Wydział Lekarski


Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
 

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 

Prodziekan ds. Studentów
dr hab. Paweł Domosławski
 

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim
prof. dr hab. Andrzej Hendrich
 

Prodziekan ds. Socjalnych
dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, prof. nadzw.
 

Zdjęcia: Paweł Golusik