Wydział Lekarski

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunku Lekarskim
dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Kształcenia na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym
prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Prodziekan ds. Kształcenia Podyplomowego
dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. nadzw.

Prodziekan Kształcenia w Języku Angielskim
prof. dr hab. Beata Sobieszczańska