Główne kierunki badawcze

 1. Opiniowanie sądowo-lekarskie.
 2. Błąd medyczny.
 3. Zapobieganie zdarzeniom niepożądanym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 4. Bezpieczeństwo prawne lekarza.
 5. Tanatologia sądowo-lekarska.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych technik obrazowania w medycynie sądowej.
 7. Genetyka sądowa.
 8. Medycyna molekularna
  • Diagnostyka molekularna
  • Terapia genem
 9. Seroantropologia
 10. Izolacje i badanie kopalnego DNA
 11. Medycyna komórkowa