonogram ćwiczeń
  Sylabus do ćwiczeń z chemii ogólnej
  Sylabus do ćwiczeń z chemii organicznej
  Zagadnienia na zaliczenie
  Zadania obliczeniowe

 
INSTRUKCJE DO WYKONANIA ĆWICZEŃ:

Analiza chemiczna jakościowa
Analiza chemiczna ilościowa
Analiza instrumentalna: spektrofotometria

Instrukcje do wykonania pozostałych ćwiczeń znajdą Państwo w "Podręczniku laboratoryjnym z chemii medycznej" dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego, pod redakcją prof. dr hab. Iwony Kątnik-Prastowskiej (Wrocław 2015), który jest do nabycia w wydawnictwie naszej Uczelni.

SPRAWOZDANIA Z ĆWICZEŃ - PROTOKOŁY:

 Analiza jakościowa (kationy i aniony)
 Analiza ilościowa (miareczkowanie)
 Analiza instrumentalna: spektrofotometria - instrukcja do wykonania ćwiczenia jest jednocześnie wzorem sprawozdania

Pozostałe protokoły do sprawozdań z ćwiczeń (te same, co dla Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego) znajdują się powyżej.