1. Zajęcia z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone egzaminem.
  2. Zajęcia z podstaw chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów, zakończone kolokwium zaliczeniowym.
  3. Zajęcia w języku angielskim w ramach English Division z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone egzaminem.
  4. Zajęcia w języku angielskim w ramach English Division z podstaw chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów zakończone kolokwium zaliczeniowym.
  5. Zajęcia z immunologii dla studentów II roku Analityki Medycznej prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone egzaminem.
  6. Zajęcia z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów I roku Dietetyki (WNoZ) prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone kolokwium zaliczeniowym.
  7. Zajęcia z chemii organicznej dla studentów I roku Dietetyki (WNoZ) prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, zakończone egzaminem.