Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

ul. Chałubińskiego 5, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 17 40, faks: 71 784 04 17
e-mail: agnieszka.czerniawska@umed.wroc.pl
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Marek Jutel
tel. 71 784 17 40, 71 784 17 41
e-mail: marek.jutel@umed.wroc.pl

Partner Europejskiej Sieci GA2LEN