Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 733-29-78 (Katedra), 71 733-29-79 (Klinika)
e-mail: kat.med.rat@umed.wroc.pl (Katedra)
sor@usk.wroc.pl (Klinika)

Kierownik Katedry
dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw.

Sekretariat
mgr Agnieszka Misiak

Struktura jednostki
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej
a) Pracownia Naukowo-Badawcza Tlenoterapii Hiperbarycznej
b) Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej (OTH)

21.11.2018