Katedra i Zakład Mikrobiologii

ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 00 65, 71 784 12 75, 71 784 12 76
faks: 71 784 01 17
 
Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. Grażyna Gościniak
tel.: 71 784 12 75, 71 784 00 65
e-mail: grazyna.gosciniak@umed.wroc.pl

 

Zapraszamy wszystkich, którzy stykają się z problemem leczenia zakażeń w codziennej praktyce na konferencję organizowaną przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii oraz Narodowy Instytut Leków w Warszawie.
Forum Ekspertów pt. ,,Chrońmy antybiotyki" odbedzie się 21 listopada 2019 (czwartek) o godz. 15.00-17.15 na Sali Wykładowej Katedry Mikrobiologii przy ul. Chałubińskiego 4.

Poniżej Program Konferencji: 

"Konferencja Forum Ekspertów pt. ,,Chrońmy antybiotyki"