Wydział Lekarski

Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Andrzej Hendrich